Angielski w tłumaczeniach. Business 2 (B1-B2)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1 B2

Angielski w tłumaczeniach. Business 2 szczególnie polecamy tym, którzy znają już podstawowe słownictwo biznesowe i pragną szybko i skutecznie wzbogacić je o bardziej zaawansowane słowa i zwroty używane w środowisku biznesowym. Przejrzysty układ książki zachęca do ćwiczeń, umożliwia sprawdzanie błędów oraz przyswajanie dodatkowej wiedzy. W książce znajdziesz ponad 1000 słów i ponad 800 przydatnych zdań oraz kurs audio MP3.

Druga z serii trzech książek do nauki słownictwa i porozumiewania się w języku angielskim w zakresie biznesu  poziom średnio zaawansowany (B1-B2). Wyjątkowość podręcznika polega na zastosowaniu nowej formuły nauczania i innowacyjnego sposobu ćwiczenia sprawności językowej. Wszystko dzięki umiejętnemu użyciu rozwiązania stosowanego w rozmówkach, ale znacznie ulepszonego. Korzyści są olbrzymie, ponieważ podręcznik w takiej postaci pozwala udoskonalać biznesowy język angielski naturalnie – na przykładzie zdań i wyrażeń stosowanych w żywym, codziennym języku.

Książka zawiera:

 • 35 rozdziałów tematycznych związanych z biznesem, np. marketing, advertising, negotiations, presentations, management, technology itd.,
 • słowniczek (oddzielny dla każdego rozdziału),
 • ponad 800 zdań i wyrażeń (zapisanych w języku angielskim i przetłumaczonych na język polski) stosowanych w biznesie,
 • wskazówki na temat kontekstu użycia wyrazów i wyrażeń biznesowych,
 • cenne informacje dotyczące synonimów oraz najczęściej popełnianych błędów,
 • ćwiczenia konwersacyjne (na końcu każdego rozdziału),
 • ponad siedmiogodzinny kurs audio MP3, idealnym do ćwiczenia płynności mówienia oraz doskonalenia wymowy.

 

 1. The company | Firma

 2. The office & stationery | Biuro i materiały biurowe

 3. Meetings | Spotkania

 4. Everyday tasks | Codzienne zadania do wykonania

 5. Legal issues | Kwestie prawne

 6. Stock market & real estate | Rynek papierów wartościowych i nieruchomości

 7. Money & finance | Pieniądze i finanse

 8. Products, brands & customers | Produkty, marki i klienci

 9. Business | Interesy, działalność biznesowa

 10. Management | Zarządzanie

 11. IT & computers | IT i komputery

 12. Advertising & promotion | Reklama i promocja

 13. The market & marketing | Rynek i marketing

 14. Human resources | Zasoby ludzkie

 15. Research | Badania

 16. Banking | Bankowość

 17. Negotiations | Negocjacje

 18. Accounting | Księgowość

 19. Project management | Zarządzanie projektem

 20. Economics & the economy | Ekonomia i gospodarka

 21. Production | Produkcja

 22. Sales, purchases & costs | Sprzedaż, zakupy i koszty

 23. Work & employment | Praca i zatrudnienie

 24. Problems at work | Problemy w pracy

 25. Technology & development | Technologia i rozwój

 26. Administrative tasks | Zadania administracyjne

 27. Indicators | Wskaźniki

 28. Useful adjectives & adverbs | Przydatne przymiotniki i przysłówki

 29. Telephone conversations | Rozmowy telefoniczne

 30. E-mail correspondence | Korespondencja e-mailowa

 31. Presentations step by step | Prezentacje krok po kroku

 32. Expressions | Wyrażenia

 33. Discussions 1 | Dyskusje, część 1

 34. Discussions 2 | Dyskusje, część 2

 35. Everyday talk | Codzienne rozmowy
  Index 

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • ISBN: 978-83-66384-65-1
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 146
 • rok wydania: wydanie VI, 2021
 • format: 210 x 260 mm
 • długość nagrań: 7 godzin

Zobacz podobne