Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – jak pomóc uczniom powtórzyć gramatykę i słownictwo?

Pod koniec maja odbywa się egzamin ósmoklasisty, który składa się z 3 przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz angielskiego. Aby pomóc zdać go uczniom bez stresu, warto zacząć przygotowania dużo wcześniej – szczególnie, jeśli zależy nam na satysfakcjonujących wynikach. W tym artykule skupimy się na ostatniej części egzaminu, czyli tej z języka angielskiego. Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem i chcesz, aby dziecko dobrze przygotowało się do testu, czytaj dalej!

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Test składa się z 14 zadań i trwa i 90 minut. Obejmuje podstawowy i ponadpodstawowy poziom znajomości angielskiego, czyli A2. Zadania są zróżnicowane – od tworzenia parafraz zdań, przez uzupełnianie luk, wielokrotny wybór, aż po wypowiedź pisemną, którą może być np. zaproszenie czy wiadomość e-mail.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego dzieli się na 5 części, a każda z nich sprawdza inny obszar znajomości języka:

1. Umiejętność rozumienia angielskiego ze słuchu.
2. Opanowanie funkcji językowych i zdolności komunikacji.
3. Czytanie tekstów pisanych ze zrozumieniem.
4. Świadomość zasad gramatycznych oraz znajomość słownictwa i umiejętność stosowania ich w praktyce – tzw. środki językowe.
5. Tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Z tych wszystkich elementów/umiejętności największą trudność wciąż sprawia uczniom poprawne zastosowanie zasad gramatycznych oraz angielskiego słownictwa. Bierna znajomość języka nie wystarczy – dopiero jego świadome stosowanie zagwarantuje ósmoklasistom zdanie egzaminu na zadowalającym poziomie. Jak w im tym pomóc?

Ćwiczenia z angielskiego do egzaminu ósmoklasisty – zapewnij uczniowi odpowiednie wsparcie

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem czy rodzicem, możesz pomóc ósmoklasiście zdać egzamin z angielskiego bez niepotrzebnego stresu. Dzięki Twojemu wsparciu oraz umiejętnemu doborowi materiałów uczeń będzie miał szansę rozwinięcia swoich językowych zdolności.

Ważne jest skupienie na zagadnieniach, które wciąż sprawiają mu kłopoty i systematyczne ich ćwiczenie. Powtarzaj z nim zagadnienia gramatyczne na bazie sprawdzonych opracowań oraz gotowych arkuszy egzaminacyjnych. Ćwicz z nim słówka poprzez np. przygotowanie fiszek, tabelek czy rozwiązywanie krzyżówek.

Jeśli szukasz odpowiedniego repetytorium ósmoklasisty z angielskiego, poznaj Give me 5. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne!

Repetytorium ósmoklasisty z języka angielskiego – pomóż uczniowi zdać na piątkę

Każdemu uczniowi, niezależnie od wieku, najlepiej uczyć się z materiałów, które pomagają w usystematyzowaniu wiedzy, a tematy są w nich przedstawione w przejrzysty i atrakcyjny sposób. 

W książce Give me 5. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne zebraliśmy podstawowe angielskie słownictwo oraz zagadnienia z angielskiej gramatyki, które wciąż sprawiają trudność wielu ósmoklasistom.

Repetytorium podzielone jest na 16 rozdziałów:

1. Rodzina
2. Człowiek
3. Zdrowie
4. Praca
5. Szkoła
6. Dom
7. Czas wolny
8. Sport
9. Zakupy
10. Podróże
11. Żywienie
12. Przyroda
13. Kultura i rozrywka
14. Komputer
15. Przydatne zwroty
16. Testy

Każdy z rozdziałów (oprócz 2 ostatnich) składa się z tematycznego słowniczka oraz zestawu zadań. W rozdziale poruszane są i ćwiczone również konkretne zagadnienie gramatyczne. Dzięki takiemu układowi uczeń ćwiczy to, co najbardziej przyda mu się na egzaminie ósmoklasisty – i uczy się stosować tę wiedzę w praktyce.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział 15., w którym znajdują się zwroty gotowe do użycia w codziennych sytuacjach wraz z pakietem zróżnicowanych ćwiczeń. Poprzez przyswajanie gotowych angielskich zwrotów takich jak „Przepraszam za spóźnienie” czy „Cóż za miła niespodzianka!” uczeń zyskuje swobodę i naturalność w posługiwaniu się angielskim. Pobierz cały rozdział: KLIK.

Ostatnia część zawiera z kolei krótkie testy przygotowane do każdego z rozdziałów. Pozwalają one na jeszcze lepsze utrwalenie poznanego słownictwa i zasad gramatycznych. Uczeń znajdzie tu ćwiczenia polegające m.in. na połączeniu wyrazów i ich znaczeń, tworzeniu zdań czy uzupełnianiu luk odpowiednimi formami.

Dzięki książce książce Give me 5. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne każdy ósmoklasista:

  • pozna i skutecznie utrwali angielskie słownictwo, korzystając z banku przydatnych słówek i zwrotów,
  • zrozumie ważne zagadnienia gramatyczne, czytając praktyczne wskazówki językowe,
  • zmotywuje się do systematycznej nauki, korzystając z przejrzystego układu rozdziałów.

Nauka do egzaminu ósmoklasisty może być przyjemna i prosta – dobry materiał do powtórki to połowa sukcesu!

Podziel się z innymi