Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (Książka + e-book) A2-B1

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2 B1

Kontynuacja uwielbianego przez uczniów kursu do nauki francuskiego. Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 pozwala na dalsze rozwijanie umiejętności językowych oraz praktyczną naukę gramatyki, tak aby posługiwanie się francuskim przychodziło z łatwością. To dzięki interesującym przykładom z codziennego życia przyswajanie gramatyki jest procesem przyjemnym, pozbawionym pamięciowej nauki definicji czy regułek.

Podręcznik został skrojony na potrzeby samouków, aby nauka języka francuskiego w domu była skuteczna i możliwa dla każdego. Z materiałów skorzystają również osoby przygotowujące się do zaliczeń, egzaminów czy matury.

Co zawiera Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (Książka + e-book)?

 • książkę oraz e-book do wygodnej nauki w dowolnym miejscu i formie,
 • setki przykładów do przetłumaczenia, pomagających wytrenować płynność językową,
 • wskazówki, najczęściej popełniane błędy i informacje, jak ich unikać,
 • nagrania MP3 z natywnym lektorem,
 • przejrzysty układ stron, dostosowany do uczniów zdobywających wiedzę samodzielnie.

 1. La négation 1 | Przeczenie, część 1
 2. La négation 2 | Przeczenie, część 2
 3. Verbes du 1. groupe – particularités | Czasowniki pierwszej grupy – ciekawostki ortograficzne
 4. Verbes du 2. groupe | Czasowniki drugiej grupy
 5. Le futur proche | Czas przyszły bliski
 6. Les adverbes | Przysłówki
 7. Le passé composé – verbes du 1. groupe | Czas przeszły złożony – czasowniki 1. grupy
 8. Le passé composé – verbes des 2. et 3. groupes | Czas przeszły złożony – czasowniki 2. i 3. grupy
 9. Le passé composé – verbes irréguliers | Czas przeszły złożony – czasowniki nieregularne
 10. Le passé composé – verbes avec l’auxiliaire être | Czas przeszły złożony z posiłkowym être
 11. Le passé composé – verbes pronominaux | Czas przeszły złożony – czasowniki zwrotne
 12. Les comparatifs | Stopniowanie przymiotnika
 13. La comparaison | Porównanie
 14. Les indéfinis 1 | Zaimki nieokreślone, część 1
 15. Les indéfinis 2 | Zaimki nieokreślone, część 2
 16. L’imparfait | Czas przeszły niedokonany
 17. L’imparfait et le passé composé | Czas przeszły niedokonany i przeszły złożony
 18. Les pronoms relatifs 'qui, que, où' | Zaimki względne
 19. Le futur simple | Czas przyszły prosty
 20. Le futur simple – verbes irréguliers | Czas przyszły prosty – czasowniki nieregularne
 21. Phrase conditionnelle du 1. type | Zdanie warunkowe 1. typu
 22. Le conditionnel | Tryb warunkowy
 23. Exprimer la possession | Wyrażanie przynależności
 24. Les démonstratifs | Zaimki wskazujące
 25. Les verbes pronominaux | Czasowniki zwrotne
 26. La phrase exclamative | Zdanie wykrzyknikowe
 27. Les prépositions du lieu | Przyimki miejsca
 28. Construction 'verb e+ de + nom' | Konstrukcja 'czasownik + de + rzeczownik'
 29. Construction 'verbe + à + nom' | Konstrukcja 'czasownik + à + rzeczownik'
 30. Les pronoms y et en 1 | Zaimki y i en, część 1
 31. Les pronoms y et en 2 | Zaimki y i en, część 2
 32. Construction 'verbe + de + verbe' | Konstrukcja 'czasownik + de + czasownik'
 33. Construction 'verbe + à + verbe' | Konstrukcja 'czasownik + à + czasownik'
 34. Les expressions | Wyrażenia
 35. Révision | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
42,90 zł
E-book
42,90 zł
Książka + e-book
85,80 zł
75,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 85,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne