Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Niemiecki od małego! Język niemiecki dla dzieci od 7 roku życia

Kleine Kinder – kleine Sorgen, große Kinder – große Sorgen (niem. Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot). Każdy zna to przysłowie. Nauka języka jednak nie jest problemem w żadnym wieku i najlepiej zacząć ją jak najwcześniej, by móc cieszyć się jej owocami w przyszłości. 

Język angielski jest już nauczany od przedszkola i wiele dzieci w wieku szkolnym jest otoczonych angielszczyzną. Wiele treści w Internecie jest tworzonych właśnie w tym języku. Wobec tego słuszne wydaje się zainwestowanie w drugi język obcy, ponieważ wczesny wiek rozpoczęcia nauki języka jest kluczowy dla opanowania chociażby właściwej wymowy. Tym językiem może stać się niemiecki! Okazuje się, że nauka niemieckiego dla dzieci może być świetną zabawą. 

Język niemiecki jako język kultury, gospodarki i nauki

Warto pomyśleć o przyszłości dziecka i o tym, że znajomość języka niemieckiego to również możliwość studiowania na niemieckich uczelniach. Odznaczają się one wysokim poziomem, a w dużej mierze są również darmowe. Ponadto, badania przeprowadzone przez Halinę Stasiak (Uniwersytet Gdański) i Jürgena Krumma (Uniwersytet Wiedeński) dowiodły, że uczniowie, dla których pierwszym językiem obcym był język o bogatej strukturze gramatycznej, na przykład niemiecki, na końcu swojej edukacji szkolnej wykazują wyższy poziom kompetencji językowych w porównaniu do swoich rówieśników, co przekłada się również na wyższy poziom znajomości języka angielskiego. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen (upiec dwie pieczenie na jednym ogniu) – to świetny pomysł! 

Nauka przez kontekst i tłumaczenia. Niemiecki dla dzieci. Zdanie po zdaniu

W procesie nauki języka przez dzieci kluczową rolę odgrywają dobre materiały dobrane przez nauczyciela bądź opiekuna. Dzieci nie są w stanie pojąć abstrakcyjnych pojęć gramatycznych. Dlatego nauka z klasycznych kompendiów czy repetytoriów będzie raczej dla nich zniechęcająca, aniżeli rozbudzająca pasję do nauki. Szkolne podręczniki, choć na pewno bardziej przystępne i opatrzone kolorową szatą graficzną, z racji tego, że są podręcznikami szkolnymi, niekoniecznie wzbudzą wśród dzieci entuzjazm. 

Książka Niemiecki dla dzieci. Zdanie po zdaniu może stanowić alternatywę zarówno dla klasycznych repetytoriów, jak i dla sztampowych podręczników szkolnych. Na pewno jest ich bardzo dobrym uzupełnieniem. To książka do niemieckiego dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem niemieckim. Składa się z 34 rozdziałów, a każdy z nich podzielony jest na dwie części – dialog i zdania do tłumaczenia. 

W dialogach pojawiają się podstawowe niemieckie słówka i zagadnienia gramatyczne, które dotyczą konkretnego tematu. Co ważne, gramatyka w książce wytłumaczona jest w sposób przystępny i dostosowany do poziomu wiedzy dziecka. Młodzi adepci nie są obciążani językoznawczą terminologią. 

Dialogi prowadzi ze sobą dwójka bohaterów: Luise i Theo. Będą oni towarzyszyć dziecku jako przewodnicy po tajnikach niemieckiego. Dialogi są proste i opierają się na stałym schemacie. Obok wersji niemieckiej znajduje się również tłumaczenie rozmowy na język polski. Dzięki nagraniom dziecko nauczy się tego, jak wygląda zapis niemieckich słów. Od początku będzie też oswajane z niemiecką wymową, a nauka czytania po niemiecku będzie postępowała o wiele łatwiej i przyjemniej. 

Zdania do tłumaczenia pozwolą przećwiczyć w praktyce materiał poznany w pierwszej części każdego rozdziału, przede wszystkim słownictwo. Tłumaczenie zdań na język niemiecki będzie również okazją do przyswojenia zasad niemieckiej pisowni i oswojenia się dziecka z kilkoma innymi literami, które w języku polskim nie występują. Na końcu książki znajduje się słowniczek, w którym dziecko znajdzie wszystkie wyrazy z książki, także w liczbie mnogiej. Oczywiście, na początku małemu uczniowi może być trudno samemu poprawnie przetłumaczyć zdania. W razie konieczności, zawsze może posiłkować się odpowiedziami dołączonymi do każdego rozdziału bądź poprosić o pomoc nauczyciela/opiekuna. 

Gramatyka i słownictwo niemieckie dla dzieci 

Wyjątkowość Niemieckiego dla dzieci. Zdanie po zdaniu to także mądre podejście do przedstawiania najmłodszym zasad gramatycznych. Dla siedmio-, czy ośmiolatka takie pojęcia jak orzeczenie czy dopełnienie nie będą pomocne, a wręcz mogą zniechęcić do nauki języka. Często ma to miejsce w szkole. Dzieciaki poprzez niewłaściwy pierwszy kontakt z językiem, wynikający z niedostosowania metod dydaktycznych do ich potrzeb i zdolności poznawczych, porzucają na wiele lat naukę języków obcych, traktują ją po macoszemu, bądź twierdzą, że nie mają zdolności językowych. 

W książce Prestona zasady niemieckiej gramatyki dziecko poznaje w kontekście. I to kontekst ma pozwolić mu na zrozumienie tego, jak funkcjonuje język niemiecki. Słowa są traktowane jak części układanki, które w zależności od ich miejsca w zdaniu, tworzą nowe znaczenie. Fleksja, która jest pięknem, a jednocześnie przekleństwem języka niemieckiego, wprowadzana jest stopniowa ze względu na mnogość form. Pomocny okaże się też podział na tzw. czasowniki wyjątkowe, tj. modalne i zwykłe, także te o nieregularnej odmianie. 

Słownictwo niemieckie, które jest podstawą w nauce języka u dziecka, traktuje o takich podstawowych tematach, jak dom, rodzina, kolory etc., a więc bliskie świata i codziennego życia malucha. Warto wspomnieć, że najważniejsze słówka niemieckie opatrzone są również obrazkami. Dzięki słowniczkom obrazkowym zapamiętać nowe wyrazy. 

Język niemiecki jako drugi język obcy po angielskim

Na koniec warto wspomnieć o interferencji językowej między niemieckim a angielskim. Około 60% niemieckich słów jest podobnych bądź ma wspólne korzenie ze swoimi odpowiednikami angielskimi. Dziecko, które uczy się angielskiego, ucząc się drugiego języka germańskiego, może wcześnie rozwinąć w sobie inteligencję językową. Będzie to owocowało w przyszłości. 

Oto kilka przykładów, w których niemiecki i angielski okazują się sobie bliższe, niż się może na pierwszy rzut ucha wydawać:

  • blau (niem.) – blue (ang.) – niebieski 
  • schwimmen (niem.) – to swim (ang.) – pływać 
  • die Mutter (niem.) – mother (ang.) – matka
  • das Haus (niem.) – house (ang.) – dom 
  • das Buch (niem.) – book (ang.) – książka 
  • die Schule (niem.) – school (ang.) – szkoła 

Pokazanie dziecku, że nauka języków obcych jest frajdą i przygodą na całe życie, to jak dać mu klucz do drzwi, których jeszcze nie widzi. Der Appetit kommt beim Essen (niem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia). W przypadku języków może okazać się nigdy niezaspokojony! 

Podziel się z innymi