Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski. Trening B1

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1

Podstawy angielskiej gramatyki masz już w małym palcu i chcesz teraz osiągnąć poziom średnio zaawansowany? Zależy Ci na tym, żeby zadbać o kondycję z języka angielskiego? Ćwicz z Twoim osobistym trenerem językowym!

Z książką Angielski. Trening B1 zwiększysz swoją językową siłę na poziomie średnio zaawansowanym i poradzisz sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Sięgnij po tę pozycję, jeśli podstawy angielskiego nie są Ci obce lub chcesz utrzymać swoją kondycję i utrwalić zagadnienia z angielskiej gramatyki. 

Trzecia część serii Angielski. Trening zawiera tematy dotyczące angielskiej gramatyki na poziomie B1. Znajduje się w niej 35 rozdziałów z ćwiczeniami gramatycznymi, cenne wskazówki i krzyżówki leksykalne. Zakres materiału obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • powtórzenie czasów i porównanie ich użycia z nowo wprowadzonymi czasami Present Perfect i Future Continuous,
 • trzecia forma czasowników nieregularnych,
 • pytania w mowie zależnej,
 • czasowniki modalne,
 • przyimki czasu i miejsca.

Dzięki tej książce poznasz i utrwalisz zagadnienia gramatyczne z poziomu średnio zaawansowanego (B1), przetestujesz swoją wiedzę i wyeliminujesz błędy, a także poznasz wiele praktycznych słówek i zwrotów. Nasz podręcznik to również świetny materiał, który pomoże Ci powtórzyć wiadomości do matury na poziomie podstawowym.

Idealnym uzupełnieniem nauki będzie dla Ciebie tłumaczenie praktycznych zdań z języka polskiego na angielski. Poszczególne zagadnienia naszego treningu są powiązane z zagadnieniami gramatycznymi z książki Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3. W tym kursie zawarliśmy tematy gramatyczne ułożone według stopnia trudności oraz pakiety gotowych zdań do przetłumaczenia ze wskazówkami w dymkach i kursem MP3.

To jak, zabieramy się za intensywny trening?

1. Review of tenses | Powtórka czasów

2. Past Simple vs. Past Continuous | Czas przeszły prosty vs. ciągły

3. Comparison – as… as… | Porównywanie – tyle… ile…, tak… jak…

4. Present Perfect | Czas teraźniejszy dokonany

5. Present Perfect – ever, never | Czas Present Perfect w użyciu z kiedykolwiek, nigdy

6. Present Perfect – already, yet, just | Czas Present Perfect w użyciu z już, jeszcze, właśnie

7. Present Perfect – for and since | Czas Present Perfect w użyciu z przez, od i odkąd

8. Present Perfect Continuous | Czas teraźniejszy złożony ciągły 9. Present Perfect Simple vs. Continuous | Czas teraźniejszy dokonany vs. ciągły

10. Irregular verbs – third form | Czasowniki nieregularne – trzecia forma

11. Indirect questions. Part 1 | Pytania zależne. Część 1

12. Modal verbs | Czasowniki modalne

13. Some, any, no – review | Użycie some, any, no – powtórzenie

14. It takes… Part 1 | To zabiera…, To zajmuje… Część 1

15. Used to | Użycie used to

16. Want sb to do sth | Użycie konstrukcji want sb to do sth

17. Indirect imperatives | Rozkazy pośrednie i rozkazy w mowie zależnej

18. Make and do. Part 1 | Użycie czasowników make i do. Część 1

19. First conditional and time clauses | Pierwszy tryb warunkowy i zdania czasowe

20. Second conditional | Drugi tryb warunkowy

21. Get – expressions | Zwroty z czasownikiem get

22. All, none, both, neither, either, most | Wszyscy, nikt, obydwoje, żaden, większość

23. Make sb do sth | Użycie konstrukcji make sb do sth

24. The use of one and ones | Użycie one i ones

25. Passive voice. Part 1 | Strona bierna. Część 1

26. Countable and uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

27. The use of present tenses | Użycie czasów teraźniejszych

28. Question tags | Pytania rozłączne

29. Adjectives and adverbs | Przymiotniki i przysłówki

30. Articles | Przedimki

31. Future Simple and Future Continuous | Czas przyszły prosty i ciągły

32. Subject and object questions | Pytania o podmiot i dopełnienie

33. Prepositions of time and place | Przyimki czasu i miejsca

34. Prepositions. Part 3 | Przyimki. Część 3

35. Expressions. Part 3 | Wyrażenia. Część 3

Review – test yourself ! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autorka: Agnieszka Sękiewicz-Magoń
 • ISBN: 978-83-66384-55-2
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 192
 • rok wydania: 2021
 • format książki: 170 x 240 mm
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne