Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski. Trening B1 (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1

Podnieś swój poziom angielskiego dzięki zestawowi Angielski. Trening B1 – teraz w wersji książka + e-book! Ten wyjątkowy pakiet to klucz do wejścia na poziom średnio zaawansowany B1 z angielskiego oraz pewne poruszanie się w sytuacjach komunikacyjnych. Jeżeli już znasz podstawy angielskiego i chcesz rozwinąć swoją wiedzę gramatyczną, wejdź na wyższy poziom!

Kurs książka + e-book Angielski. Trening B1 prezentuje materiały z zakresu angielskiej gramatyki na poziomie B1. Liczy 35 rozdziałów z praktycznymi ćwiczeniami, cennymi wskazówkami oraz leksykalnymi krzyżówkami.

Obejmuje on tematy takie jak:

  • porównanie czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous, 
  • użycie czasu Present Perfect, 
  • zastosowanie konstrukcji used to, 
  • pierwszy tryb warunkowy, 
  • wprowadzenie do strony biernej.

Dzięki temu podręcznikowi rozwiniesz angielską gramatykę na poziomie średnio zaawansowanych, a także utrwalisz treści z poziomu podstawowego.

W każdym rozdziale znajdziesz zestaw ćwiczeń do angielskiego, które pozwolą Ci na użycie poznawanych konstrukcji w praktyce.

Opanujesz także przydatne angielskie słownictwo i zwroty dzięki krzyżówkom leksykalnym. Zestaw ten jest doskonałym wsparciem w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Świetnym uzupełnieniem kursu Angielski. Trening B1 jest Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3. Z tą książką te same zagadnienia przećwiczysz metodą tłumaczenia zdań, dzięki czemu nauka angielskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym będzie jeszcze bardziej praktyczna.

Jeśli Twój głód angielskiego po opanowaniu podstaw jest wciąż nienasycony, nie musisz się długo zastanawiać. Sięgnij po zestaw książka + e-book Angielski. Trening B1 i rozwijaj swoją językową kondycję!

1. Review of tenses | Powtórka czasów

2. Past Simple vs. Past Continuous | Czas przeszły prosty vs. ciągły

3. Comparison – as… as… | Porównywanie – tyle… ile…, tak… jak…

4. Present Perfect | Czas teraźniejszy dokonany

5. Present Perfect – ever, never | Czas Present Perfect w użyciu z kiedykolwiek, nigdy

6. Present Perfect – already, yet, just | Czas Present Perfect w użyciu z już, jeszcze, właśnie

7. Present Perfect – for and since | Czas Present Perfect w użyciu z przez, od i odkąd

8. Present Perfect Continuous | Czas teraźniejszy złożony ciągły 9. Present Perfect Simple vs. Continuous | Czas teraźniejszy dokonany vs. ciągły

10. Irregular verbs – third form | Czasowniki nieregularne – trzecia forma

11. Indirect questions. Part 1 | Pytania zależne. Część 1

12. Modal verbs | Czasowniki modalne

13. Some, any, no – review | Użycie some, any, no – powtórzenie

14. It takes… Part 1 | To zabiera…, To zajmuje… Część 1

15. Used to | Użycie used to

16. Want sb to do sth | Użycie konstrukcji want sb to do sth

17. Indirect imperatives | Rozkazy pośrednie i rozkazy w mowie zależnej

18. Make and do. Part 1 | Użycie czasowników make i do. Część 1

19. First conditional and time clauses | Pierwszy tryb warunkowy i zdania czasowe

20. Second conditional | Drugi tryb warunkowy

21. Get – expressions | Zwroty z czasownikiem get

22. All, none, both, neither, either, most | Wszyscy, nikt, obydwoje, żaden, większość

23. Make sb do sth | Użycie konstrukcji make sb do sth

24. The use of one and ones | Użycie one i ones

25. Passive voice. Part 1 | Strona bierna. Część 1

26. Countable and uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

27. The use of present tenses | Użycie czasów teraźniejszych

28. Question tags | Pytania rozłączne

29. Adjectives and adverbs | Przymiotniki i przysłówki

30. Articles | Przedimki

31. Future Simple and Future Continuous | Czas przyszły prosty i ciągły

32. Subject and object questions | Pytania o podmiot i dopełnienie

33. Prepositions of time and place | Przyimki czasu i miejsca

34. Prepositions. Part 3 | Przyimki. Część 3

35. Expressions. Part 3 | Wyrażenia. Część 3

Review – test yourself ! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne