Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) B2-C1

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B2 C1

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 to kompleksowy zestaw do nauki języka włoskiego, składający się z książki i e-booka, stworzony specjalnie dla osób pragnących osiągnąć zaawansowany poziom włoskiego. To czwarta część praktycznego kursu, który łączy doskonalenie umiejętności konwersacyjnych z pogłębianiem wiedzy gramatycznej.

Zestaw książka i e-book Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 to kompletny kurs dla zaawansowanych uczących się języka włoskiego. Zawiera ponad 1300 zdań i wyrażeń na poziomie zaawansowania B2/C1 wraz z odpowiedziami. Ta ostatnia część kursu bazuje na metodzie tłumaczenia zdań; oferuje 36 rozdziałów z pakietami użytecznych zdań do przetłumaczenia na język włoski.

Dodatkowo, w ramach kursu audio MP3, otrzymujesz ponad 7 godzin lekcji wspomagających naukę wymowy oraz konstrukcji zdań w języku włoskim.

Zestaw ten zawiera:

  • zaawansowane włoskie zdania i wyrażenia, skategoryzowane według poziomu trudności poszczególnych zagadnień gramatycznych;
  • przystępne wskazówki gramatyczne, które ułatwią zrozumienie włoskiej gramatyki;
  • kurs audio MP3, wspierający naukę poprawnej wymowy i konstrukcji zdań w życiu codziennym;
  • przejrzysty układ stron motywujący do systematycznej nauki.

To idealna propozycja dla uczących się na własną rękę oraz wszystkich, którzy pragną sprawdzić swoją znajomość włoskiego na poziomie zaawansowanym (B2/C1).

Książka obejmuje tematy takie jak:

  • mowa zależna,
  • następstwo czasów i trybów,
  • imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy,
  • zdania warunkowe,
  • zdrobnienia, zgrubienia, interpunkcja..
  • ...i nie tylko!

Dzięki tej pozycji połączenie gramatyki i praktycznej komunikacji staje się łatwiejsze. Włoski w tłumaczeniach w wersji książki i e-booka umożliwi Ci naturalne i poprawne posługiwanie się językiem włoskim w życiu codziennym.

1. Riscaldamento e ripasso | Rozgrzewka i powtórka
2. Periodo ipotetico 1 | Zdania warunkowe 1
3. Periodo ipotetico 2 | Zdania warunkowe 2
4. Congiuntivo nelle proposizioni indipendenti | Congiuntivo w zdaniach niezależnych
5. Modo del verbo nelle proposizioni relative | Tryb czasownika w zdaniach względnych
6. Concordanza dei tempi e dei modi | Następstwo czasów i trybów
7. Discorso indiretto e concordanza dei tempi 1 | Mowa zależna i następstwo czasów 1
8. Discorso indiretto e concordanza dei tempi 2 | Mowa zależna i następstwo czasów 2
9. Trapassato remoto e altri tempi passati | Czas trapassato remoto a inne czasy przeszłe
10. Tempi e modi verbali. Ripasso | Czasy i tryby. Powtórka
11. Verbi impersonali e proposizioni soggettive | Czasowniki nieosobowe i zdania podmiotowe
12. Usi e funzioni del pronome si e dell’avverbio sì | Konteksty użycia i funkcje zaimka si oraz przysłówka sì
13. Si impersonale e si passivante 1 | Formy nieosobowe z zaimkiem si 1
14. Si impersonale e si passivante 2 | Formy nieosobowe z zaimkiem si 2
15. Infinito 1 | Bezokolicznik 1
16. Infinito 2 | Bezokolicznik 2
17. Participio | Imiesłów przymiotnikowy
18. Gerundio e proposizioni gerundive | Imiesłów przysłówkowy i imiesłowowe równoważniki zdań
19. Forme e costrutti impersonali. Ripasso | Formy i konstrukcje nieosobowe. Powtórka
20. Verbi fraseologici 1 | Czasowniki frazeologiczne 1
21. Verbi fraseologici 2 | Czasowniki frazeologiczne 2
22. Verbi causativi. Costruzioni far fare e lasciar fare | Czasowniki kauzatywne. Konstrukcje z czasownikami fare i lasciare
23. Verbi difettivi | Czasowniki ułomne
24. Parole prefissate. Nomi e aggettivi | Formacje prefiksalne. Rzeczowniki i przymiotniki
25. Parole prefissate. Verbi | Formacje prefiksalne. Czasowniki
26. Parole composte | Wyrazy złożone
27. Il plurale dei nomi composti | Liczba mnoga rzeczowników złożonych
28. Alterati: diminutivi e vezzeggiativi | Wyrazy pochodne: zdrobnienia i spieszczenia
29. Alterati: accrescitivi e dispregiativi | Wyrazy pochodne: zgrubienia i określenia pejoratywne
30. Nomi sovrabbondanti | Rzeczowniki mające dwie formy liczby mnogiej
31. Interiezioni e onomatopee | Wykrzykniki i onomatopeje
32. Preposizioni | Przyimki
33. Punteggiatura | Interpunkcja
34. Accento | Akcent
35. Locuzioni | Wyrażenia
36. Ripasso | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
39,90 zł
E-book
39,90 zł
Książka + e-book
79,80 zł
69,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 79,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne