Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nieoczywista rodzina. Język francuski i portugalski

uśmiechnięci ludzie się przytulają nauka języka francuskiego i portugalskiego Preston Publishing

Kiedy myślimy o języku portugalskim, pierwszy język z jakim mamy w zwyczaju go porównywać, to hiszpański. Zarówno Portugalia, jak i Hiszpania leżą na Półwyspie Iberyjskim, a podobieństwa między oboma językami są bardzo wyraźne, szczególnie w pisowni i słownictwie.  Niemniej jednak,…