Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Niemiecki. Trening A2 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2

Chcesz opanować zasady gramatyki niemieckiej na poziomie A2, ale w formie elektronicznej? Masz trudności z budowaniem zdań po niemiecku? Poznaj Twojego osobistego trenera językowego w postaci e-booka Niemiecki. Trening A2 i wzmocnij swoje umiejętności językowe!

E-book Niemiecki. Trening A2 stanowi doskonałą pomoc w zrozumieniu podstawowych reguł gramatyki niemieckiej. Krok po kroku poprowadzi Cię przez:

1. część wprowadzającą (rozgrzewkę) prezentującą reguły gramatyczne niemieckiego wraz z przykładami,
2. serię różnorodnych ćwiczeń (trening właściwy) skupionych na niemieckiej gramatyce,
3. chwilę relaksu z krzyżówką, pomagającą utrwalić niemieckie słownictwo.

Dzięki metodzie zaproponowanej w naszym kursie wzmocnisz swoje językowe umiejętności i szybko opanujesz zasady gramatyki niemieckiej!

W treści e-booka Niemiecki. Trening A2 znajdziesz obszerne omówienie zagadnień gramatyki niemieckiej na poziomie A2, obejmujących:

 • powtórzenie czasu teraźniejszego,
 • Präteritum i Perfekt (czasy przeszłe w niemieckim),
 • liczebniki porządkowe i daty,
 • niemieckie przypadki: celownik, biernik i dopełniacz,
 • odmianę przymiotnika,
 • użycie bezokolicznika z ‘zu’ oraz bez ‘zu’,
 • konstrukcje zdaniowe z wykorzystaniem 'damit' i 'um... zu...',
 • zdania podrzędnie złożone z 'dass', 'weil' i 'ob',
 • konstrukcje z spójnikami 'wenn/falls', 'als', 'obwohl' i 'trotzdem',
 • przyimki oraz zaimki względne.

E-book Niemiecki. Trening A2 stanowi doskonałe uzupełnienie serii Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka i jest idealnym wyborem dla osób pragnących zgłębić tajniki gramatyki niemieckiej na poziomie podstawowym, a także zaawansowanym.

To również świetne źródło wiedzy do wykorzystania na lekcjach lub w ramach kursów językowych, ponieważ umożliwia:

 • utrwalenie wiedzy na poziomie A2 z zakresu niemieckiej gramatyki,
 • korektę błędów i podniesienie poziomu kompetencji językowych,
 • poznanie blisko 600 nowych niemieckich słów i wyrażeń,
 • przetestowanie postępów za pomocą klucza odpowiedzi zawartego w e-booku.

Rozpocznij ekscytującą podróż w świat języka niemieckiego z e-bookiem Niemiecki. Trening A2. Wznieś swój niemiecki na wyższy poziom!

1. Redemittel | Przydatne zwroty
2. Präsens – Wiederholung | Czas teraźniejszy – powtórzenie
3. Dativ oder Akkusativ? – Wiederholung | Dativ czy Akkusativ? – Powtórzenie
4. Präteritum der Verben sein und haben | Czas przeszły Präteritum czasowników być i mieć
5. Präteritum der Modalverben | Czas przeszły Präteritum czasowników modalnych
6. Perfekt der regelmäßigen Verben | Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych
7. Perfekt der unregelmäßigen Verben | Czas przeszły Perfekt czasowników nieregularnych
8. Perfekt mit haben oder sein? | Czas przeszły Perfekt z haben czy z sein?
9. Perfekt oder Präteritum? | Perfekt czy Präteritum?
10. Genitiv | Dopełniacz
11. Präpositionen mit dem Genitiv | Przyimki z dopełniaczem
12. Welcher, welche, welches? | Który, która, które?
13. Eins, keins, meins – Wann geht es ohne Nomen? | Eins, keins, meins – kiedy pomijamy rzeczownik?
14. Indefinitpronomen | Zaimki nieokreślone
15. Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel | Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym
16. Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel | Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
17. Adjektivdeklination ohne Artikel | Odmiana przymiotnika bez rodzajnika
18. Adjektivdeklination im Plural | Odmiana przymiotnika w liczbie mnogiej
19. Deklination der Adjektive im Komparativ und Superlativ | Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym
20. Welch- oder was für ein-? | Welch- czy was für ein-?
21. Ordnungszahlen und Daten | Liczebniki porządkowe i daty
22. Wann? – Temporale Präpositionen | Kiedy? – Przyimki czasu
23. Wo, woher und wohin – Lokale Präpositionen | Gdzie, skąd i dokąd – przyimki miejsca
24. Nebensätze mit dass | Zdania podrzędnie złożone z dass
25. Nebensätze mit weil und ob | Zdania podrzędnie złożone z weil i ob
26. Indirekte Fragen | Pytania zależne
27. Relativpronomen | Zaimki względne
28. Infinitiv mit und ohne zu. Teil 1. | Bezokolicznik z zu i bez zu. Część 1. 
29. Infinitiv mit und ohne zu. Teil 2. | Bezokolicznik z zu i bez zu. Część 2. 
30. Finalsätze: damit / um… zu… | Zdania okolicznikowe celu: damit / um… zu…
31. Rektion der Verben | Rekcja czasownika
32. Fragen und Antworten mit Präpositionen | Pytania i odpowiedzi z przyimkami
33. Sätze mit wenn/falls | Zdania z wenn/falls
34. Wenn oder als? | Wenn czy als?
35. Sätze mit obwohl und trotzdem | Zdania z obwohl i trotzdem
36. Partikeln | Partykuły
37. Redemittel | Przydatne zwroty
38. Wiederholung | Powtórka

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne