Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Prawo do efektywnej nauki. Pamiętaj, że je masz!

Istnieje wiele obszarów życia, w których nie wystarczy nam ogólna – choć świetna – znajomość języka angielskiego. Mowa tu o dziedzinach specjalistycznych, gdzie bez odpowiedniego słownictwa nie jesteśmy w stanie poradzić sobie w pracy lub codziennej komunikacji. Te dziedziny można mnożyć i mnożyć; począwszy od pojęć w branży finansowej, branży medycznej, aż po terminologię prawniczą i biznesową. Ta ostatnia wydaje się najbardziej skomplikowana.

Jeżeli jesteś studentem prawa, aplikantem, przedstawicielem zawodu prawniczego lub po prostu interesuje Cię problematyka przekładu prawniczego – ten artykuł jest dla Ciebie.

Nie ulega wątpliwości, że znajomość języka obcego, a w szczególności angielskiego, wnosi dodatkową wartość do Twojej codziennej pracy. Pomaga Ci w efektywnym rozwoju i osiąganiu zamierzonych sukcesów, również na arenie międzynarodowej. Właśnie dlatego warto pochylić się nad prawniczym angielskim. Jak każda odmiana specjalistyczna zawiera on wiele terminów i pojęć, których nie używamy w codziennym języku. Uwierz jednak, że ich przyswajanie nie musi być dla Ciebie przykrym obowiązkiem. 

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników to praktyczne kompendium, w którym zawarte jest aż 35 rozdziałów tematycznych poświęconych językowi prawniczemu. Będzie ono dla Ciebie doskonałym treningiem w zakresie słownictwa specjalistycznego i typowych dla języka prawnego i prawniczego konstrukcji. Liczne wskazówki i ciekawostki pomogą Ci natomiast zwrócić uwagę na trudności w przekładzie tekstów na język angielski wynikające z odmiennych systemów prawnych.

Zerknijmy do rozdziału 20., Inheritance Law czyli Prawo spadkowe. Na początku każdej części tematycznej umieszczony został słowniczek. Zobacz parę przykładowych terminów:

inheritance – spadek
successor – spadkobierca
ancestor – spadkodawca
testate succession – dziedziczenie testamentowe
intestacy / intestate succession – dziedziczenie beztestamentowe
statutory succession – dziedziczenie ustawowe
personalty – składniki majątku inne niż nieruchomości
heir/beneficiary – spadkobierca ustawowy, spadkobierca testamentowy (w common law) 
opening of an inheritance – otwarcie spadku
successive – dalszy
descendant – zstępny
to inherit – dziedziczyć

Czym byłaby jednak nauka słówek bez ich wykorzystania? Kolejnym krokiem, jaki musisz wykonać, to przetłumaczyć pakiet praktycznych zdań, których z pewnością użyjesz w codziennej pracy. Po lewej stronie znajdują się zdania w języku polskim, po prawej – ich odpowiedniki w języku angielskim. W tłumaczeniu przydadzą Ci się wskazówki umieszczone na marginesie. Zobacz:

Prawo spadkowe dotyczy zbywania majątku na wypadek śmierci.
The law of succession concerns devolution of a person’s property in case of death.

Wskazówka: W literaturze prawniczej formułowany jest pogląd, zgodnie z którym prawo spadkowe jest dużą i złożoną dziedziną prawa, która dodatkowo jest bardzo mocno związana z lokalną tradycją i kulturą prawną. Ponadto pomiędzy regulacjami z poszczególnych państw istnieją fundamentalne różnice systemowe. Niemniej jednak poszczególne instytucje (np. ustanowienie spadkobiercy) nie są znacząco odmienne w różnych krajach, w szczególności w odniesieniu do efektu osiąganego przez ich funkcjonowanie w praktyce [K. Osajda 2009, 24-25].

Ponadto spadek nie obejmuje takich praw, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Moreover, inheritance does not cover such rights which, upon an ancestor’s death, pass to the specified persons irrespective of whether they are successors.

Wskazówka: W doktrynie zauważa się, że w common law funkcjonują dwa określenia spadkobierców, z których jedno jest stosowane w odniesieniu do dziedziczenia ustawowego (heir), a drugie testamentowego (beneficiary). W ramach propozycji angielskiego odpowiednika polskiego pojęcia spadkobiercy przedstawia się zwrot successor, który nie jest nazwą zastaną terminologii common law i dzięki temu można jej przypisać nowe znaczenie [K. Osajda 2009, 35].

W prawie polskim dziedziczenie beztestamentowe jest nazywane dziedziczeniem ustawowym.
Under Polish law, intestate succession is called statutory succession.

Wskazówka: Pojęcie statutory succession nie powinno być mylone ze znaną niektórym systemom common law instytucją statutory nomination. Jest to rozwiązanie pozwalające osobie dysponującej pewnymi funduszami na rozporządzenie nimi w drodze pisemnego wskazania osoby uprawnionej do ich otrzymania. Czynność taka jest skuteczna na wypadek śmierci jej dokonującego [K. Osajda 2009, 163-164].

Parafrazując znane przysłowie: niedaleko pada biznes od prawa. Wartościowym dodatkiem do Twojej nauki będzie również zgłębianie angielskiego języka biznesowego z trzecią częścią serii Angielski w tłumaczeniach. Business. Jest to praktyczny kurs na poziomie C1-C2. W książce znajdziesz ponad 1000 słów i ponad 800 przydatnych zdań do przetłumaczenia. Podobnie jak Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników zawiera 35 rozdziałów tematycznych (związanych z biznesem, np. finance, accounting, production, legal issues, logistics) oraz oddzielny słowniczek dla każdego rozdziału. Naukę o prawie spadkowym możesz z powodzeniem połączyć z nauką o legal issues, czyli kwestiach prawnych (rozdział 5.) i discussions czyli dyskusjach (rozdział 33.).

Jeśli jesteś biznesmenem lub menedżerem, na pewno przyda Ci się rozdział poświęcony zarządzaniu. Nauka z tym podręcznikiem wygląda tak samo, jak w poprzednim: w tłumaczeniu zdań pomogą Ci się słówka na górze strony oraz wskazówki na marginesie.

Co ważne: obie książki posiadają nagrania audio mp3, idealne do ćwiczenia płynności mówienia oraz doskonalenia wymowy. Możesz je pobrać z tej strony.

Wiemy, że praktyczna i kompleksowa nauka przynosi najlepsze efekty. Zdecydowaliśmy się połączyć obie te pozycje w promocyjny zestaw Niezbędnik studenta prawa. Dzięki niemu opanujesz zarówno angielski język prawniczy, jak i biznesowy oraz rozwiniesz swoją znajomość angielskiego na poziomie B2-C1. Skorzystaj już teraz!

Podziel się z innymi