Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

AwTGramatyka1

Nowa książka

Jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy gramatyki języka angielskiego, poznając jednocześnie  zwroty przydatne w prostych sytuacjach komunikacyjnych, podręcznik Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 jest dla Ciebie. Znajdziesz w nim ponad 1000 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz płytę CD (mp3).

39,90 zł

To pierwsza część kursu do praktycznej nauki języka angielskiego, który łączy w sobie naukę gramatyki oraz umiejętności mówienia. Drugie, poszerzone wydanie wzbogacone zostało o kolejne zagadnienia i kurs audio w dwóch wersjach językowych (polsko-angielskiej oraz angielskiej).

Książka doskonale sprawdzi się w roli osobistego nauczyciela języka angielskiego dla początkujących. Szczególnie przyda się samoukom oraz osobom, które chcą powtórzyć i uporządkować materiał gramatyczny na poziomie podstawowym.

Dzięki niej:

 • uzyskasz proste wskazówki dotyczące użycia przydatnych w życiu codziennym zwrotów i wyrażeń,
 • otrzymasz wyjaśnienie podstawowych zasad gramatycznych,
 • dowiesz się, jak unikać najczęściej popełnianych błędów,
 • poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i płynność mówienia (płyta CD).

Uwaga! Do nowych wydań książek nie są dołączone płyty CD. Nagrania mp3 można ściągnąć ze strony https://dopobrania.prestonpublishing.pl

Podręcznik zawiera:

 • zasady i przykłady użycia m.in.: czasownika być, liczby mnogiej, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, przymiotników i przysłówków dzierżawczych, pytań, przyimka there, zaimków, czasów Present Simple i Present Continuous, czasowników modalnych can i must, stopnia wyższego przymiotników, formy przyszłej to be going to,
 • zdania dopasowane dla potrzeb uczniów na poziomie podstawowym (A1),
 • ujęte w ciekawy sposób wskazówki i objaśnienia, które pomagają zrozumieć zagadnienia gramatyczne,
 • prosty i przejrzysty układ, zachęcający do ćwiczeń i umożliwiający sprawdzanie błędów oraz przyswajanie dodatkowej wiedzy,
 • płytę CD (mp3) z blisko trzema godzinami nagrań przygotowanych przez lektorów natywnych.
 
Spis treści:

1.    Useful expressions | Przydatne wyrażenia
2.    The verb to be | Czasownik być
3.    This & that | To i tamto
4.    Numbers & plural nouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej
5.    These & those | Ci i tamci / Te i tamte
6.    Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne
7.    Days, months & time | Dni, miesiące i czas
8.    Questions | Pytania
9.    Prepositions of place | Przyimki miejsca
10.    Present Simple | Czas teraźniejszy prosty
11.    The verb to have | Czasownik mieć
12.    The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć
13.    Object pronouns | Zaimki dopełnieniowe
14.    Frequency adverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość
15.    There is / there are | Konstrukcje jest/
16.    Imperative | Tryb rozkazujący
17.    Present Continuous | Czas teraźniejszy ciągły
18.    Can | Móc/umieć/potrafić
19.    Saxon genitive | Dopełniacz saksoński
20.    Preposition of | Przyimek of
21.    Countable & uncountable nouns; much, many, a lot of | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of
22.    Some, any, no | Jakieś, żadne
23.    Must & have to | Musieć
24.    Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze
25.    Comparative adjectives | Stopień wyższy przymiotnik
26.    Adverbs | Przysłówki
27.    Reflexive pronouns | Zaimki zwrotne
28.    Articles | Rodzajniki
29.    To be going to do something | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru
30.    Asking questions | Zadawanie pytań
31.    Negative questions | Pytania przeczące
32.    Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik
33.    Conjunctions | Spójniki
34.    Prepositions, part 1 | Przyimki, część 1
35.    Expressions, part 1 | Wyrażenia, część 1
36.    Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!Informacje techniczne:

 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • ISBN: 978-83-64211-43-0
 • cena: 37,90 PLN (w tym 5% VAT)
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 154
 • rok wydania: wydanie II (poszerzone), 2016
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: 5 godzin
 • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska.

 

PKWiU58.11.1
Stopień 
2020-03-30

Nagrania do serii Angielski w tłumaczeniach

Dołączone nagrania są w dwóch folderach: jeden folder zawiera nagrania w wersji polsko-angielskiej, drugi w wersji angielskiej :)

  Stopień 
  2020-03-29

  Polecam i nie polecam

  Kupiłam zestaw Włoski w tłumaczeniach i byłam oczarowana kursem językowym. Uczyłam się w samochodzie. Lektor mówi zdanie po polsku, potem po włosku. Zachęcona jakością nabyłam także Angielski w tłumaczeniach cześć 1. Niestety w tej serii jest tylko język angielski. Żeby się uczyć musimy korzystać jednocześnie z książki i płyty. Korzystanie w samochodzie jest niemożliwe. Książka leży:(( Wydawnictwo powinno informować, że nagranie na płycie jest wyłącznie w języku angielski.

   Stopień 
   2018-07-02

   Angielski z Prestonem!

   Ta pozycja - Angielski w tłumaczeniach - to jest "must have" każdego kto chce się zmierzyć z podstawowym językiem tego świata! Polecam

    Napisz swoją opinię!

    Napisz recenzję

    Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

    Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

    Jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy gramatyki języka angielskiego, poznając jednocześnie  zwroty przydatne w prostych sytuacjach komunikacyjnych, podręcznik Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 jest dla Ciebie. Znajdziesz w nim ponad 1000 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz płytę CD (mp3).

    Produkty Powiązane