Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A1

Chcesz opanować podstawy języka włoskiego i od samego początku nauki wyćwiczyć umiejętność mówienia? Jeżeli tak, ten podręcznik jest doskonałym wyborem. To wymarzona książka dla samouków. Może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniom pomoże przygotować się do egzaminów, nauczycielom ułatwi opracowanie materiałów.

Nie musisz jeszcze niczego umieć, wystarczy sama chęć do nauki. Niniejszy e-book łączy naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Podręcznik zawiera:
• setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych – od najłatwiejszych do coraz bardziej skomplikowanych,
• przystępnie napisane wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka włoskiego,
pliki mp3 z ponad pięciogodzinnym kursem audio, który pomoże utrwalić wiedzę i wyćwiczyć wymowę, a także ułatwi prawidłowe konstruowanie zdań w języku włoskim,
• jasny, nowatorski i logiczny układ stron.

Jeśli zaczynasz przygodę z językiem włoskim lub chcesz przypomnieć sobie jego podstawy, to jest to, czego szukałeś.
E-book ten stanie się również doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniowi pomoże przygotować się do sprawdzianów i egzaminów, nauczycielowi – ułatwi zaplanowanie i opracowanie materiałów na zajęcia.
Jego przejrzysta, logiczna struktura zachęci do regularnej, skutecznej i – co nie mniej ważne – przyjemnej nauki.

 

 1. Frasi utili | Przydatne wyrażenia
 2. Il verbo essere | Czasownik być
 3. Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi | Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone
 4. I verbi regolari in -are | Czasowniki regularne zakończone na -are
 5. I verbi regolari in -ere | Czasowniki regularne zakończone na -ere
 6. I verbi regolari in -ire | Czasowniki regularne zakończone na -ire
 7. Domande e risposte | Pytania i odpowiedzi
 8. Numerali cardinali | Liczebniki główne
 9. Articoli indeterminativi e partitivi | Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe
 10. Il verbo avere | Czasownik mieć
 11. Aggettivi | Przymiotniki
 12. Uso di molto, tanto, poco, troppo e tutto | Użycie molto, tanto, poco, troppo i tutto
 13. Il verbo essere nei costrutti c’è e ci sono | Czasownik być w konstrukcjach c’è i ci sono
 14. Verbi irregolari andare, venire e fare | Czasowniki nieregularne andare, venire i fare
 15. Verbi irregolari 1 | Czasowniki nieregularne 1
 16. Verbi irregolari 2 | Czasowniki nieregularne 2
 17. Verbi modali: dovere, potere, volere, sapere | Czasowniki modalne: musieć, móc, chcieć, umieć
 18. Espressioni di tempo | Określenia czasu
 19. Verbi riflessivi | Czasowniki zwrotne
 20. Aggettivi e pronomi possessivi | Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
 21. Sostantivi irregolari | Rzeczowniki nieregularne
 22. Aggettivi dimostrativi. Aggettivi bello e buono | Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono
 23. Preposizioni a, da, di, in, fra/tra | Przyimki a, da, di, in, fra/tra
 24. Altre preposizioni e locuzioni preposizionali | Inne przyimki oraz wyrażenia przyimkowe
 25. Preposizioni articolate 1 | Przyimki z rodzajnikami 1
 26. Preposizioni articolate 2 | Przyimki z rodzajnikami 2
 27. Pronomi diretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego
 28. Pronomi indiretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego
 29. Modo imperativo 1 | Tryb rozkazujący 1
 30. Modo imperativo 2 | Tryb rozkazujący 2
 31. Ne e le espressioni di quantità | Ne i określenia ilości
 32. Espressioni di frequenza | Określenia częstotliwości
 33. Usi del verbo stare | Konstrukcje z czasownikiem stare
 34. Congiunzioni | Spójniki
 35. Locuzioni | Wyrażenia
 36. Ripasso | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autor: Katarzyna Foremniak
 • liczba stron: 158
 • rok wydania: 2015
 • format: zip (PDF+mp3)
 • rozmiar plików: 110,8 MB
 • długość nagrań: 5 godzin i 30 minut
 • lektorzy: Patryk Bartoszewski, Stefano Redaelli

Zobacz podobne