Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jak (się) uczyć z serią „w tłumaczeniach”?

Seria w tłumaczeniach wykorzystuje jeden z najdawniejszych sposobów nauki języka – metodę gramatyczno-tłumaczeniową. Nie jest to jednak jej tradycyjne wydanie, znane z ćwiczeń na zajęciach z łaciny, lecz metoda łącząca zalety tłumaczenia dydaktycznego z nauczaniem mówienia i technikami zachęcającymi do samodzielnego tworzenia wypowiedzi.

Książek z serii w tłumaczeniach możesz używać do samodzielnej nauki jako pełnego kursu językowego lub jako uzupełnienia innych form nauki.

grafika pokazująca metodę nauki języków obcych w tłumaczeniach rozkładówka książki i opis jak się uczyć nauka języków obcych metoda w tłumaczeniach Preston Publishing

Wykorzystaj podręcznik z serii w tłumaczeniach

Podręczniki z serii w tłumaczeniach możesz wykorzystać do różnych konfiguracji tłumaczenia (z języka polskiego na obcy i odwrotnie):

 1. Przeanalizuj polskie zdania i ich tłumaczenia na język obcy.
 2. Przeczytaj uważnie komentarze w dymkach po prawej stronie.
 3. Zasłoń prawą stronę książki i zmierz się samodzielnie z tłumaczeniami polskich zdań.
 4. Zasłoń lewą stronę książki i spróbuj przetłumaczyć zdania z języka obcego na polski.
 5. Po zakończeniu nauki wróć do najtrudniejszych zdań.
 6. Gdy przerobisz całą książkę, wybieraj zdania losowo i zmierz się z tłumaczeniem pojedynczych przykładów. Nie patrz na tytuł rozdziału i sąsiednie zdania.

Potraktuj serię w tłumaczeniach jak podręczniki, ale też jak zeszyty ćwiczeń. Pisz w nich swoje wersje tłumaczenia. Zakreślaj kółkiem numery najtrudniejszych zdań, pokoloruj wyrazy i konstrukcje, które najbardziej Ci się spodobały. Dobierz różne kolory w różnych częściach mowy (np. zaznacz innym kolorem rodzajniki określone i nieokreślone; wyróżnij wybranym kolorem rzeczowniki).

Wykorzystaj nagrania dołączoną do każdej książki z serii w tłumaczeniach

Do każdej książki z serii w tłumaczeniach nagrany został kurs audio MP3, z którym można ćwiczyć wymowę całych zdań. Lektorami są oczywiście native speakerzy, co sprawia, że osłuchasz się z oryginalnym akcentem. Nagrania są do pobrania ze strony internetowej przy użyciu specjalnego kodu umieszczonego w książce.

Kursu audio możesz słuchać np. w samochodzie (spróbuj odtwarzać tylko część obcojęzyczną, by osłuchać się z melodią poznawanego języka). Możesz też przegrać pliki MP3 na telefon i słuchać w wolnych chwilach. Nawet jeśli uda Ci się odsłuchać tylko niewielki fragment, przyswoisz nowe treści
i zaczniesz oswajać się z brzmieniem języka obcego.

Potraktuj obcojęzyczne zdania jak dyktando: zapisuj zdania czytane przez lektora i sprawdź ich poprawność w podręczniku. Pamiętaj też, że powtarzanie zdań po obcojęzycznym lektorze jest bardzo ważne. Pozwala Ci wyćwiczyć prawidłową wymowę, ale też pokonać barierę strachu przed mówieniem.

dziewczyna i chłopak studenci na zajęciach siedzą w ławkach i piszą w zeszytach tle inni uczniowie i nauczyciel nauka języków obcych metoda w tłumaczeniach Preston Publishing

Jak wykorzystać metodę tłumaczenia zdań na lekcjach?

Metoda tłumaczenia zdań doskonale sprawdzi się na zajęciach w szkole, kursach językowych czy korepetycjach. Książki z serii w tłumaczeniach możesz wykorzystać w różny sposób w każdej fazie lekcji:

 • jako ćwiczenie na rozgrzewkę służące powtórzeniu wprowadzonego wcześniej materiału;
 • podczas prezentacji nowego materiału gramatycznego, posłużą do tego gotowe przykłady użycia oraz komentarze w dymkach;
 • jako ćwiczenie utrwalające wdrożony już materiał;
 • jako pracę domową do autokorekty (obie strony podręcznika: w języku polskim i obcym) lub sprawdzenia na zajęciach (tylko lewa strona);
 • jako gotowy test (lewa strona).

Każda książka oparta o metodę tłumaczenia zdań służy rozwijaniu wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, słuchania, mówienia. Poniżej znajdziesz pomysły przykładowych aktywności.

 1. Dyktando
  Wykorzystaj zdania jako dyktando (odtworzonelub odczytane w różnych konfiguracjach przez Ciebie), żeby ćwiczyć umiejętność słuchania i pisania.
 2. Quiz
  Skopiuj lewą stronę rozdziału, przetnij ją wzdłuż poziomych linii tak, by każde zdanie było osobno. Umieść karteczki ze zdaniami w pudełku/kapeluszu/torebce i poproś uczniów o losowanie zadania tłumaczeniowego. Możesz zorganizować konkurs drużynowy, zmagania zawodników indywidualnych, rozgrywki na zasadach teleturnieju Jeden z dziesięciu. Punkty przyznawaj za poprawne wypowiedzenie, ale też zapisanie zdań.
 3. Z języka obcego na polski
  Odwróć kolejność tłumaczenia i wykorzystaj tylko prawą stronę – poproś uczniów o tłumaczenie na język polski.
 4. Słownik
  Poproś uczniów o stworzenie własnego glosariusza z nowymi słówkami. Mogą pracować w grupach lub kompilować indywidualne słowniki w ramach pracy domowej.
 5. Moja gramatyka
  Zaproponuj uczniom formułowanie własnych zasad gramatycznych do poszczególnych rozdziałów na wzór tych, które znajdą w dymkach.
 6. Zakładki
  Wykorzystaj zakładki ze słownictwem podczas pracy na lekcji. Zachęć do tworzenia własnych zakładek z treścią z podręcznika.
 7. Fiszki
  Zachęć uczniów do tworzenia fiszek z poznanym słownictwem.
Podziel się z innymi