Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jak zacząć uczyć się systematycznie? 30 dni wystarczy!

Zakładamy, że chcesz osiągnąć sukces w języku obcym. Jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o naukę (oraz jakikolwiek cel, który chcemy osiągnąć), jest właśnie systematyczność. Bez niej osiągnięcie celu może stać się niemożliwe. Dlaczego tak jest i jak zacząć uczyć się systematycznie?

Systematyczność to gwarant postępów w nauce języka. Nawyk systematyczności umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Regularne, krótkie sesje nauki są znacznie bardziej efektywne niż długie i intensywne lekcje.

Po wprowadzeniu zasady systematyczności, uczący się nie tylko utrwala zdobytą już wiedzę, ale także zachęca mózg do naturalnego przyswajania nowych informacji. Nawyk systematycznej nauki jest kluczowy w utrzymaniu motywacji i unikaniu uczucia przytłoczenia, które często towarzyszy większym celom, jak np. wejście na poziom zaawansowany z angielskiego.

Ponadto, systematyczność ułatwia monitorowanie postępów, umożliwiając dostosowanie strategii nauki w razie potrzeby. Dlatego też, aby z sukcesem przemierzać drogę nauki języka obcego, warto uczynić z systematyczności swojego nieodłącznego towarzysza.

Systematyczność – droga do sukcesu

Systematyczność to rodzaj wehikułu, który przewozi nas przez etapy podróży od punktu A, będącego początkiem naszej pracy, do punktu B, który stanowi nasz cel. Ten dystans zazwyczaj pokonujemy krok po kroku. Regularność i konsekwencja przejawia się w postanowieniach, projektach, zadaniach rozciągniętych w czasie czy wykonaniu określonej pracy w określonym terminie. Zobacz, jak zacząć uczyć się systematycznie.

Kluczem do sukcesu jest podzielenie tej drogi na konkretne kroki, zaczynając wcześnie i kontynuując bez nadmiernego przemęczenia, aby osiągnąć zamierzony cel. Dzięki podzieleniu pracochłonnego zadania na mniejsze etapy unikamy uczucia znudzenia czy znużenia, co sprawia, że proces staje się bardziej znośny i osiągalny.

Organizacja działań na mniejsze etapy ułatwia śledzenie postępów oraz identyfikowanie ewentualnych obszarów do poprawy. Ponadto, podział zadania na mniejsze części umożliwia skupienie uwagi na konkretnych aspektach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i efektywniejszemu rozwiązaniu problemów napotkanych po drodze.

żółta linia oznaczająca drogę do celu z zaznaczonymi punktami docelowymi i pośrednimi w postaci czerwonych znaczników a wszystko na niebieskim tle  jak zacząć się uczyć języka systematycznie 30 dni wystarczy Preston Publishing

Systematyczne podejście do nauki ma także korzystny wpływ na naszą motywację. Dzięki widocznym postępom, nawet jeśli są one niewielkie, zyskujemy dodatkową dawkę energii i chęci do kontynuowania wysiłku. To właśnie regularność i konsekwencja w działaniu kształtują nawyki, które stanowią solidne fundamenty dla realizowania długoterminowych celów.

Warto także podkreślić, że systematyczność nie wyklucza elastyczności. Plan może ulegać modyfikacjom w zależności od zmieniających się okoliczności czy napotkanych trudności. Ważne jest, aby być gotowym na dostosowanie strategii, ale jednocześnie trzymać się ogólnego planu działania. To właśnie umiejętność dostosowywania się do sytuacji, zachowując przy tym spójność w działaniu, jest kluczowa dla trwałego sukcesu.

30 dni wystarczy, żeby zacząć uczyć się systematycznie

30 dni wystarczy, aby systematyczność stała się nawykiem i zacząć uczyć się systematycznie (mówi o tym Matt Cutts w swoim wystąpieniu w TED: Try something new for 30 days. Dzięki takiej pracy możemy wyrobić nawyk systematyczności lub pozbyć się złych nawyków, które przeszkadzają nam w osiągnięciu celów.

Niech coś stanie się Twoim zwyczajem, bo po jakimś czasie zwyczaje stają się cząstką Ciebie. To najlepsza droga do sukcesu. Utrzymać nową rutynę przez 30 dni może się wydawać trudne, lecz jeśli polubisz to, co robisz, stanie się to przygodą Twojego życia!

Jak wyrobić sobie nawyk systematyczności? Metoda easy-win

Aby skutecznie wyrobić nawyk systematycznej pracy, korzystanie z tzw. metody easy-win może okazać się jednym z najbardziej przyjemnych i prostych sposobów. Metoda ta koncentruje się na początku dnia od łatwego zadania, które jest stosunkowo łatwe do zrealizowania, nie zajmuje zbyt dużo czasu (ok. 3-10 minut), a jednocześnie jest powiązane z naszym długoterminowym celem.

Rozpoczynając dzień od niewielkiego, ale konkretnego zadania, budujemy pozytywny nastrój i motywację do dalszej pracy. To zadanie stanowi swoiste „łatwe zwycięstwo”, które dostarcza nam satysfakcji i uczucia sukcesu. Ukierunkowujemy nasze wysiłki na coś, co ma realny wpływ na osiągnięcie większego planu.

ręka na bezowym tle układająca jednokolorowe białe puzzle próbującą dołączyć ostatni element układanki jak zacząć się uczyć języka systematycznie 30 dni wystarczy Preston Publishing

W kontekście wyrobienia nawyku systematyczności, efekt easy-win działa jak mała kropla, która tworzy potok regularności. Jednocześnie, wybierając zadanie, które zajmuje niewiele czasu, minimalizujemy ryzyko odwlekania i łatwiej wprowadzamy rytuał do codziennego życia.

Sporządzenie planu dnia to kolejny skuteczny krok w kierunku wyrobienia nawyku systematycznej pracy. To zadanie, które nie zajmuje wiele czasu, ale daje nam jasny wgląd w to, co chcemy osiągnąć w danym dniu. Planowanie dnia umożliwia nam skoncentrowanie się na priorytetach, uniknięcie rozproszenia uwagi oraz efektywne alokowanie czasu na różne zadania.

Systematyczna nauka języka z serią 365 na każdy dzień

Chcesz zacząć uczyć się systematycznie? Metoda 365 na każdy dzień to rewolucyjny sposób na systematyczną naukę języków obcych. Została stworzona dla tych, którzy pragną opanować nowy język, ale często borykają się z brakiem motywacji lub ograniczonym czasem.

Nasza bestsellerowa seria 365 na każdy dzień oferuje intensywny, roczny kurs językowy skondensowany w jednej książce. Książki tej serii opierają się na sprawdzonej formule 365, co oznacza, że każdy dzień jest dedykowany innemu zagadnieniu. To gotowe plany nauki zawierające inspirujące lekcje, które sprzyjają systematycznym postępom.

Rozpoczynając naukę w dowolny poniedziałek, zobowiązujesz się do codziennego, zaledwie 20-minutowego wysiłku przez 7 dni w tygodniu. Przeplatając się między różnymi aspektami języka, każdego dnia poświęcasz czas innemu praktycznemu zagadnieniu. Dodatkowo, w weekendy masz okazję do powtórzenia zdobytej wiedzy z całego tygodnia.

Przyjrzyjmy się, jak wygląda tydzień z książką Angielski 365 na każdy dzień:

  • Poniedziałek: Skupiasz się na nauce gramatyki.
  • Wtorek: Przyswajasz nowe słówka i ćwiczysz ich użycie.
  • Środa: Poznajesz angielskie przyimki oraz zasady poprawnej wymowy.
  • Czwartek: Zapamiętujesz phrasal verbs.
  • Piątek: Ćwiczysz czasowniki nieregularne, idiomy i słowotwórstwo.
  • Sobota: Powtarzasz zdobytą wiedzę poprzez tłumaczenie zdań.
  • Niedziela: Rozwiązujesz krzyżówkę językową.

Seria 365 na każdy dzień obejmuje książki do nauki języków takich jak angielski, hiszpański, niemiecki, francuski (A2-B2) oraz norweski (A1-B1).

Ta innowacyjna metoda systematycznej nauki języka umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu zaawansowania w krótkim czasie.

Podziel się z innymi