Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Angielskie pułapki językowe: fit, match i suit. Jaka jest różnica?

Język angielski, jak każdy inny język, pełen jest skomplikowanych konstrukcji, idiomów oraz wyjątków gramatycznych. To sprawia, że nauka i posługiwanie się nim mogą być wyzwaniem nawet dla osób o zaawansowanej biegłości językowej. W nauce języka angielskiego często napotykamy na angielskie pułapki językowe, takie jak różnica między fit, match i suit.

Pułapki językowe mogą przybierać różne formy, począwszy od homofonów i homografów, przez tzw. fałszywych przyjaciół, aż po zagadnienia związane z gramatyką, składnią czy semantyką. Na początku warto zastanowić się, dlaczego tak jest? Otóż wynika to z odmiennej konceptualizacji językowej. 

Konceptualizacja językowa – świat ten sam, ale inny

Konceptualizacja językowa odnosi się do procesu, w którym myśli, pojęcia i doświadczenia jednostki są odzwierciedlane i ukształtowane przez język, którym się posługuje. Jest to złożony mechanizm, w którym język wpływa na sposób, w jaki rozumiemy świat i komunikujemy się z innymi. 

Jednym z kluczowych aspektów konceptualizacji językowej jest fakt, że jedno słowo w danym języku może mieć różne odpowiedniki w innym języku. Przykładowo, słowo o stosunkowo jednoznacznym znaczeniu w jednym języku może być zniuansowane na kilka różnych słów w innym języku, aby dokładniej oddać subtelności myśli lub doświadczeń. 

W języku angielskim słowo uncle odnosi się do brata rodzica, niezależnie od płci. Natomiast w języku polskim istnieją odrębne słowa, „wuj” dla brata ojca oraz „stryj” dla brata matki. Ta subtelna różnica odzwierciedla kulturową hierarchię rodziny i relacje między krewnymi. 

Proces konceptualizacji językowej ma istotne znaczenie nie tylko dla lingwistyki, ale także dla dziedzin takich jak psychologia poznawcza, antropologia czy socjologia. 

Nie tylko match, fit i suit. Pułapki językowe

Różnice między słowami fit, match i suit to jeden z wielu przykładów angielskich pułapek językowych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku bring, take i fetch oraz lend i borrow.

Bringtake i fetch:

  • Bring używamy, gdy mowa o przyniesieniu czegoś w kierunku mówiącego, np. Can you bring me a glass of water? (Czy możesz przynieść mi szklankę wody?);
  • Take dotyczy zabrania czegoś z miejsca, w którym mówiący się znajduje, np. I’ll take the book with me (Wezmę tę książkę ze sobą).
  • Fetch odnosi się do czynności pójścia po coś i przyniesienia tego z powrotem, np. Could you fetch my keys from the living room? (Czy mógłbyś przynieść moje klucze z salonu?).

Lend i borrow:

  • Lend stosujemy, by powiedzieć o pożyczaniu czegoś komuś, np. Can you lend me some money? (Czy możesz mi pożyczyć trochę pieniędzy?).
  • Borrow używamy, aby powiedzieć o pożyczaniu czegoś od kogoś na czas określony, np. I need to borrow your car for the weekend (Muszę pożyczyć twój samochód na weekend).

Jak używać słówka match? Co różni słówko suit od fit?

W tej części artykułu omówimy, jak używać słów fitmatch i suit. Wszystkie trzy oznaczają „pasować”. Przykłady użycia tych słów w kontekście pomogą Ci w zrozumieniu różnic pomiędzy nimi.

Kiedy fit? Kiedy rzecz pasuje pod względem rozmiaru lub kształtu

Słowa fit używamy, gdy chcemy opisać, że rzecz pasuje pod względem rozmiaru lub kształtu. Przykład: The necklace you gave me doesn’t fit me. It’s too small. It might fit a little girl, but not a woman (Naszyjnik, który mi dałeś, nie pasuje mi. Jest za mały. Może pasować małej dziewczynce, ale nie kobiecie). 

W przypadku ubrań, fit odnosi się do dopasowania rozmiaru, np. These shoes fit me well (Te buty dobrze na mnie pasują).

Kiedy match? Kiedy rzeczy pasują do siebie

Słowo match używamy, gdy chcemy opisać, że rzeczy pasują do siebie pod względem wzoru, koloru lub stylu. Przykład: A handbag should match your outfit (Kanapa i fotel pasują do siebie, mają ten sam materiał). 

W przypadku ubrań, match odnosi się do dopasowania wzorów, kolorów lub stylu, np. A handbag should match your outfit (Torebka powinna pasować do Twojego stroju).

Kiedy suit? Kiedy coś pasuje stylem, jest odpowiednie dla danej osoby lub sytuacji

Słowo suit używamy, gdy chcemy opisać, że coś pasuje stylem, jest odpowiednie dla danej osoby lub sytuacji. Przykład: This hairstyle suits you, it makes you look younger (Ta fryzura pasuje ci, sprawia, że wyglądasz młodziej). 

W przypadku ubrań, suit odnosi się do ogólnego dopasowania do osoby, sytuacji lub stylu, np. Yes, this dress seems to suit me. I’ll have it (Tak, ta sukienka wydaje się do mnie pasować. Poproszę ją).

Podsumowując, słowa fitmatch i suit mają różne zastosowania w kontekście dobranych rzeczy. Fit odnosi się do dopasowania rozmiaru lub kształtu, match do dopasowania wzorów, kolorów lub stylu, a suit do ogólnego dopasowania do osoby, sytuacji lub stylu. 

Przykład: The dress fits me well but the colour/style doesn’t suit me, although it does match my green bag (Sukienka dobrze na mnie leży, ale kolor/ styl do mnie nie pasuje, chociaż dobrze komponuje się z moją zieloną torebką).

Zdradliwe czasowniki match, fit i suit? Niezawodna książka!

Przeraża Cię ilość niuansów, jakie występują pomiędzy różnymi czasownikami po angielsku? Brakuje Ci wiedzy na temat tego, jak unikać pułapek językowych? Chcesz mieć wskazówki takie jak rozróżnienie match, fit i suit w jednym miejscu? Sięgnij po książkę Angielski bez tajemnic. 100 pułapek językowych (A2-B2)

Zbiera ona najważniejsze i najczęstsze zawiłości słowne oraz semantyczne języka angielskiego. Składa się na nią aż 100 rozdziałów. W każdym z nich znajdziesz jedną pułapkę językową. 

Tematy i zestawienia problematycznych słów zostały dobrane i wytłumaczone z myślą o Polakach uczących się angielskiego. Sposób tłumaczenia jest przystępny i napisany prostym językiem, często dowcipnym i w luźnym tonie. 

Angielski bez tajemnic to:

  • niezbędna pomoc w skutecznej i płynnej komunikacji,
  • przydatne porady i zrozumiałe wskazówki, jakich nie znajdziesz w słownikach,
  • setki pobudzających wyobraźnię przykładów z komentarzami,
  • wciągające, klarownie wyjaśnione ciekawostki,
  • praktyczne ćwiczenia z kluczem odpowiedzi.
Podziel się z innymi