Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (B2)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 5
Poziom: B2

Niezwykle przystępna książka do nauki języka hiszpańskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość stron zachęcają do regularnej nauki.

Jest to czwarta część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka hiszpańskiego.

Znajdziesz w niej:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności (w tej części znajdują się m.in. użycie trybu subjuntivo w czasie przeszłym, zdania warunkowe i czasowe, rodzajniki, przyimki, użycie czasowników dar, volver, quedar, echar, czas przyszły dokonany i wiele innych),
 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego,
 • ponad sześciogodzinny kurs audio MP3, pomagający w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i poprawnego konstruowania zdań,
 • jasną i logiczną strukturę, która zachęca do regularnej, skutecznej i – co nie mniej ważne – przyjemnej nauki.

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym (B2). W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń.

Jest to doskonałe połączenie zasad gramatycznych i rozmówek, dzięki czemu nauczysz się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie w zdaniach codziennego użytku.

 1. Los tiempos verbales del pasado. Verbos irregulares | Czasy przeszłe. Czasowniki nieregularne
 2. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Deseos, necesidad | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Pragnienia, potrzeby
 3. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Estilo indirecto | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Mowa zależna
 4. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. El segundo condicional | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Drugi okres warunkowy
 5. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos de Afección | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Czasowniki wyrażające uczucia
 6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Negación | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Zdania przeczące
 7. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Opinión | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Wyrażanie opinii
 8. Uso de Subjuntivo. Indeterminación | Użycie subjuntivo z zaimkami nieokreślonymi
 9. Subjuntivo. otros usos | Inne użycia trybu subjuntivo
 10. Uso de Subjuntivo en frases subordinadas | Użycie trybu subjuntivo w zdaniach podrzędnych
 11. Pretérito Perfecto de Subjuntivo | Tryb subjuntivo w czasie Pretérito Perfecto
 12. Uso de Subjuntivo. Comparación de tiempos | Użycie subjuntivo. Porównanie czasów
 13. Oraciones temporales | Zdania czasowe
 14. Oraciones condicionales y finales | Zdania warunkowe i celowe
 15. Uso del artículo definido como determinante | Użycie rodzajnika określonego w funkcji zaimka wskazującego
 16. Pronombres relativos | Zaimki względne
 17. Uso de los pronombres lo, la, los, las, le, les | Użycie zaimków
 18. Uso de lo | Użycie lo
 19. El género de los nombres | Rodzaj rzeczownika
 20. Uso de mismo | Użycie mismo
 21. Uso de otro, el otro, otros, cada | Użycie otro, el otro, otros, cada
 22. Futuro Perfecto | Czas przyszły dokonany
 23. Expresión de probabilidad | Wyrażanie prawdopodobieństwa
 24. Los verbos dar y echar | Czasowniki dar i echar
 25. Los verbos quedar y volver | Czasowniki quedar i volver
 26. Artículos | Rodzajniki
 27. Los indefinidos, cualquier(a) | Zaimki nieokreślone
 28. Presente de Indicativo para expresar futuro, pasado y otros usos | Różne aspekty użycia czasu teraźniejszego
 29. Condicional compuesto | Tryb przypuszczający złożony
 30. Estructuras: debería/podría/tenía que haber + participio | Konstrukcje: powinienem był mogłem coś zrobić
 31. El tercer condicional | Trzeci okres warunkowy
 32. Las preposiciones de y desde | Przyimki de i desde
 33. Expresiones y exclamaciones coloquiales | Zwroty i wyrażenia kolokwialne
 34. Expresiones | Wyrażenia
 35. Repaso | Powtórzenie

Opinie:

Książka jest rewelacyjna, zwłaszcza jeżeli komuś zależy na nauce czytania, pisania oraz słuchania. szkoda że nie ma Hiszpański w Biznesie....

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autor: Magdalena Filak
 • ISBN: 978-83-64211-34-8
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 150
 • rok wydania: 2015
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: ponad 7 godzin
 • czytają: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne