Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

C’est facile – to proste! Francuski dla początkujących

Melodyjny i romantyczny. Oficjalny język urzędowy w 32 krajach świata. Włada nim ponad 300 milionów ludzi na 5 kontynentach. Chodzi oczywiście o język francuski – albo: o język miłości. Jego nauka sprawia wielu niemały kłopot. A czy Ty obdarzysz go swoją miłością?

Powodów, dla którego warto uczyć się języka francuskiego jest wiele. Po pierwsze, plasuje się on w czołówce najchętniej nauczanych języków obcych na świecie, zaraz obok angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego; jest jednym z oficjalnym języków Unii Europejskiej – to świadczy o jego randze na arenie międzynarodowej. Po drugie, znajomość francuskiego pomaga w nauce innych języków, w tym np. hiszpańskiego i wymienionego angielskiego (dasz wiarę, że angielski składa się z aż 30% zapożyczeń z języka francuskiego?). Po trzecie, gdy znasz francuski, świat stoi przed tobą otworem. Dzięki umiejętności porozumiewania się w tym języku możesz poszerzać swoje horyzonty, zarówno osobiste, jak i zawodowe. 

Co wobec tego sprawia, że niektórzy… boją się nauki francuskiego? Zapewne nie chodzi tu tylko o wkucie rodzajników określonych na pamięć. Chodzi o zapis i wymowę. Tak, to może szokować, że wyraz 8-literowy wymawiamy za pomocą 4 głosek, a poczciwe „e” występuje w aż w czterech wersjach (eéèê) i za każdym razem będzie wymówione w inny sposób. 

Początki są zawsze najtrudniejsze, ale gwarantujemy, że francuski nie jest tak trudny, jak może się wydawać. Przygodę z tym językiem warto zacząć od wyboru najbardziej praktycznej metody, dzięki której błyskawicznie wypowiesz pierwsze zdania po francusku. Dobry początek jest gwarantem bardziej efektywnej nauki w przyszłości. A jak zaczynać, to tylko z metodą „w tłumaczeniach”!

Przyjrzyjmy się dzisiaj 3. rozdziałowi z pierwszej części kursu Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka, czyli Le présentatif c’est et l’articl e indéfini (Zwrot prezentujący c’est i rodzajnik).

To jest Marie.
C’est Marie.

C’est… jest zwrotem prezentującym (To jest…), który w liczbie mnogiej ma formę Ce sont… (To są…). W liczbie pojedynczej słowo ce (to) traci samogłoskę „e” przed czasownikiem est (jest), ponieważ spotykają się dwie samogłoski (ce + est). To zjawisko nazywamy elizją i zaznaczamy apostrofem: c’est

To jest ładna dziewczyna.
C’est une jolie fille.

Rodzajnik nieokreślony wskazuje na rzecz lub osobę, która nie jest jeszcze znana i która została wymieniona po raz pierwszy w rozmowie lub w tekście. Informuje też, że jest to jedna z wielu rzeczy/osób, bliżej nieokreślona, i może znaczyć jakiś, jakaś, jacyś, jakieś:

un – r. męski, 
une – r. żeński;
des – liczba mnoga, r. męski i r. żeński.

Po zwrotach c’est…ce sont… używamy najczęściej rodzajnika nieokreślonego. W języku francuskim nie ma rodzaju nijakiego rzeczownika.

To są Francuzi i Francuzki.
Ce sont des Français et des Françaises.

Po zwrotach c’est…ce sont… nazwę narodowości poprzedzimy rodzajnikiem ununedes i napiszemy zawsze dużą literą, np. C’est un Anglais. – To jest Anglik.

Porównajmy: Il est polonais. – On jest Polakiem. C’est un Polonais. – To jest Polak.

To jest piękny dom.
C’est une belle maison.

Nie wszystkie rzeczowniki są tego samego rodzaju w języku polskim i w języku francuskim, np.:

une maison (r.ż.) – dom (r.m.)
une table (r.ż.) – stół (r.m.)
un groupe (r.m.) – grupa (r.ż.)
un livre (r.m.) – książka (r.ż.)

A tu, kto to jest?
Et ici / là, c’est qui ?

Pytanie „Kto to jest?” możemy zadać w języku mówionym przez użycie wyrazu pytającego qui (kto) w miejscu rzeczownika, np.:

C’est qui ? – Kto to (jest)?
C’est Pierre. – To (jest) Pierre.

W ćwiczeniu prawidłowej wymowy pomoże Ci zarówno kurs mp3 do pobrania z tej strony (kod znajdziesz w środku książki), jak i wskazówki dotyczące najtrudniejszych spółgłosek i samogłosek.

Każdy z 34 rozdziałów omawia jedno wybrane zagadnienie gramatyczne. Wszystkie mają taką samą budowę; po lewej stronie znajdują się zdania w języku polskim, po prawej ich tłumaczenia na język francuski ze wskazówkami w dymkach. Najpierw musisz zakryć poprawne tłumaczenie, a potem wpisać swoją odpowiedź w przeznaczonym miejscu. To trzy kroki: zakryj, zapisz, sprawdź! 

Dzięki metodzie „w tłumaczeniach” uczysz się języka skutecznie – bo praktycznie! Przede wszystkim przyswajasz zdania gotowe do użycia w wielu kontekstach, które na pewno przydadzą Ci się na samym początku. Jednocześnie poznajesz zasady gramatyczne, wytłumaczone w przejrzysty sposób oraz ćwiczysz poprawną wymowę. 

Zacznij naukę francuskiego z serią Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka. Tłumacz zdania, a my wytłumaczymy Ci francuską gramatykę!

Podziel się z innymi