Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (Książka + e-book) A1

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: NAN
Poziom: A1

Nauka włoskiego od podstaw nie musi wiązać się z uczestnictwem w kosztownych kursach czy ogromem materiałów. Nie musisz też nic wiedzieć – chęć do nauki i odpowiedni podręcznik na start to wystarczający pakiet, by zacząć naukę i szybko dostrzec jej efekty! Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (książka + e-book) to zestaw dla początkujących z włoskiego, którzy chcą poznać język włoski w zaciszu własnego domu lub poszukują podręcznika uzupełniającego wiedzę gramatyczną.

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 – ucz się skutecznie

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 został zaprojektowany tak, by jego układ zachęcał do regularnej nauki włoskiego. We własnym tempie możesz poznawać coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne i słownictwo. Wszystkie treści są przystosowane dla początkujących z włoskiego oraz dobrane tak, by jego nauka była szybka i przyjemna.

Z zestawem książka + e-book Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 poznasz niezbędne do dalszej nauki zagadnienia z obszaru gramatyki. Nie musisz się jednak obawiać, że trafisz na toporne tabele i listy wyjątków do zapamiętania. Z naszym podręcznikiem będziesz pracować na życiowych przykładach. Dzięki temu nie tylko nauczysz się zasad rządzących językiem włoskim na podstawie praktycznych zdań i wyrażeń do przetłumaczenia, ale także będziesz aktywnie wykorzystywać język, by wkrótce móc poradzić sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Co zawiera zestaw Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1?

 • podręcznik w formie książki i e-booka,
 • nagrania z natywnymi lektorami w formie 5-godzinnego kursu audio,
 • 36 rozdziałów ułożonych według omawianych zagadnień i stopnia trudności,
 • setki praktycznych wyrażeń,
 • liczne wskazówki i objaśnienia, synonimy i najczęściej popełniane błędy
 • nowatorski układ stron.

 1. Frasi utili | Przydatne wyrażenia
 2. Il verbo essere | Czasownik być
 3. Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi | Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone
 4. I verbi regolari in -are | Czasowniki regularne zakończone na -are
 5. I verbi regolari in -ere | Czasowniki regularne zakończone na -ere
 6. I verbi regolari in -ire | Czasowniki regularne zakończone na -ire
 7. Domande e risposte | Pytania i odpowiedzi
 8. Numerali cardinali | Liczebniki główne
 9. Articoli indeterminativi e partitivi | Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe
 10. Il verbo avere | Czasownik mieć
 11. Aggettivi | Przymiotniki
 12. Uso di molto, tanto, poco, troppo e tutto | Użycie molto, tanto, poco, troppo i tutto
 13. Il verbo essere nei costrutti c’è e ci sono | Czasownik być w konstrukcjach c’è i ci sono
 14. Verbi irregolari andare, venire e fare | Czasowniki nieregularne andare, venire i fare
 15. Verbi irregolari 1 | Czasowniki nieregularne 1
 16. Verbi irregolari 2 | Czasowniki nieregularne 2
 17. Verbi modali: dovere, potere, volere, sapere | Czasowniki modalne: musieć, móc, chcieć, umieć
 18. Espressioni di tempo | Określenia czasu
 19. Verbi riflessivi | Czasowniki zwrotne
 20. Aggettivi e pronomi possessivi | Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
 21. Sostantivi irregolari | Rzeczowniki nieregularne
 22. Aggettivi dimostrativi. Aggettivi bello e buono | Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono
 23. Preposizioni a, da, di, in, fra/tra | Przyimki a, da, di, in, fra/tra
 24. Altre preposizioni e locuzioni preposizionali | Inne przyimki oraz wyrażenia przyimkowe
 25. Preposizioni articolate 1 | Przyimki z rodzajnikami 1
 26. Preposizioni articolate 2 | Przyimki z rodzajnikami 2
 27. Pronomi diretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego
 28. Pronomi indiretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego
 29. Modo imperativo 1 | Tryb rozkazujący 1
 30. Modo imperativo 2 | Tryb rozkazujący 2
 31. Ne e le espressioni di quantità | Ne i określenia ilości
 32. Espressioni di frequenza | Określenia częstotliwości
 33. Usi del verbo stare | Konstrukcje z czasownikiem stare
 34. Congiunzioni | Spójniki
 35. Locuzioni | Wyrażenia
 36. Ripasso | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne