Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

AwTGramatyka1

Nowy produkt

Jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy gramatyki języka angielskiego, poznając jednocześnie  zwroty przydatne w prostych sytuacjach komunikacyjnych, podręcznik Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 jest dla Ciebie.  Znajdziesz ponad 1000 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz płytę CD (mp3).

37,90 zł z VAT

Jest to pierwsza część kursu do praktycznej nauki języka angielskiego, która łączy w sobie naukę gramatyki oraz umiejętności mówienia. Drugie, poszerzone wydanie wzbogacone zostało o kolejne zagadnienia i kurs audio w dwóch wersjach językowych (polsko-angielskiej oraz angielskiej).

Książka doskonale sprawdzi się w roli osobistego nauczyciela języka angielskiego dla początkujących.  Szczególnie przyda się samoukom oraz osobom, które chcą powtórzyć i uporządkować materiał gramatyczny na poziomie podstawowym.

Dzięki niej:

 • uzyskasz proste wskazówki, dotyczące użycia przydatnych w życiu codziennym zwrotów i wyrażeń,
 • otrzymasz wyjaśnienie podstawowych zasad gramatycznych,
 • dowiesz się, jak unikać najczęściej popełnianych błędów,
 • poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i płynność mówienia (płyta CD).

 

Podręcznik zawiera:

 • zasady i przykłady użycia m.in.: czasownika „być”, liczby mnogiej, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, przymiotników i przysłówków dzierżawczych, pytań, przyimka „there”, zaimków, czasów Present Simple i Present Continuous, czasowników modalnych „can” i „must”, stopnia wyższego przymiotników, formy przyszłej „to be going to”,
 • specjalnie wyselekcjonowane zdania dla potrzeb uczniów na poziomie podstawowym (A1),
 • ujęte w ciekawy sposób wskazówki i objaśnienia, które pomagają zrozumieć zagadnienia gramatyczne,
 • prosty i przejrzysty układ, zachęcający do ćwiczeń i umożliwiający sprawdzanie błędów oraz przyswajanie dodatkowej wiedzy,
 • płytę CD (mp3) z blisko trzema godzinami nagrań, sporządzonymi przez lektorów natywnych.
 
Spis treści:

1.    Useful expressions | Przydatne wyrażenia
2.    The verb to be | Czasownik być
3.    This & that | To i tamt
4.    Numbers & plural nouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej
5.    These & those | Ci i tamci / Te i tamte
6.    Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne
7.    Days, months & time | Dni, miesiące i czas
8.    Questions | Pytania
9.    Prepositions of place | Przyimki miejsca
10.    Present Simple | Czas teraźniejszy prosty
11.    The verb to have | Czasownik mieć
12.    The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć
13.    Object pronouns | Zaimki dopełnieniow
14.    Frequency adverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość
15.    There is/there are | Konstrukcje jest/są
16.    Imperative | Tryb rozkazujący
17.    Present Continuous | Czas teraźniejszy ciągły
18.    Can | Móc/umieć/potrafić
19.    Saxon genitive | Dopełniacz saksoński
20.    Preposition of | Przyimek of
21.    Countable & uncountable nouns; much, many, a lot of | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of
22.    Some, any, no | Jakieś, żadne
23.    Must & have to | Musieć
24.    Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze
25.    Comparative adjectives | Stopień wyższy przymiotnik
26.    Adverbs | Przysłówki
27.    Reflexive pronouns | Zaimki zwrotne
28.    Articles | Rodzajniki
29.    To be going to do something | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru
30.    Asking questions | Zadawanie pytań
31.    Negative questions | Pytania przeczące
32.    Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik
33.    Conjunctions | Spójniki
34.    Prepositions, part 1 | Przyimki, część 1
35.    Expressions, part 1 | Wyrażenia, część 1
36.    Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!Informacje techniczne:

 • Autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • ISBN 978-83-64211-43-0
 • Cena: 37.90 PLN (w tym 5% VAT)
 • Oprawa: broszurowa
 • Liczba stron: 154
 • Rok wydania: wydanie II (poszerzone), 2016
 • Format: 195 x 253 mm
 • Długość nagrań na płycie: 5 godzin
 • Lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska

 

Napisz recenzję

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

Jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy gramatyki języka angielskiego, poznając jednocześnie  zwroty przydatne w prostych sytuacjach komunikacyjnych, podręcznik Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 jest dla Ciebie.  Znajdziesz ponad 1000 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz płytę CD (mp3).

Produkty Powiązane