Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (Książka + e-book) C1-C2

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C1 C2

Sięgnij po piątą część bestsellerowego kursu do nauki hiszpańskiego. Podręcznik Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (Książka + e-book) jest dedykowany zarówno osobom uczącym się języka hiszpańskiego samodzielnie, jak i uczniom i studentom chcącym rozszerzyć i uporządkować gramatyczną wiedzę na najwyższym poziomie (C1/C2)!

Poznaj hiszpański na najwyższym poziomie: Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5

Nauka języka tak naprawdę nigdy się nie kończy, dlatego nawet jeśli doskonale radzisz sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, sięgnij po podręcznik do hiszpańskiego dla zaawansowanych.

Materiały z zestawu Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (Książka + e-book) pokażą Ci, ile jeszcze możesz się nauczyć! Rozwijaj pasję do hiszpańskiego, poznawaj niuanse językowe i ćwicz zaawansowane konstrukcje gramatyczne.

Co znajdziesz w podręczniku Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (Książka + e-book)?

 • układ stron, który w przejrzysty sposób podaje wiedzę, zachęcając do codziennej nauki,
 • bogate wstępy teoretyczne strukturyzujące wiedzę,
 • ponad 1200 przykładów zdań i wyrażeń, z pomocą których wejdziesz na nowy poziom znajomości hiszpańskiego
 • trwający ponad 6 godzin kurs audio MP3, idealny do ćwiczenia wymowy i rozumienia ze słuchu.

 1. Ser y estar en expresiones | Czasowniki ser i estar w wyrażeniach

 2. Infinitivo compuesto | Bezokolicznik złożony

 3. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – verbos de afección | Czas zaprzeszły trybu łączącego – czasowniki wyrażające uczucia

 4. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – la opinión, la negación | Czas zaprzeszły trybu łączącego – wyrażanie opinii, negacja

 5. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – oraciones subordinadas | Czas zaprzeszły trybu łączącego – zdania złożone

 6. Subjuntivo – tiempos diferentes | Tryb łączący w różnych czasach

 7. Subjuntivo – otros usos | Inne użycia trybu łączącego

 8. Subjuntivo o indicativo 1 | Porównanie trybu oznajmującego i łączącego 1

 9. Subjuntivo o indicativo 2 | Porównanie trybu oznajmującego i łączącego 2

 10. La voz pasiva | Strona bierna

 11. El uso de se | Użycie se

 12. Verbos de cambio | Czasowniki opisujące zmiany

 13. El verbo hacer | Czasownik hacer

 14. El infinitivo | Bezokolicznik

 15. El gerundio | Forma gerundio, imiesłów czynny

 16. El participio | Forma participio, imiesłów bierny

 17. Perífrasis de infinitivo | Peryfrazy z bezokolicznikiem

 18. Perífrasis de gerundio | Peryfrazy z gerundio

 19. Perífrasis de participio | Peryfrazy z participio

 20. Estar por, estar para, estar + gerundio, haber de | Użycie konstrukcji estar porestar paraestar + gerundiohaber de

 21. Otros usos de los tiempos verbales | Inne użycia czasów

 22. La posición y los determinantes del adjetivo | Miejsce przymiotnika w zdaniu i jego determinanty

 23. Verbos con y sin pronombres reflexivos | Czasowniki używane z zaimkami i bez zaimków zwrotnych

 24. El artículo con valor intensificador | Rodzajnik w funkcji wzmocnienia

 25. Los indefinidos | Zaimki nieokreślone

 26. Construcciones y expresiones prácticas | Praktyczne konstrukcje i wyrażenia

 27. Oraciones relativas | Zdania względne

 28. Oraciones temporales y finales | Zdania czasowe i celowe

 29. Oraciones adversativas e ilativas | Zdania wyrażające kontrast i wyjaśniające.

 30. Oraciones causales y concesivas | Zdania przyczynowe i przyzwolenia

 31. Por mucho / por muy / por más… que, sea lo que sea | Konstrukcje typu por mucho quesea lo que sea

 32. Oraciones consecutivas y los numerales | Zdania wynikowe i liczebniki

 33. Formas diminutivas y aumentativas | Zdrobnienia i zgrubienia

 34. Por y para | Użycie przyimków por i para

 35. Preposiciones | Przyimki

 36. Expresiones | Wyrażenia

 37. Expresiones y refranes | Wyrażenia i przysłowia

 38. Repaso | Powtórka 

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
42,90 zł
E-book
42,90 zł
Książka + e-book
85,80 zł
75,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 85,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne