Systematyczna nauka przynosi widoczne efekty – to udowodnione. Wskazują na to m.in. badania Hermanna Ebbinghausa dotyczące zapamiętywania i zapominania (tzw. krzywa zapominania). Większość informacji ulega zapomnieniu w ciągu pierwszych kilku dni, a w piątym dniu jesteśmy w stanie odtworzyć jedynie około 25% przyswojonych informacji. Natomiast kiedy przyswajamy wiedzę w małych dawkach, ale regularnie, i powtarzamy zapamiętane informacje, przenosimy je z pamięci operacyjnej do pamięci trwałej. Łatwiej nam zapamiętać poszczególne zagadnienia, a przez to rozwijać swoje zdolności stopniowo i efektywnie.

Obcowanie z językiem na co dzień jest kluczem do sukcesu. Wówczas staje się on dla nas coraz bardziej naturalny, a finalnie nie wyobrażamy sobie dnia bez kwadransa z językiem obcym.

Niestety, jak dobrze wiadomo, regularna nauka opiera się na mądrym planowaniu. Zazwyczaj ciężko nam się zmobilizować do codziennych powtórek, bo nie wiemy, jak odpowiednio ułożyć swój plan nauki. Na szczęście z pomocą przychodzi seria 365! 

Dzisiaj skupimy się na Niemieckim 365 na każdy dzień. To coś więcej niż książka – to roczny kurs języka niemieckiego na poziomie A2-B2, a zarazem gotowy plan do systematycznej nauki. Dzięki niemu podszkolisz swoją znajomość niemieckiego i unikniesz popełniania podstawowych błędów.

Każdego dnia przerabiasz inne zagadnienie. Niemiecki 365 na każdy dzień skutecznie poszerzy zasób Twojego słownictwa i rozwinie Twoją znajomość niemieckiej gramatyki. Z nim poćwiczysz wymowę, poznasz wiele popularnych wyrażeń i związków frazeologicznych oraz dowiesz się, jak stosować rodzajniki i odmieniać je poprawnie przez przypadki. Niemieckie czasowniki nieregularne nie będą już miały przed Tobą tajemnic.


Zobacz, jak może wyglądać Twój tydzień z niemieckim! Zerknij z nami na tydzień 15.

Montag – uczysz się gramatyki. Na początku zapoznajesz się z teorią, a później wykonujesz ćwiczenia: jedno z lukami, drugie z tłumaczeniem gotowych zdań.

W języku niemieckim można zaprzeczyć, używając nichtnein lub kein.

Nein używamy, by zaprzeczyć całe zdanie. Słowo to może występować samo­dzielnie, zastępując całe zdanie przeczące, lub wystąpić przed nim, np.: – Hast du jetzt Zeit? (Masz teraz czas?) – Nein (Nie) / Neinich habe jetzt keine Zeit (Nie, nie mam teraz czasu).

Nicht używamy, gdy przeczenie odnosi się do pewnej części zdania wyrażonej: 

  • czasownikiem, np.Ich rauche nicht – Nie palę; 
  • przymiotnikiem, np.Sie ist nicht attraktiv – Ona nie jest atrakcyjna; 
  • przysłówkiem, np.Ich wohne nicht hier – Nie mieszkam tutaj; 
  • wyrażeniem przyimkowym, np.Ich gehe nicht ohne dich – Bez ciebie nie idę.

Nicht może występować na końcu zdania (zazwyczaj po czasowniku) lub bezpośrednio przed wyrazem zaprzeczanym (chyba że to czasownik). Jeśli w zdaniu jest czasownik rozdzielnie złożony lub są w nim dwa czasowniki, to nicht pojawia się przed przedrostkiem lub przed drugim czasownikiem, np. Monika kann dich nicht besuchen – Monika nie może cię odwiedzić.

Kein(e) (żaden) używamy, jeżeli przeczenie odnosi się do rzeczownika. Słowo to odmienia się jak rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej i jak rodzajnik określony w liczbie mnogiej. W niektórych przypadkach możemy użyć albo kein, albo nicht, np. Ich spreche kein Deutsch lub Ich spreche nicht Deutsch (Nie mówię po niemiecku). Obie wersje są poprawne. 

Inne słowa i wyrażenia, których używamy w przeczeniach, to: 

  • (już nie), np. Wir sind nicht mehr zusammen – Już nie jesteśmy razem; 
  • (jeszcze nie), np. Er hat mich noch nicht angerufen – Jeszcze do mnie nie za­dzwonił;
  • (nic), np. Hast du nichts (mehr) zu sagen? – Nie masz (już) nic do powiedzenia?;
  • (nikt), np. Niemand weiß, was da passiert ist – Nikt nie wie, co tam się wydarzyło;
  • (nigdy), np. Ich habe noch nie geraucht – Jeszcze nigdy nie zapaliłam papierosa;
  • (w ogóle / wcale nie), np. Das schmeckt mir gar nicht – W ogóle mi to nie smakuje.

W poniedziałkowej lekcji uwzględniliśmy również słówka na wtorek. Naucz się ich już dziś, żeby swobodnie wykonać wtorkowe ćwiczenia. Pomoże Ci w tym kurs mp3. Nagrania możesz pobrać z tej strony.

Dienstag – poznajesz nowe słówka i stosujesz je w praktycznych ćwiczeniach. Spójrz na obrazki:

Twoim zdaniem jest dopisanie do nich wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, podpisanie rysunków oraz utworzenie rzeczowników od podanych przymiotników – to świetny trening słowotwórstwa!

Mittwoch – uczysz się wymowy i użycia przyimków. Na początku przeczytaj krótką notatkę: 

Literę r pojawiającą się na końcu wyrazu po samogłosce czytamy jak polskie a, np. der, mir, Ohr, Uhr, er.

Teraz przesłuchaj zdania, a potem poćwicz ich wymowę.  

Das Ticken der Uhr war sehr laut.
Es war eine sehr lange Fahrt bis zum Meer.
Werden wir ein Paar?
Das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Zapoznaj się również z notatką w okienku PRÄPOSITIONEN. Potem wykonaj ćwiczenia – uzupełnij luki i przetłumacz zdania.

bei (+ Dat.) – w trakcie (wykonywania jakiejś czynności), np.: beim Spielen, beim Essen, beim Sprechen

nach (+ Dat.) – po, np. nach der Ankunft, nach dem Essen, nach der Schule

vor (+ Dat.) – przed, np. vor der Fahrt, vor dem Schlafen, vor einem Tag, vor einem Jahr

von… bis… – od… do…, np. von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr, von Montag bis Freitag

Donnerstag – ćwiczysz stosowanie czasowników nieregularnych. Na każdy tydzień przewidzieliśmy wskazówki i ćwiczenia dotyczące innego czasownika. W tygodniu 15. skupiamy się na wissen. Użycie tego czasownika przećwiczysz dzięki tłumaczeniu i uzupełnianiu zdań tym czasownikiem w odpowiedniej formie.

Czasownik wissen znaczy wiedzieć. Jest on specyficzny, gdyż odmienia się nieregularnie, podobnie do czasowników modalnych, tzn. osoby ich er/sie/es mają taką samą formę: ich weißdu weißter/sie/es weißwir wissenihr wisstsie/Sie wissen. Czasownik wissen bywa mylony z czasownikiem kennen (znać). Porównaj: 

Sie weiß alles. (Ona wie wszystko)
Er kennt hier alle. (On tutaj zna wszystkich)

Wissen łączy się z przyimkiem von (Dat.), np. Was weißt du von mir? (Co o mnie wiesz?).

Freitag – poznajesz idiomy i ciekawostkę o Niemczech oraz tajniki słowotwórstwa. Twoim zadaniem będzie utworzenie wyrazów pochodnych od podanych słów.

Redewendungen (idiomy)

Schwein haben – mieć szczęście

Ich habe echt Schwein gehabt, dass ich das letzte Lehrbuch bekommen habe!

ein Pechvogel sein – być pechowcem

Ich bin so ein Pechvogel. Diese Woche hat sich zuerst meine Freundin von mir getrennt, dann wurde ich plötzlich entlassen.

Wortbildung (słowotwórstwo)

Przyrostek -fach wyraża powtarzalność lub wielokrotność. Za jego pomocą tworzymy przymiotniki i przysłówki, dodając go m.in. do liczebników lub innych przysłówków, np. viel (wiele) –  vielfach (wielokrotny), fünf (pięć) – fünffach (pięciokrotny).

Wochenende – powtarzasz wiadomości i rozwiązujesz krzyżówkę. Czas na relaks! Dzięki krótkim ćwiczeniom utrwalającym przyswoisz zdobytą wiedzę z 15. tygodnia.

Co ważne, raz na jakiś czas przewidzieliśmy większą powtórkę, na którą będziesz mieć cały tydzień. Zawiera ona 7 zadań, w których należy wykazać się wiedzą ze wszystkich zagadnień omówionych w ciągu kilku minionych tygodni. Zachęcamy zatem do tego, aby wtedy jeszcze raz zajrzeć do wszystkich słówek, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych.

Jak widzisz, nasz kurs pomoże Ci w systematycznej nauce języka i zmotywuje Cię do regularnych powtórek. Jeśli potrzebujesz przewodnika, który przeprowadzi Cię przez zawiłości języka niemieckiego, dzień po dniu – Niemiecki 365 na każdy dzień jest właśnie dla Ciebie!

Dodaj komentarz