Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3

RwTGramatyka3

Nowa książka

Wejdź na kolejny poziom znajomości języka rosyjskiego! To już trzecia część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka. Ta książka to idealne połączenie praktycznych rozmówek i zagadnień gramatycznych na poziomie B1/B2.

39,90 zł

Trzecia część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka rosyjskiego. Jeśli chcesz opanować język na poziomie średnio zaawansowanym i swobodnie radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem poprawności gramatycznej, jest to książka właśnie dla Ciebie.

Zawiera ona:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień ułożonych według zagadnień gramatycznych, które logicznie łączą się ze sobą,
 • czytelne wskazówki w języku polskim ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka rosyjskiego,
 • płytę CD (mp3) z ponad sześciogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrym konstruowaniu zdań,
 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron, który zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki.
 

W tej części serii omówione są zagadnienia takie jak: odmiana przymiotników, czasowniki dokonane i niedokonane, krótka forma przymiotnika, rząd czasownika, wyrażanie przyczyny из-за, от i wiele innych.

To książka wymarzona dla samouków, maturzystów, studentów oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na poziomie średnio zaawansowanym (B1-B2). Jest to też idealny suplement do regularnej nauki języka rosyjskiego. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat konstrukcji gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka rosyjskiego jest skuteczna i staje się czystą przyjemnością!


Spis treści:

 1. Повторение | Powtórka
 2. Существительные на –мя | Rzeczowniki na –мя
 3. Вступление к склонению прилагательных | Wstęp do odmiany przymiotników
 4. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba pojedyncza
 5. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba mnoga
 6. Выражение причины: из-за, от, с, благодаря | Określanie przyczyny: przez, z powodu, dzięki
 7. Конструкция мне хочется | Konstrukcja chce się
 8. Предлоги: за, для, из-за, из-под | Przyimki: podczas, do, zza, spod
 9. Склонение прилагательных с мягкой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba pojedyncza
 10. Склонение прилагательных с мягкой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba mnoga
 11. Особенности множественного числа существительных | Nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników
 12. Повторение | Powtórka
 13. Вид глагола в прошедшем времени | Aspekt czasownika w czasie przeszłym
 14. Вид глагола в будущем времени. Часть | I Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część I
 15. Вид глагола в будущем времени. Часть | II Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część II|
 16. Глаголы управляющие родительным падежом | Czasowniki rządzące dopełniaczem
 17. Склонение существительных мать, дочь | Odmiana rzeczowników matka, córka
 18. Глаголы управляющие дательным падежом | Czasowniki rządzące celownikiem
 19. Частицы: разве, ли, неужели | Partykuły: czyżby, czyżby naprawdę, czy
 20. Глаголы управляющие винительным падежом | Czasowniki rządzące biernikiem
 21. Наречия типа когда-нибудь и местоимения кое-кто / кое-что | Przysłówki typu kiedyś i zaimki typu ktoś / coś
 22. Глаголы управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
 23. Глагол являться кем? чем? | Konstrukcje być kimś / stanowić coś
 24. Глаголы управляющие предложным падежом | Czasowniki rządzące miejscownikiem
 25. Повторение | Powtórka
 26. Существительные, образованные от прилагательных | Rzeczowniki odprzymiotnikowe
 27. Невозвратные глаголы | Czasowniki niezwrotne
 28. Возвратные глаголы | Czasowniki zwrotne
 29. Выражения типа иметь влияние | Wyrażenia typu mieć wpływ
 30. Особенности образования прошедшего времени. Часть I | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część I
 31. Особенности образования прошедшего времени. Часть II | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część II
 32. Наречия с окончанием на –и | Przysłówki zakończone na –и
 33. Краткая форма прилагательного – вступление | Krótka forma przymiotnika – wstęp
 34. Выражения: во время, вовремя, в течение | Wyrażenia: podczas, w czasie, na czas
 35. Надписи и выражения | Napisy i wyrażenia
 36. Повторение | Powtórka


Informacje techniczne:

 • autor: Katarzyna Łukasiak
 • ISBN: 978-83-64211-54-6
 • cena: 37,90 PLN (w tym 5% VAT)
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 158
 • rok wydania: 2016
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektor: Georgij Normanow, Martyna Chuderska.

Napisz recenzję

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3

Wejdź na kolejny poziom znajomości języka rosyjskiego! To już trzecia część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka. Ta książka to idealne połączenie praktycznych rozmówek i zagadnień gramatycznych na poziomie B1/B2.

Rosyjski w tłumaczeniach to coś dla Ciebie. Dzięki tej książce w łatwy i przystępny sposób wyćwiczysz umiejętność pisania cyrylicą, odnajdziesz ciekawostki językowe, poznasz i utrwalisz struktury gramatyczne oraz podstawowe słownictwo. Załączona płyta z nagraniami mp3 pomoże Ci ćwiczyć język rosyjski w każdym momencie.

39,90 zł

Praktyczna nauka języka rosyjskiego na poziomie podstawowym plus (A2/B1). Jest to druga część serii książek do nauki rosyjskiego. Dzięki przystępnym objaśnieniom szybko przyswoisz teorię gramatyczną, którą będziesz mógł od razu wykorzystać w praktyce na blisko 1400 zdaniach w książce i na płycie CD (mp3).

39,90 zł

Jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować niuanse gramatyki języka rosyjskiego, a jednocześnie poznać przydatne na co dzień zwroty, seria Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka jest dla Ciebie. Czwarta jej część to książka wymarzona dla samouków, maturzystów, studentów oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na poziomie zaawansowanym (B2-C1).

39,90 zł

Produkty Powiązane