Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (Książka + e-book) A2-B1

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2 B1

Drugą część serii do nauki gramatyki rosyjskiej Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka w formie zestawu dedykowana jest uczącym się języka rosyjskiego na poziomie podstawowym plus (A2/B1). Wprowadza ona w przystępny sposób teorię gramatyczną, którą od razu można wykorzystać w praktyce poprzez niemal 1400 zdań do przetłumaczenia na język rosyjski oraz kurs audio MP3 dostępny online.

Zestaw książka + e-book Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 idealnie sprawdzi się jako materiał do nauki dla młodzieży i dorosłych, zarówno dla uczniów, jak i samouków, jak również dla każdego zainteresowanych sprawdzeniem swoich umiejętności z rosyjskiego na poziomie podstawowym plus (A2-B1).

Z pomocą tej pozycji opanujesz gramatykę rosyjską i pokonasz bariery związane z mówieniem. Będziesz swobodnie poruszać się w codziennej komunikacji, wykorzystując zdobyte informacje na temat rosyjskiej gramatyki!

Zestaw zawiera:

 • ćwiczenia pisania cyrylicą i oznaczone akcenty, co ułatwi Ci naturalne posługiwanie się językiem zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • przejrzysty, innowacyjny i łatwy do przyswojenia układ stron, który usprawnia proces nauki, zapewniając jej efektywność i przyjemność;
 • dokładną i zrozumiale wyłożoną teorię, co umożliwi szybkie zrozumienie zasad gramatycznych języka rosyjskiego;
 • setki codziennych zdań i wyrażeń poukładanych według zagadnień gramatycznych, zróżnicowanych pod względem trudności;
 • ponad 6-godzinny kurs audio MP3, który pomoże Ci doskonalić swoją rosyjską wymowę oraz rozumienie ze słuchu.

Dzięki zestawowi Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 książka + e-book do nauki gramatyki rosyjskiej poznasz takie zagadnienia jak:

 • stopniowanie przymiotników i przysłówków,
 • rzeczowniki z końcówką -ия i -ие,
 • odmianę rzeczowników według przypadków,
 • określanie czasu,
 • liczebniki porządkowe...
 • ...i wiele więcej!

Wprowadzenie
Rosyjski alfabet

 1. Повторение глаголов | Powtórka czasowników
 2. Повторение времён | Powtórka czasów
 3. Склонение притяжательных местоимений | Odmiana zaimków dzierżawczych
 4. Склонение указательных местоимений | Odmiana zaimków wskazujących
 5. Союзы что, чтобы | Spójniki że, żeby
 6. Частицы -то, -нибудь | Partykuły -то, нибудь
 7. Союзы потому что, поэтому | Spójniki потому что, поэтому
 8. Прилагательные с мягкой основой | Miękkotematowe przymiotniki
 9. Сравнительная степень прилагательных | Stopień wyższy przymiotników
 10. Сравнительная степень с чередованием согласной основы и нерегулярная ср. степень | Stopień wyższy z wymianą spółgłosek i nieregularne stopniowanie
 11. Mестоимения свой, мой | Zaimek swój, mój
 12. Повторение | Powtórka
 13. Твёрдый знак | Znak twardy
 14. Вступление к склонению существительных | Wstęp do odmiany rzeczowników
 15. Превосходная степень прилагательного | Stopień najwyższy przymiotnika
 16. Степени сравнения наречий | Stopniowanie przysłówków
 17. Порядковые числительные, часть I | Liczebnik porządkowy część I
 18. Определение числа. Предложный падеж порядковых числительных | Określenie daty. Miejscownik liczebników porządkowych
 19. Выражение времени. Часы и минуты | Określanie czasu. Godziny i minuty
 20. Существительные с окончанием -(и)я | Rzeczowniki z końcówką -ия
 21. Существительные с окончанием -(и)е | Rzeczowniki z końcówką -ие
 22. Родительный падеж единственного числа | Dopełniacz liczby pojedynczej
 23. Родительный падеж множественного числа | Dopełniacz liczby mnogiej
 24. Местоимения: себя, друг друга | Zaimki: себя, друг друга
 25. Повторение | Powtórka
 26. Отрицательные местоимения | Zaimki przeczące
 27. Дательный падеж единственного и множественного числа | Celownik liczby pojedynczej i mnogiej
 28. Дательный падеж с предлогом по | Celownik z przyimkiem по
 29. Винительный падеж | Biernik
 30. Творительный падеж. Единственное и множественное число | Narzędnik. Liczba pojedyncza i mnoga
 31. Глаголы, управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
 32. Предложный падеж. Единственное и множественное число | Miejscownik. Liczba pojedyncza i mnoga
 33. Существительные с окончанием / в предложном падеже | Rzeczowniki z końcówką/ w miejscowniku
 34. Несклоняемые существительные | Rzeczowniki nieodmienne
 35. Глаголы с чередованием согласных | Czasowniki z wymianą spółgłosek
 36. III склонение существительных | III deklinacja rzeczowników
 37. Орфография | Ortografia
 38. Проверь себя! | Sprawdź się!
 39. Tabele gramatyczne z najważniejszymi typami odmian

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
39,90 zł
E-book
39,90 zł
Książka + e-book
79,80 zł
69,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 79,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne