Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kreatywny angielski. Nauka słówek metodą map językowych

Mapy językowe to klucz do opanowania angielskiego słownictwa. Dzięki nim zapamiętasz tysiące nowych wyrazów. Dowiedz się, jak skutecznie uczyć się angielskiego kreatywną metodą mapowania pojęć i spraw, by nauka słówek była przyjemna i efektywna! 

Nauka języka angielskiego otwiera przed nami nowe horyzonty. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest opanowanie nowych słówek. Szukasz kreatywnych metod na zapamiętanie angielskich wyrazów? Jeśli tak, wypróbuj naukę metodą mapowania pojęć! 

Metoda mapowania pojęć, znana również jako metoda map językowych, to technika nauki polegająca na wizualizacji i organizacji słownictwa względem przyjętego klucza. W praktyce wygląda to następująco. Rozrysowujemy słowa tak, jakbyśmy chcieli nakreślić drzewo złożone z pojęć. Na środku, w miejscu pnia znajduje się kluczowe hasło, a od niego odchodzą kolejne gałęzie ze skojarzeniami. Różne słowa i zwroty są ze sobą powiązane poprzez kryteria takie, jak znaczenie, kontekst użycia czy bliskoznaczność.

Nauka metodą map językowych znacząco wpływa na proces zapamiętywania nowego słownictwa. Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg lepiej zapamiętuje informacje, które są ze sobą logicznie powiązane i zorganizowane. Dzięki tej skutecznej metodzie nauka nowych wyrazów i zwrotów nie polega na ich mechanicznym zapamiętywaniu, ale na rozumieniu powiązań między nimi.

okładka książki Preston Publishing Angielski. Mapy językowe. Część 2 front

Mapy językowe w praktyce. Ucz się słówek! 

Zobaczmy, jak w praktyce przebiega nauka z mapą językową! Za nasz punkt wyjścia niech posłuży angielski czasownik to choose (wybierać)

Różne sposoby wyrażania wyboru

Kiedy chcemy powiedzieć, że coś wybieramy, możemy użyć nie tylko czasownika to choose, lecz także jego synonimów, np.:

 • to pick sth, e.g., a card – wybierać coś, np. kartę

Inne znaczenia

Szybko orientujemy się, że dany czasownik może przybierać różne znaczenia, zależnie od kontekstu czy kolokacji, w której występuje. Przykładowo to pick w połączeniu z rzeczownikiem mushrooms (grzyby) nabiera znaczenia zbieraćTo pick mushrooms oznacza więc zbierać grzyby.

Warto też zwrócić uwagę, że słowo pick może występować w zupełnie innych kontekstach, na przykład w wyrazach złożonych, które nie odnoszą się do procesu wyboru:

 • pickup truck – pikap, samochód półciężarowy;
 • to pickpocket – okraść;
 • pickpocket – złodziej kieszonkowy.

Złe wybory

Nie zawsze nasze wybory są trafne, dlatego warto także znać słowa i zwroty opisujące złe decyzje:

 • ill-chosen – źle dobrany;
 • to choose poorly – dokonać złego wyboru.

Decyzje i preferencje

Podejmowanie decyzji jest kluczowym aspektem naszego życia. W języku angielskim istnieje wiele zwrotów, połączeń czy idiomów opisujących ten proces, na przykład:

 • to decide on – decydować się na;
 • to have one’s mind set on sth – nastawić się na coś;
 • to make up one’s mind – podjąć decyzję.

Wybory polityczne i społeczne

Idąc dalej tropem skojarzeń, z dużym prawdopodobieństwem pomyślimy o wyborach politycznych i społecznych. Wraz z nimi zanotujemy specyficzne terminy:

 • minority – mniejszość;
 • majority vote – głosowanie większościowe;
 • to vote unanimously for – głosować jednogłośnie za;
 • general election – wybory powszechne;
 • by a landslide – z ogromną przewagą.

Podczas rozrysowywania tych wszystkich pojęć w formie mapy językowej, przekonamy się, jak szybko jesteśmy w stanie poszerzyć nasz zasób słownictwa, korzystając z tej nietuzinkowej metody.

Jeden czasownik czy zwrot daje początek licznym skojarzeniom, dzięki którym stopniowo odkrywamy całkowicie nowe obszary życia i związane z nimi słownictwo angielskie.

mapa CHOOSE z książki Preston Publishing Angielski. Mapy językowe. Część 2

Ćwiczenia z mapami językowymi inspirowane sztuką wyboru

A teraz czas na praktykę! Przed Tobą ćwiczenie, które powstało poprzez skojarzenie z czasownikiem to choose.

1. Uzupełnij zdania słowami pokrewnymi względem wytłuszczonych wyrazów. Odpowiedzi znajdziesz na końcu artykułu.

1. My sister is very ___ when it comes to getting new clothes. She never buys anything on a whim. TO CHOOSE

2. You don’t have to take two majors. Only one of them is compulsory. The other is ___. OPTION

3. A couple of years ago my little brother was ___ on the Tube. TO PICK

4. I really need to go on a diet as I’ve gained five pounds in the past two weeks… That means I can forget about these delicious ___ pizzas. HAWAII, TO TAKE

5. Poles, Germans and the Irish are among the largest ethnic ___ in the United Kingdom. MINOR

6. Don’t pay any attention to him! He’s a lunatic thinking he’s the ___ one sent to Earth to save the planet. TO CHOOSE

7. It has been proved that children are able to hear a larger ___ of sounds than adults. VARIOUS

8. This highly ___ vaccination programme is more effective than its cheaper counterpartTO SELECT

Nauka słówek na poziomie B1-C1+ metodą map językowych

Książka Angielski. Mapy językowe. Część 2 (B1-C1+) jest odpowiedzią na potrzeby osób uczących się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. W całości opiera się na metodzie map językowych, którą przedstawiliśmy w tym artykule. 

W książce znajdziesz 65 unikalnych map językowych, które skupiają się głównie na czasownikach i związanych z nimi skojarzeniach. Zawiera ona ponad 3000 słów, zwrotów i kolokacji, które pomogą Ci płynnie porozumiewać się w języku angielskim w codziennych sytuacjach

Zawartość książki obejmuje również praktyczne ciekawostki językowe, gramatyczne, kulturowe te związane z wymową. Dzięki ponad 150 oryginalnym ćwiczeniom oraz krzyżówkom uczący się skutecznie przyswajają zdobytą wiedzę, nigdy się przy tym nie nudząc.

Zadania w formie gier językowych, wywiadów, dialogów, listów, opowiadań, bajek, historii kryminalnych, wierszy czy aforyzmów sprawiają, że nauka języka staje się bardziej angażująca i zróżnicowana. Co więcej, książka zawiera 13 testów, które pomagają podsumować i sprawdzić zdobyte umiejętności.

Chcesz poznać więcej map językowych? Sięgnij po książkę do nauki słownictwa angielskiego na poziomie A2-C1!

tył okładki książki Preston Publishing Angielski. Mapy językowe. Część 2

Odpowiedzi do ćwiczenia 

1. choosy 2. optional 3. pickpocketed/pickpocketing 4. Hawaiian, takeaway 5. minorities 6. chosen 7. variety 8. selective

Podziel się z innymi