Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Speak Polish. A practical self-study guide. Part 2. A2-B1 (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2 B1

The book and e-book set Speak Polish. A Practical Self-Study Guide. Part 2 offers an immersive language learning experience for all of you aspiring to converse in Polish proficiently. This comprehensive guide is tailored for students aiming to enhance their Polish language skills from a pre-intermediate level towards more advanced grammar concepts.

Zestaw książka i e-book Speak Polish. A Practical Self-Study Guide. Part 2 to książka do nauki polskiego dla tych, którzy pragną swobodnie rozmawiać po polsku. Przewodnik ten jest dostosowany do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z języka polskiego od poziomu podstawowego do średnio zaawansowanego. Pozycja obejmuje nie tylko podstawowe zagadnienia, lecz także bardziej zaawansowane zagadnienia, umożliwiając płynną i precyzyjną komunikację po polsku.

Each chapter within the set comprises over 30 sentences designed for translation, providing learners the opportunity to compare their translations with the correct answers conveniently provided on the right-hand side. This interactive approach allows for a deeper understanding and practical application of specific grammar points through everyday sentence structures.

Additionally, learners can rectify errors and reinforce vocabulary encountered within the sentences. Accompanying explanatory notes adjacent to the sentences offer clear theoretical insights and highlight common mistakes, aiding learners in comprehending the grammar intricacies.

The course includes downloadable MP3 recordings featuring the complete audio course in two versions: English-Polish for speaking practice and Polish-only versions for pronunciation refinement and listening comprehension exercises. Within this set, you can delve into various critical aspects of the Polish language, embracing a wide range of grammar topics and linguistic nuances.

The contents cover an array of essentials such as:

  • conjunctions,
  • comparative and superlative forms of adverbs,
  • accusative, instrumental, and genitive cases,
  • numbers, months and ordinal numbers,
  • plural forms of nouns and adjectives,
  • verb aspects,
  • irregular verbs in present and past tenses...
  • ...and more!

If mastering Polish grammar seems daunting or the notion of tongue-twisting Polish phrases keeps you awake at night, Speak Polish. A Practical Self-Study Guide. Part 2 is precisely tailored for you!

1. The conjunctions 
Spójniki
2. The comparative and superlative of adverbs 
Stopień wyższy i najwyższy przysłówków
3. Very, a lot of, many, much 
Bardzo, dużo
4. Accusative, instrumental & genitive 
Biernik, narzędnik i dopełniacz
5. Questions (instrumental, accusative, genitive) 
Pytania (narzędnik, biernik, dopełniacz)
6. Numbers 200-1999 
Liczby 200-1999
7. Locative 1 
Miejscownik 1
8. Locative 2
Miejscownik 2
9. Months 
Miesiące
10. In January, in February 
W styczniu, w lutym
11. The ordinal numbers (first, second, etc.) 
Liczby porządkowe (pierwszy, drugi itd.)
12. Review 1 
Powtórka 1
13. In what year…? 
W którym roku…?
14. The plural of masc.pers. nouns 
Liczba mnoga rzeczowników męskoosobowych
15. The plural of masc.pers. adjectives 
Liczba mnoga przymiotników męskoosobowych
16. Perfective and imperfective 
Aspekt niedokonany i dokonany
17. Irregular verbs in the present tense 
Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym
18. Who, which 
Który, która, które, którzy
19. Instrumental plural 
Narzędnik w liczbie mnogiej
20. Nobody, anybody, nothing, anything 
Nikt, nic
21. The compound future tense 
Czas przyszły złożony
22. Verbs of motion with the prefix przy- 
Czasowniki ruchu z przedrostkiem przy-
23. Impersonal modal verbs 
Bezosobowe czasowniki modalne
24. Review 2 
Powtórka 2
25. Prepositions with motion verbs and the verb to be 
Przyimki z czasownikami ruchu i z czasownikiem być
26. The preposition for 
Dla, za, na, po, do
27. Accusative plural 
Biernik w liczbie mnogiej
28. Genitive plural 
Dopełniacz w liczbie mnogiej
29. Nouns without a singular or plural form 
Rzeczowniki bez liczby pojedynczej lub bez liczby mnogiej
30. Dative 1 
Celownik 1
31. Gerund (eating, sleeping, etc.) 
Rzeczowniki odczasownikowe (jedzenie, spanie itd.)
32. Whose? 
Czyj? Czyja? Czyje? Czyi?
33. Locative plural
Miejscownik w liczbie mnogiej
34. The dative plural 
Celownik w liczbie mnogiej
35. Personal pronouns in the dative 
Zaimki osobowe w celowniku
36. The question word Whose in different cases 
Zaimek pytający Czyj z różnymi przypadkami
37. How many? How much? 
Ile? Ilu?
38. Irregular verbs in the past tense 1 
Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym 1
39. Irregular verbs in the past tense 2 
Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym 2
40. Review 3 

Opinie:

świetne!!!

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
44,90 zł
E-book
44,90 zł
Książka + e-book
89,80 zł
79,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 89,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne