Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Przyimki angielskie w pytaniach. Jak ich używać?

Przyimki angielskie stanowią nieodłączną część struktury językowej. Pełnią kluczową rolę w precyzowaniu relacji przestrzennych, czasowych oraz logicznych między różnymi elementami zdania.

Choć liczba angielskich przyimków może wydawać się niewielka, to mnogość ich zastosowań i subtelności w użyciu sprawiają, że opanowanie angielskich przyimków staje się istotnym wyzwaniem dla uczących się języka angielskiego.

Te krótkie słowa, takie jak in, on czy under, nie tylko determinują strukturę zdania, ale także nadają mu klarowność i precyzję. W niniejszym kontekście, zgłębienie roli i różnorodności angielskich przyimków staje się kluczowym krokiem w doskonaleniu umiejętności językowych oraz płynności komunikacji.

Jak używać angielskich przyimków w pytaniach?

Angielskie przyimki odgrywają istotną rolę w konstruowaniu pytań. Wpływają na zrozumienie relacji przestrzennych, czasowych i logicznych w komunikacji. Pytania z użyciem przyimków umożliwiają precyzyjne zapytania o miejsce, czas, cel, źródło czy sposób.

Na przykład, pytania typu Where are you? wykorzystują przyimek where w celu zapytania o położenie przestrzenne. Podobnie pytania związane z czasem, takie jak When is the meeting? wykorzystują przyimek when do określenia punktu w czasie.

Przyimki są nieodzownym elementem pytań – określają kontekst i wyraźnie definiują relacje pomiędzy elementami zdania. Zastosowanie angielskich przyimków w pytaniach jest kluczowe dla efektywnej komunikacji, umożliwiając jasne i skoncentrowane wyrażanie się w dialogach czy rozmowach.

ręka próbującą dołożyć różowy puzzel do układanki umieszczonej na niebieskim tle składającej się z samych różowych jednokolorowych puzzli angielskie przyimki w pytaniach Preston Publishing

Jeżeli w pytaniu znajduje się przyimek (np. for, on, in, with, from, itd.), w języku angielskim wstawiamy go na końcu, nie tak jak w języku polskim, na początku zdania. Na przykład:

Who is this for? – Dla kogo to jest?
W języku polskim przyimek „dla” znajduje się na początku pytania. W języku angielskim natomiast, przyimek for wstawiamy na końcu.
What are you working on? – Nad czym pracujesz?
What does it depend on? – Od czego to zależy?

A teraz czas na ćwiczenia z angielskich przyimków dla Ciebie! Przetłumacz następujące zdania i sprawdź odpowiedzi poniżej:

 1. Na kogo czekasz?
 2. Z kim mieszkasz?
 3. Dla kogo jest ta książka?
 4. Z kim wczoraj wyszedłeś?
 5. Z kim ona rozmawia?

Odpowiedzi:

 1. Who are you waiting for?
 2. Who do you live with?
 3. Who is this book for?
 4. Who did you go out with last night?
 5. Who is she talking to?

Mów po angielsku: przyimki łap w lot

Często znajdujesz się w sytuacji, gdzie zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego angielskiego przyimka? Czy zastanawiasz się, czy użyć on, in, czy może at? A może myślisz nad różnicami między between a among?

Jeśli tak, to idealnym rozwiązaniem dla Ciebie jest książka Mów po angielsku: przyimki łap w lot. Przyimki, choć pozornie… niepozorne, nadają frazom odpowiedni sens, spajając jednocześnie całą wypowiedź.

W tej publikacji znajdziesz ponad 1000 praktycznych zdań oraz szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania przyimków – nie tylko tych podstawowych, ale także bardziej zaawansowanych. Oprócz tego, książka kładzie nacisk na najczęstsze błędy popełniane przy wyborze właściwego przyimka.

okładka książki Mów po angielsku przyimki łap w lot wydawnictwa Preston Publishing angielskie przyimki w pytaniach Preston Publishing

Mów po angielsku. Przyimki łap w lot obejmują:

 • zagadnienia uszeregowane według stopnia trudności,
 • przykłady zdań i zwrotów z angielskimi przyimkami,
 • ilustrowane ćwiczenia oraz testy podsumowujące z rozwiązaniem,
 • praktyczne wskazówki, które pozwolą uniknąć błędów,
 • nagrania MP3 w języku angielskim, umożliwiające opanowanie poprawnej wymowy.

Dowiedz się, jak używać angielskich przyimków nie tylko w pytaniach!

Podziel się z innymi