Ucząc się każdego języka obcego poruszasz się zawsze na kilku polach. Te najbardziej podstawowe to leksyka i gramatyka. Natomiast kolejne, nie mniej istotne, na których stosujesz poznane już struktury leksykalne i gramatyczne, to takie sprawności językowe, jak słuchanie i mówienie oraz czytanie i pisanie. Pamiętaj, że sprawności te się wzajemnie warunkują i przenikają. Jeśli chcesz zatem dobrze opanować umiejętność mówienia w języku niemieckim, staraj się słuchać jak najwięcej, oczywiście ze zrozumieniem. Zwracaj uwagę na artykulację słów, ich intonację a także na melodykę wypowiadanych zdań. Jeśli Twoim celem jest poprawne pisanie, poświęć jak najwięcej czasu na czytanie różnych tekstów. Dlaczego właśnie tak? Bo najlepiej uczymy się przez naśladowanie! 

1. Poszerzaj świadomie niemiecką leksykę

Naśladowanie jest najbardziej naturalnym sposobem nauki. A im intensywniejszy masz kontakt z językiem, tym lepiej udaje Ci się go opanować. Fundamentem jest przede wszystkim niemieckie słownictwo. Gramatyka to szkielet języka, lecz to leksyka go wypełnia. Jeżeli sprawnie ją opanujesz, będziesz czuć się pewniej zarówno w słuchaniu oraz mówieniu, jak i  czytaniu i pisaniu. Ponadto gramatyka to system dość zamknięty; słownictwo ze swej natury ma otwarty charakter. A to oznacza tyle, że leksyka cały czas przyrasta, czyli przybywają nowe słowa i zmieniają się ich znaczenia. Raz poznane słownictwo znajduje zastosowanie w różnych kontekstach i sytuacjach. Gramatyka jest dla odmiany statyczna, jej reguły niemal nie ulegają zmianom. Dlatego po jej opanowaniu swoją energię skup przede wszystkim na poszerzaniu zasobu niemieckiego słownictwa. 

2. Pamiętaj o kontekstach w nauce niemieckiego

Jeśli jeszcze zgłębiasz tajniki reguł gramatycznych rządzących językiem niemieckim, staraj się pracować zgodnie z proporcjami 40/60, czyli poświęcaj jednak więcej czasu na uczenie się i ćwiczenie słownictwa niż samej gramatyki. Trenuj ją też zawsze w praktycznym kontekście, zwłaszcza kiedy język potrzebny jest Ci w codziennej komunikacji. Zajrzyj np. do serii Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka, gdzie te proporcje są zachowane. Przez jej kolejne tomy zdobywasz wiedzę gramatyczną, która osadzona jest w praktycznych strukturach językowych – gotowych zdaniach, frazach, zwrotach, z którymi masz do czynienia w wielu momentach życia codziennego w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Zwróć uwagę na to, że to jednocześnie dobra nauka leksyki – w odpowiednim kontekście i świadomie, czyli w zgodzie z Twoimi potrzebami komunikacyjnymi. Pozwoli Ci do efektywnie uczyć się nowego słownictwa, którego faktycznie potrzebujesz. Taka nauka będzie również Cię motywować, bo rozwój umiejętności komunikacyjnych zawsze cieszy – zwłaszcza kiedy zauważysz, że w języku niemieckim rozumiesz coraz więcej i możesz też jeszcze więcej w nim wyrazić. 

3. Pracuj systematycznie z językiem niemieckim – tak jak lubi Twój mózg

Efektywna nauka słownictwa oznacza też optymalne wykorzystanie czasu, który na nią poświęcasz. Będzie to możliwe wtedy, kiedy opanowywanie leksyki stanie się działaniem zarówno systematycznym, jak i usystematyzowanym. W praktyce chodzi o to, aby uczyć się powiązanych ze sobą tematycznie struktur językowych, jak np. orientacja w terenie, pytanie o drogę bądź jej sprawdzanie, środki transportu w mieście i poza nim, czyli sposoby podróżowania; a jeśli podróżowanie, to też zwiedzanie, kupowanie biletów, wizyty w muzeach i kawiarniach lub restauracjach, a zatem zamawianie jedzenia i płacenie. Istotne jest to, by nowe struktury leksykalne stale nawiązywały do już Ci znanych. Pozwoli to powtarzać rzeczy już przez Ciebie opanowane i poszerzać je o nowe w sposób spiralny – to sprawdzona metoda, dzięki której mózg lepiej zapamiętuje nowy materiał. Staraj się też wizualizować sytuacje, w których potencjalnie użyjesz danych zwrotów, fraz, zdań, czy nawet krótkich dialogów – to też wspomaga proces zapamiętywania. Wyobrażaj sobie reakcje drugiej strony, która uczestniczyć będzie w rozmowie z Tobą, np. co może Ci odpowiedzieć, czyli jak może zareagować językowo na Twoją wypowiedź i jaka będzie wtedy Twoja odpowiedź. Pamiętaj, że nasza komunikacja ma dość często schematyczny przebieg, w szczególności w typowych, codziennych sytuacjach. To swoisty trening mentalny, który przygotuje Cię do sprawnego prowadzenia rozmów, by Twoje mówienie było płynne, ale i też stosowne do danego kontekstu sytuacyjnego. 

O ile gramatykę języka niemieckiego w powiązaniu z praktycznie ujętą leksyką możesz opanować przy pomocy serii Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka, o tyle słownictwo na różne codzienne sytuacje możesz ćwiczyć z książką Niemiecki w tłumaczeniach. Sytuacje. Warto zwrócić uwagę na to, że obie te publikacje harmonijnie się uzupełniają, oferując możliwość rozwijania wspomnianych kompetencji językowych, takich jak poprawne pod względem ortograficznym pisanie, rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu, ćwiczenie wymowy i poprawnej artykulacji całych fraz, a także mówienie. Książki z tej serii zostały opatrzone komentarzami wyjaśniającymi użycie poszczególnych słów i ich powiązań. Przygotowują do praktycznego użycia języka – pomagają uczyć się świadomie i dobrze go rozumieć.

Dołączone powtórki i testy wraz z odpowiedziami pozwolą Ci natomiast monitorować dokonane przez Ciebie postępy w nauce, co z kolei przełoży się na Twoją satysfakcję i motywację.

dr Sebastian Mrożek – germanista, nauczyciel i lektor, a przede wszystkim pasjonat języka niemieckiego, który łączy doświadczenie pracy w edukacji z aktywnością zawodową w korporacji. Na co dzień poszukuje praktycznych zastosowań dla języka sąsiadów zza Odry. W wolnych chwilach zanurza się w literaturę psychologiczną, by móc lepiej (z)rozumieć otaczający świat oraz procesy związane z jego poznawaniem. Smakosz dobrej kawy.

Dodaj komentarz