Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (A1)

Bestseller
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A1

Chcesz opanować podstawy języka włoskiego i od samego początku nauki wyćwiczyć umiejętność mówienia? Jeżeli tak, ten podręcznik jest doskonałym wyborem. To wymarzona książka dla samouków. Może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniom pomoże przygotować się do egzaminów, nauczycielom ułatwi opracowanie materiałów.

Pierwsza część przystępnego kursu do praktycznej nauki języka włoskiego – łączy naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Nie musisz jeszcze niczego umieć, wystarczy sama chęć do nauki. 

Podręcznik zawiera:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych – od najłatwiejszych do coraz bardziej skomplikowanych,
 • przystępnie napisane wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka włoskiego,
 • ponad pięciogodzinny kurs audio MP3, który pomoże utrwalić wiedzę i wyćwiczyć wymowę, a także ułatwi prawidłowe konstruowanie zdań w języku włoskim,
 • nowatorski i przejrzysty układ stron.

Jest to książka wymarzona dla zaczynających od samego początku samouków, ale też dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie podstawy języka włoskiego lub sprawdzić swoje umiejętności na poziomie A1.

Podręcznik może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniowi pomoże przygotować się do sprawdzianów i egzaminów, nauczycielowi – ułatwi zaplanowanie i opracowanie materiałów na zajęcia. Jego przejrzysta, logiczna struktura zachęci do regularnej, skutecznej i – co równie ważne – przyjemnej nauki języka włoskiego.

 1. Frasi utili | Przydatne wyrażenia
 2. Il verbo essere | Czasownik być
 3. Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi | Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone
 4. I verbi regolari in -are | Czasowniki regularne zakończone na -are
 5. I verbi regolari in -ere | Czasowniki regularne zakończone na -ere
 6. I verbi regolari in -ire | Czasowniki regularne zakończone na -ire
 7. Domande e risposte | Pytania i odpowiedzi
 8. Numerali cardinali | Liczebniki główne
 9. Articoli indeterminativi e partitivi | Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe
 10. Il verbo avere | Czasownik mieć
 11. Aggettivi | Przymiotniki
 12. Uso di molto, tanto, poco, troppo e tutto | Użycie molto, tanto, poco, troppo i tutto
 13. Il verbo essere nei costrutti c’è e ci sono | Czasownik być w konstrukcjach c’è i ci sono
 14. Verbi irregolari andare, venire e fare | Czasowniki nieregularne andare, venire i fare
 15. Verbi irregolari 1 | Czasowniki nieregularne 1
 16. Verbi irregolari 2 | Czasowniki nieregularne 2
 17. Verbi modali: dovere, potere, volere, sapere | Czasowniki modalne: musieć, móc, chcieć, umieć
 18. Espressioni di tempo | Określenia czasu
 19. Verbi riflessivi | Czasowniki zwrotne
 20. Aggettivi e pronomi possessivi | Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
 21. Sostantivi irregolari | Rzeczowniki nieregularne
 22. Aggettivi dimostrativi. Aggettivi bello e buono | Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono
 23. Preposizioni a, da, di, in, fra/tra | Przyimki a, da, di, in, fra/tra
 24. Altre preposizioni e locuzioni preposizionali | Inne przyimki oraz wyrażenia przyimkowe
 25. Preposizioni articolate 1 | Przyimki z rodzajnikami 1
 26. Preposizioni articolate 2 | Przyimki z rodzajnikami 2
 27. Pronomi diretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego
 28. Pronomi indiretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego
 29. Modo imperativo 1 | Tryb rozkazujący 1
 30. Modo imperativo 2 | Tryb rozkazujący 2
 31. Ne e le espressioni di quantità | Ne i określenia ilości
 32. Espressioni di frequenza | Określenia częstotliwości
 33. Usi del verbo stare | Konstrukcje z czasownikiem stare
 34. Congiunzioni | Spójniki
 35. Locuzioni | Wyrażenia
 36. Ripasso | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autor: Katarzyna Foremniak
 • ISBN: 978-83-64211-88-1
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 158
 • rok wydania: 2019
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: 5 godzin i 30 minut
 • lektorzy: Patryk Bartoszewski, Stefano Redaelli

Zobacz podobne