Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wejdź na zaawansowany poziom (C1) niemieckiego! Poznaj książkę, która Ci w tym pomoże

Po pierwsze – poczuj pełną satysfakcję z tego, co już udało Ci się osiągnąć w nauce niemieckiego! Za Tobą etap podstawowy (A1 i A2) oraz samodzielny (B1 i B2). Teraz czas na to, by wspiąć się wyżej, czyli na podium Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Przed Tobą zaawansowany poziom niemieckiego, czyli C1, a później C2! Możesz zapytać, co to w praktyce dla Ciebie oznacza? Z pewnością będzie to nowe wyzwanie, a zarazem dalsza przygoda w nauce języka niemieckiego. Zobacz, jak możesz wzmocnić posiadane już kompetencje i je poszerzyć, aby jeszcze precyzyjniej budować wypowiedzi i porozumiewać się po niemiecku. 

Bądź świadom wyzwań w nauce niemieckiego na poziomie C1

Opanowanie poziomu zaawansowanego to przede wszystkim krok w stronę Twojego językowego profesjonalizmu. Oznacza to, że będziesz w stanie rozumieć jeszcze więcej i wyjść poza wąskie rozumienie samych informacji, przekazywanych w wypowiedzi ustnej lub pisemnej w sposób literalny, czyli dosłowny. Ucząc się niemieckiego na poziomie C1 musisz nauczyć się wychwytywać ukryte znaczenia: zarówno podteksty, jak i intencje oraz nastawienie ich nadawców. Pamiętaj też, że na poziomie zaawansowanym trzeba już rozumieć dłuższe, bardziej rozbudowane wypowiedzi – ustne oraz pisemne – i to o dość zróżnicowanej tematyce. Twoim priorytetem będzie zatem systematyczne poszerzanie zasobów leksykalnych, w tym faz idiomatycznych. Nowe niemieckie słownictwo będzie Ci także potrzebne, aby móc swobodnie, a zatem płynnie i w miarę spontanicznie wypowiadać się na różne tematy, nie zastanawiając się przy tym zbyt długo nad doborem właściwych słów czy konstrukcji gramatycznych. Celem Twojej komunikacji językowej ma być skuteczność w codziennym życiu społecznym i zawodowym.

Poziom C1 oznacza też sprawność w budowaniu spójnych wypowiedzi, w mowie i piśmie. Chodzi tutaj o dobór i przejrzystość argumentów, również w odniesieniu do tematów złożonych, czyli bardziej problemowych. Musisz przy tym umieć wyrażać się poprawnie pod względem gramatycznym, używając w swoich wypowiedziach jednocześnie właściwych środków językowych. Innymi słowy, na poziomie C1 potrafisz wykorzystać w komunikacji niuanse znaczeniowe i gramatyczne, podobnie jak jesteś w stanie zrozumieć niuanse czytanych bądź słyszanych przez Ciebie tekstów. Wszystkie wymienione kompetencje to Twoje cele na nowym etapie nauki języka niemieckiego.

Zanurz się w języku niemieckim i czerp przyjemność z autentycznej komunikacji

Wchodząc na poziom biegłości językowej C1 stajesz blisko umiejętności językowych rodzimych użytkowników języka niemieckiego. To w sumie ten etap, na którym niezbędne jest zanurzenie się w autentycznej komunikacji Niemców, Austriaków czy Szwajcarów. Nie zrażaj się jednak, jeśli nie wszystko jest dla Ciebie jasne. Staraj się koncentrować przede wszystkim na tym, co już rozumiesz, a mając wiedzę na poziomie B1/B2 będziesz rozumieć dużo. Ponadto ćwicz się w rozumieniu kontekstowym, czyli próbuj tak często, jak to tylko możliwe – nim zajrzysz do słownika – rozszyfrowywać znaczenie nowych struktur leksykalnych z pomocą rozumianych już przez Ciebie fraz i słów danej wypowiedzi. Pracuj oczywiście ze słownikiem. Nie ograniczaj się tutaj tylko do sprawdzenia podstawowego znaczenia nieznanych Ci słów, ale zwracaj uwagę na pozostałe informacje dotyczące danego słowa – na różne warianty znaczeniowe w zależności od kontekstu, na powiązania frazeologiczne, np. niemieckie idiomy, przysłowia czy użycie struktur w języku potocznym. Pozwoli Ci to lepiej pracować z leksyką i ją konsekwentnie poszerzać.

Pomocne będzie tutaj oglądanie niemieckich wiadomości telewizyjnych. Znajdziesz je wszystkie także na YouTube, np. ARDZDF, czy Deutsche Welle. Warte polecenia są też reportaże, traktujące o problemach społecznych, np. NDR Doku, ekonomicznych, np. SWR Doku, ale również prezentujące ciekawe miejsca do poznania pod względem turystycznym bądź historycznym, np. Jakobsweg per Wohnmobil. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wielokrotnego odtwarzania danego nagrania. Polecam także przy niektórych programach włączenie opcji automatycznych napisów w języku niemieckim. W pisaniu z kolei możesz się ćwiczyć śledząc artykuły w Internecie, czytając je i komentując. Co istotne, Twój komentarz może też zostać skomentowany, wówczas niemal naturalnie wchodzisz w autentyczną rozmowę online. Nie zapominaj także o Wikipedii. Kiedy poszukujesz informacji, mniej bądź bardziej rozbudowanego źródła informacji, to staraj się czytać także w języku niemieckim po wcześniejszej lekturze w języku polskim. Szybko przekonasz się, jak dużo rozumiesz! Zwracaj przy tym uwagę na słownictwo – nie tylko na pojedyncze słowa, lecz na całe frazy, czyli relacje między strukturami leksykalnymi i gramatycznymi. Notuj i ucz się ich.                          

Jaką książkę wybrać do nauki niemieckiego na poziomie zaawansowanym?

Pamiętaj, że najlepsza nauka, to świadoma nauka. Pozwoli Ci ona na pewność w komunikowaniu się po niemiecku. Na poziomie C1 nieoceniona będzie – jak w całym procesie nauki – systematyczność, a zatem regularne studiowanie języka. Na tym etapie kompetencji językowej warto nie tylko realizować zadania automatyzujące struktury językowe – gramatyczne i leksykalne, lecz także poddać je analizie. Oznacza to, że uświadamiasz sobie, jak faktycznie funkcjonuje język niemiecki. Jak np. tworzy się wieloczłonowe rzeczowniki w niemieckim? Jak poprawnie używać partykuł bądź czasowników modalnych w ich alternatywnym znaczeniu? To one umożliwiają kodowanie podtekstów, wieloznaczności, czy rozszyfrowanie intencji wypowiedzi. Także dobre zrozumienie zasad stosowania mowy zależnej jest kluczem do rozumienia tekstów prasowych oraz informacji medialnych. By samodzielnie poszerzać zakres słownictwa, niezbędna jest znajomość zasad słowotwórstwa. Da Ci to możliwość bardziej samodzielnego posługiwania się językiem. Ba! Zobaczysz, ile jest w Tobie mocy leksykalnej, kiedy zaczniesz tworzyć słowa.

Publikacją, z którą sprawnie wejdziesz na poziom C1, jest 5. część znanej Ci serii Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka. Zajrzyj do niej i zobacz, jak w systematyczny i skuteczny sposób możesz zgłębić struktury językowe na poziomie zaawansowanej biegłości językowej. Wszystko dzięki metodzie polegającej na tłumaczeniu zdań z języka polskiego na język niemiecki oraz nagraniom MP3 z niemieckim lektorem. Powodzenia!

dr Sebastian Mrożek – germanista, nauczyciel i lektor, a przede wszystkim pasjonat języka niemieckiego, który łączy doświadczenie pracy w edukacji z aktywnością zawodową w korporacji. Na co dzień poszukuje praktycznych zastosowań dla języka sąsiadów zza Odry. W wolnych chwilach zanurza się w literaturę psychologiczną, by móc lepiej (z)rozumieć otaczający świat oraz procesy związane z jego poznawaniem. Smakosz dobrej kawy.

Podziel się z innymi