Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3

NwTGramatyka3

Nowy produkt

Trzecia część serii książek do nauki języka niemieckiego. Przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych i ponad 1400 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedziami na poziomie średnio zaawansowanym. Poznaj gramatykę języka niemieckiego od praktycznej strony i nabierz pewności siebie w mówieniu dzięki załączonym nagraniom na płycie CD (mp3).

39,90 zł z VAT

W książce Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 znajdziesz:

 • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka niemieckiego,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka,
 • płytę CD (mp3) z kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrym konstruowaniu zdań,
 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością.

Niniejsza książka to Twój osobisty nauczyciel, który nauczy, wytłumaczy, podpowie i sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.

Spis treści:

Wprowadzenie

 1. Redemittel | Przydatne zwroty
 2. Deklination des Substantivs – Wiederholung | Odmiana rzeczownika – Powtórzenie
 3. n-Deklination | Odmiana słaba rzeczownika
 4. Deklination des Adjektivs – Wiederholung | Odmiana przymiotnika – Powtórzenie
 5. Partizipien | Imiesłowy
 6. Adjektiv und Partizip als Nomen | Przymiotnik i imiesłów jako rzeczowniki
 7. Länder, Sprachen, Nationalitäten | Kraje, języki, narodowości
 8. Lokale und temporale Präpositionen in, zu, an, auf| Przyimki miejsca i czasu: in,zu,an, auf
 9. Präpositionen aus und von | Przyimki aus ivon
 10. Lokale Adverbien | Przysłówki miejsca
 11. Adverbien hin und her | Przysłówkihiniher
 12. Temporale Adverbien | Przysłówki czasu
 13. Modaladverbien | Przysłówki modalne
 14. Präteritum | Czas przeszły prosty Präteritum 
 15. Passiv Präsens und Zustandspassiv | Strona bierna czasu teraźniejszego i stanu
 16. Passiv Präteritum und Passiv Perfekt | Strona bierna czasu Präteritumi czasu Perfekt
 17. Passiv Präsens mit Modalverben | Strona bierna czasu Präsensz czasownikami modalnymi
 18. Passiv Präteritum mit Modalverben | Strona bierna czasuPräteritumz czasownikami modalnymi
 19. Konkurrenzformen des Passivs | Formy konkurencyjne strony biernej
 20. Plusquamperfekt | CzasPlusquamperfekt
 21. Sätze mit während und solange | Zdania zwährendi solange
 22. Sätze mit seit/seitdem und bis | Zdania zseit/seitdem ibis
 23. Sätze mit bevor/ehe | Zdania z bevor/ehe
 24. Sätze mit nachdem und sobald | Zdania znachdemi sobald
 25. Konjunktiv II der Verben sein, haben, werden| Tryb przypuszczający czasowników sein, haben, werden
 26. Konjunktiv II der Modalverben | Tryb przypuszczający czasowników modalnych
 27. Höflichkeitsformen | Formy grzecznościowe
 28. Reale und irreale Sätze mit wenn | Zdania warunkowe zwenn
 29. Konjunktiv II der Vergangenheit | Tryb przypuszczający czasu przeszłego
 30. Sätze mit als und als ob | Zdania zalsials ob
 31. Vergleichssätze mit so… wie… und als | Zdania porównawcze zso… wie…i als
 32. Sätze mit je… desto/umso… | Zdania zje… desto/umso…
 33. Reflexivpronomen und Reziprokpronomen | Zaimek zwrotny i zaimek wzajemny einander
 34. Rektion des Adjektivs | Rekcja przymiotnika
 35. Partikeln | Partykuły
 36. Mehrteilige Konjunktionen | Spójniki złożone
 37. Redemittel | Przydatne zwroty
 38. Wiederholung | Powtórzenie
  Lista czasowników i imiesłowów nieregularnych
  Twój postęp

 
Informacje techniczne:

 • Autor: Justyna Plizga
 • ISBN 978-83-64211-39-3
 • Cena: 37.90 PLN (w tym 5% VAT)
 • Oprawa: broszurowa
 • Liczba stron: 166
 • Format: 195 x 253 mm
 • Długość nagrań na płycie: ponad 7 godzin
 • Lektorzy: Bettina Lexow-Petniakowski, Patryk Bartoszewski

Napisz recenzję

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3

Trzecia część serii książek do nauki języka niemieckiego. Przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych i ponad 1400 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedziami na poziomie średnio zaawansowanym. Poznaj gramatykę języka niemieckiego od praktycznej strony i nabierz pewności siebie w mówieniu dzięki załączonym nagraniom na płycie CD (mp3).

Produkty Powiązane