Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 (Książka + e-book) C2

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C2

Zestaw złożony z książki i e-booka Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 to kompleksowe narzędzie dla osób, które pragną poszerzyć i urozmaicić swoją wiedzę na temat zaawansowanych struktur gramatycznych w języku angielskim. Przekonaj się, jak podszlifujesz swój angielski metodą tłumaczenia zdań!

Oto ostatnia część serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Każda pojedyncza książka do angielskiego pełni rolę osobistego nauczyciela – umożliwia Ci przetestowanie swojej wiedzy, zapewnia wskazówki dotyczące użycia nowych wyrażeń oraz omawia ciekawostki językowe oraz powszechnie popełniane błędy.

Dodatkowo kurs audio MP3 w języku angielskim pozwala Ci ćwiczyć wymowę i płynność w porozumiewaniu się po angielsku. Przekonaj się, ile jeszcze możesz się nauczyć na poziomie zaawansowanym z angielskiego w prosty i przystępny sposób!

Książka oraz e-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 skupia się na zaawansowanych zagadnieniach gramatycznych w języku angielskim. Omawia tematy takie jak użycie gerundium/infinitive, struktury z to+gerund, mowę zależną i stronę bierną, struktury have sth done, happen to, mieszane warunkowe, inwersję, wyrażenia gramatyczne, imiesłowy, przyimki i wiele innych.

Ponad 1200 zdań języka mówionego zostało specjalnie opracowanych dla potrzeb osób uczących się. Dzięki tłumaczeniu gotowych konstrukcji gramatycznych będziesz praktykować swoje umiejętności językowe i stosować poznane struktury gramatyczne w kontekście.

Zawarte w książce wskazówki i objaśnienia wspomagają proces przyswajania wiedzy i lepsze zrozumienie omawianych zagadnień. Prosty i przejrzysty układ książki umożliwia ćwiczenia z angielskiego na poziomie zaawansowanym, jednocześnie umożliwiając kontrolę błędów i zdobywanie dodatkowej wiedzy.

W zestawie znajduje się również ponad 6-godzinny kurs audio MP3, nagrany przez lektorów native speakerów, który pomoże Ci w doskonaleniu wymowy i umiejętności porozumiewania się po angielsku. Kurs audio jest dostępny w dwóch wersjach: polsko-angielskiej i angielskiej.

Zestaw Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 to nieocenione narzędzie dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat zaawansowanych struktur gramatycznych w języku angielskim. Dzięki klarownym wyjaśnieniom, praktycznym przykładom i ćwiczeniom językowym zyskasz pewność siebie i opanujesz bardziej zaawansowane aspekty języka angielskiego!

 1. Review of tenses | Powtórka czasów
 2. Articles – review | Przedimki – powtórka
 3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne i w liczbie mnogiej
 4. Verbs followed by gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund & infinitive
 5. To + gerund | To + czasownik z końcówką -ing
 6. Comparison, as… as | Porównywanie, konstrukcje as… as…
 7. Reported speech – review | Mowa zależna – powtórka
 8. Passive voice | Strona bierna
 9. Unreal time - review | Użycie czasów z it’s high time, wish, I’d rather  powtórka
 10. Future Perfect tenses | Czasy przyszłe dokonane
 11. Participle clauses | Konstrukcje imiesłowowe
 12. Perfect infinitive & gerund | Użycie przeszłej formy bezokolicznika i formy gerund
 13. Linking words | Spójniki
 14. Indefinite pronouns – review | Zaimki nieokreślone – powtórka
 15. So, such, too, enough – word order | Użycie so, such, too, enough – szyk zdania
 16. Happen to & make it | Użycie konstrukcji happen to & make it
 17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
 18. Mixed Conditionals | Mieszane tryby warunkowe
 19. The subjunctive | Tryb łączący
 20. Inversion 1 | Inwersja 1
 21. Inversion 2 | Inwersja 2
 22. Using tenses in conditionals & time clauses | Czasy w trybach warunkowych i zdaniach czasowych
 23. Other time clauses | Pozostałe zdania czasowe
 24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
 25. Omitting verbs & the nominative absolute | Pomijanie czasowników i użycie nominative absolute
 26. Relative pronouns | Zaimki względne
 27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczej i mnogiej formy czasownika
 28. Reading numbers | Czytanie liczb
 29. Other grammar expressions 1 | Inne wyrażenia gramatyczne 1
 30. Other grammar expressions 2 | Inne wyrażenia gramatyczne 2
 31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
 32. Prepositions | Przyimki
 33. Expressions | Wyrażenia
 34. Sayings | Powiedzenia
 35. Slang & informal English | Angielski slang i język potoczny
 36. Review | Powtórka 

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne