Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 (e-book) C2

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C2

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 to ostatnia część bestsellerowej serii w wersji elektronicznej. E-book poszerza znajomość struktur językowych i zagadnień gramatycznych na poziomie zaawansowanym z angielskiego. Ćwiczenia pozwolą Ci poszerzyć zdolności językowe i umiejętności tłumaczeniowe, a kurs audio MP3 dostarczy Ci ponad 6 godzin nagrań do efektywnej nauki!

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 to idealna pozycja dla wszystkich, którzy dążą do wzbogacenia znajomości struktur gramatycznych języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. E-booki z serii Angielski w tłumaczeniach są jak nauka z prywatnym trenerem czy osobistym nauczycielem. Dzięki nim sprawdzisz swoją wiedzę, otrzymasz wartościowe wskazówki i podpowiedzi, poznasz ciekawostki językowe i dowiesz się, jakie błędy najczęściej popełniasz (oraz jak je wyeliminować!). Z kursem audio MP3 przećwiczysz poprawną wymowę i nabierzesz płynności w porozumiewaniu się po angielsku.

Przekonaj się, jak wiele możesz się jeszcze nauczyć w prosty i przyjemny sposób! E-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 zawiera:

 • szczegółowe omówienie zagadnień gramatycznych takich jak: użycie gerund/infinitive, struktury z to + gerund, specyficzne punkty dotyczące mowy zależnej i strony biernej, struktury have sth done, happen to, mixed conditionals, inwersja, wyrażenia gramatyczne, imiesłowy, przyimki i inne,
 • ponad 1200 zdań z języka angielskiego mówionego na poziomie C2,
 • wskazówki i czytelne objaśnienia, które sprawią, że przyswojenie zagadnień będzie proste i szybkie,
 • przejrzysty układ, który umożliwia ćwiczenie już od samego początku, przy jednoczesnym sprawdzaniu błędów i przyswajaniu dodatkowej wiedzy,
 • 6 godzin intensywnego kursu audio MP3 z native speakerami, dzięki któremu poćwiczysz angielską wymowę w dwóch wersjach: polsko-angielskiej i angielskiej.

Poznaj nieodkryte dotąd aspekty angielskiej gramatyki na poziomie C2!

 1. Review of tenses | Powtórka czasów
 2. Articles – review | Przedimki – powtórka
 3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne i w liczbie mnogiej
 4. Verbs followed by gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund & infinitive
 5. To + gerund | To + czasownik z końcówką -ing
 6. Comparison, as… as | Porównywanie, konstrukcje as… as…
 7. Reported speech – review | Mowa zależna – powtórka
 8. Passive voice | Strona bierna
 9. Unreal time - review | Użycie czasów z it’s high time, wish, I’d rather  powtórka
 10. Future Perfect tenses | Czasy przyszłe dokonane
 11. Participle clauses | Konstrukcje imiesłowowe
 12. Perfect infinitive & gerund | Użycie przeszłej formy bezokolicznika i formy gerund
 13. Linking words | Spójniki
 14. Indefinite pronouns – review | Zaimki nieokreślone – powtórka
 15. So, such, too, enough – word order | Użycie so, such, too, enough – szyk zdania
 16. Happen to & make it | Użycie konstrukcji happen to & make it
 17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
 18. Mixed Conditionals | Mieszane tryby warunkowe
 19. The subjunctive | Tryb łączący
 20. Inversion 1 | Inwersja 1
 21. Inversion 2 | Inwersja 2
 22. Using tenses in conditionals & time clauses | Czasy w trybach warunkowych i zdaniach czasowych
 23. Other time clauses | Pozostałe zdania czasowe
 24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
 25. Omitting verbs & the nominative absolute | Pomijanie czasowników i użycie nominative absolute
 26. Relative pronouns | Zaimki względne
 27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczej i mnogiej formy czasownika
 28. Reading numbers | Czytanie liczb
 29. Other grammar expressions 1 | Inne wyrażenia gramatyczne 1
 30. Other grammar expressions 2 | Inne wyrażenia gramatyczne 2
 31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
 32. Prepositions | Przyimki
 33. Expressions | Wyrażenia
 34. Sayings | Powiedzenia
 35. Slang & informal English | Angielski slang i język potoczny
 36. Review | Powtórka 

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • format: PDF
 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • liczba stron: 154
 • rok wydania: 2019
 • długość nagrań: 6 godzin
 • lektorzy: Andrew Edwins, Patryk Bartoszewski
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne