Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (A2)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2

Druga część praktycznego kursu do nauki angielskiego, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych angielskich wyrażeń na poziomie podstawowym plus (A2) wraz z odpowiedziami. Mogą z niej również korzystać ci, którzy są już na wyższym poziomie i chcą powtórzyć podstawowe zagadnienia gramatyczne. 

Książka Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 jest idealna dla samouków i osób, które chcą powtórzyć i uporządkować gramatykę z języka angielskiego na poziomie podstawowym plus. W książce znajdziesz zasady i przykłady użycia m.in.: czasów teraźniejszych, zaimków, czasu przyszłego (will), czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous, czasowników nieregularnych, stopnia wyższego i najważniejszych przymiotników, First Conditional, czasowników modalnych: can, should, would like, porównanie will i going to, anything, something, nothing, too, enough i innych.

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 to ponad 1200 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski, opracowanych według zagadnień gramatycznych dla potrzeb uczących się na poziomie ponadpodstawowym (A2).

Dzięki tej książce:

 • z łatwością opanujesz gramatykę i angielskie słownictwo poprzez lekturę setek zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych,
 • zrozumiesz zasady gramatyczne języka angielskiego, czytając przystępnie napisane wskazówki w języku polskim,
 • utrwalisz wiedzę, wyćwiczysz angielską wymowę i prawidłowe konstruowanie zdań, korzystając z ponad 5-godzinnego kursu audio MP3 do pobrania,
 • zmobilizujesz się do regularnej nauki angielskiego dzięki jasnemu i logicznemu układowi stron.

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 jest jak osobisty nauczyciel. Przetestujesz z nim swoją wiedzę, otrzymasz wskazówki dotyczące użycia, ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. Z kursem MP3 poćwiczysz natomiast wymowę i płynność mówienia

1. Present tenses – review | Czasy teraźniejsze – powtórka
2. Pronouns & Saxon genitive | Zaimki oraz dopełniacz saksoński
3. Past Simple – the verb to be | Czasownik być w czasie przeszłym
4. Past Simple – regular verbs | Czasowniki regularne w czasie przeszłym
5. Past Simple – irregular verbs, part 1 | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym, część 1
6. Past Simple – irregular verbs, part 2 | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym, część 2
7. Will – Future Simple | Czas przyszły
8. Anything, something, nothing | Coś i nic
9. Someone, anyone, no one | Ktoś i nikt
10. Would like | Chciałbym/Chciałabym
11. Should | Powinność
12. Have to in three tenses | Have to w trzech czasach
13. Can, could & to be able to | Can w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
14. Past Continuous | Czas przeszły ciągły
15. Countable & uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
16. Much, many, (a) few, (a) little | Dużo, mało, trochę, kilka
17. Noun comparison (more, less, fewer than) | Porównywanie rzeczowników
18. Comparative & superlative | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
19. The first conditional | Pierwszy tryb warunkowy
20. Too & enough | Za/Zbyt i wystarczająco
21. It’s necessary/important to... | Trzeba…; Ważne jest, żeby...
22. There in three tenses | Konstrukcja there w trzech czasach
23. There/it | Użycie there/it
24. Still, yet, already, not anymore | Wciąż, jeszcze, już i już nie
25. Adjectives with -ing & -ed ending | Przymiotniki z końcówką -ing & -ed
26. The verb to go | Czasownik to go
27. The verbs: to say, to tell, to speak, to talk | Czasowniki: mówić, rozmawiać, powiedzieć
28. Use of every | Użycie every
29. Use of all | Użycie all
30. Relative pronouns | Zaimki względne
31. Will & going to | Will oraz wyrażenie going to
32. Short answers | Krótkie odpowiedzi
33. Prepositions, part 2 | Przyimki, część 2
34. Prepositions in questions | Przyimki w pytaniach
35. Expressions, part 2 | Wyrażenia, część 2
36. Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • ISBN: 978-83-64211-90-4
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 154
 • rok wydania: 2019
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: 5 godzin
 • lektorzy: Andrew Edwins, Patryk Bartoszewski
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne