Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tajemnice angielskiej gramatyki. Angielskie czasy, phrasal verbs i idiomy

W nauce języka angielskiego, tak jak każdego innego języka obcego, najważniejsze są dwa elementy: słownictwo i gramatyka. Zaczynając naukę, poruszamy się w obrębie tych dwóch zagadnień. Próbujemy nauczyć się podstawowych słówek, wyrażeń, a następnie wpleść je w konkretne zagadnienia gramatyczne, które pozwalają nam wyrazić np. to czym się interesujemy czy jakie przedmioty wchodzą w skład naszego krajobrazu codzienności. 

Im dalej jednak zagłębiamy się w język, tym bardziej zauważamy, że jego struktura jest nieco bardziej skomplikowana. Każdy język posiada pewne cechy tylko jemu właściwe, ujawniające nie tylko różnice gramatyczne, ale także różnice kulturowe. Mają one niebagatelny wpływ na kształtowanie się danego systemu językowego. 

Wchodząc na poziom średnio zaawansowany, zauważamy na przykład, że w języku angielskim istnieje bardzo dużo czasowników, które zbudowane są nie z jednego, a z kilku elementów. Są to tzw. phrasal verbs.

Natykamy się także na całe wyrażenie, które kryje w sobie jakiś sens metaforyczny, inny od dosłownego sensu składających się na nie słów. Tymi wyrażeniami są angielskie idiomy. Są one obecne w każdym języku, także w polskim. 

Chcąc, by nasz język stale się ubogacał i stawał się coraz bardziej naturalny, nauka zarówno tzw. frazali, jak i idiomów jest niezbędna. Nie musi być też trudna! Z książkami wydawnictwa Preston Publishing poznasz najbardziej szczegółowe tajniki angielskiej gramatyki, w tym angielskich czasów, nie łamiąc sobie przy tym języka. 

Czas wziąć się za czasy! Czasy angielskie 

Pojęcie czasu w języku angielskim jest nieco inne niż w języku polskim. Poprawne zrozumienie użycia angielskich czasów, których mnogość może z początku przytłaczać, wymaga także zrozumienia „angielskiej mentalności”. 

W książce Angielski w tłumaczeniach. Czasy (A1-C2) punktem wyjścia dla nauki czasów jest ich aspekt, a w zasadzie cztery aspektysimple, continuousperfect oraz perfect continuous. Zrozumiawszy na czym polega różnica między tymi czterema aspektami, użycie każdego czasu stanie się bardziej intuicyjne i całkowicie logiczne. 

Podręcznik podzielony jest na trzy duże działy: teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, które można wyrazić za pomocą różnych czasów. W każdym rozdziale zestawione są ze sobą dwa czasy, między którymi zachodzi jakaś relacja. Dzięki przystępnie wyłożonej teorii gramatycznej, ciekawostkom gramatyczno-leksykalnym oraz zdaniom do przetłumaczenia z języka angielskiego na polski nauczysz się dostrzegać niuanse i różnice, jakie występują np. między Present Perfect a Past Simple czy Future Continuous a Future Simple

Po każdym dziale będziesz mieć okazję przećwiczyć swoje umiejętności w powtórce. Składają się na nią polskie zdania ułożone w dłuższe opowiadanie. Twoim zadaniem będzie odpowiednio przetłumaczyć je na język angielski. Znajdziesz też zestaw ćwiczeń typowo gramatycznych, niezwiązanych z tłumaczeniem. Na końcu książki znajduje się duży test podsumowujący Twoją wiedzę ze wszystkich aspektów czasowości – teraźniejszego, przeszłego i przyszłego. 

Przy nauce warto skorzystać z nagrań audio, w których usłyszysz natywnego lektora. Mówi on w British English, dzięki czemu ucząc się gramatyki, podszkolisz również warsztat swojej wymowy. Nie trać więc czasu i skorzystaj z tego wyjątkowego podręcznika!

Czasownik czy fraza? Poznaj phrasal verbs

Natykając się na takie czasowniki jak to go by, czy to figure out początkujący adepci języka angielskiego mogą czuć się nieco skonfundowani. Pierwszy nie zawsze oznacza przejść przez bądź mijać, ale również sądzić coś o czymś bądź o kimś. Drugi zaś może oznaczać zarówno odkryć cośrozwiązać problem, ale też zrozumieć czyjeś postępowanie

Phrasal verbs, czyli czasowniki połączone z przyimkiem bądź/i przysłówkiem, to chleb powszedni w języku angielskim. Dobra znajomość frazali pozwoli na płynne porozumiewanie się w tym języku. Pozwoli też na uniknięcie wielu nieporozumień. Chcąc zgłębić phrasal verbs, przydatny będzie podręcznik Angielski w tłumaczeniach. Phrasal verbs (A2-C1). Znajdziesz tam ponad 500 angielskich czasowników złożonych podzielonych na 3 części – od tych najbardziej podstawowych i powszechnych, po te, które charakterystyczne są dla bardziej specyficznych sytuacji czy kontekstów. 

Każda część to 15 rozdziałów, powtórka oraz test, dzięki któremu podsumujesz zdobyte informacje. Jeden rozdział to konkretny czasownik, np. to setto fallto make, który tworzy pary z różnymi przyimkami, tworząc bogaty zestaw frazali. Ich użycie i kontekst zaprezentowane są w 30 przykładowych zdaniach, które należy przetłumaczyć na język polski. W ramkach obok zaznajomisz się z wieloma niuansami i przykładami dodatkowego użycia wyrażeń, a dzięki ćwiczeniom zastosujesz teorię w praktyce. Warto wspomóc się przy nauce nagraniami audio, dzięki którym nauczysz się poprawnie stosować konkretne czasowniki w zdaniu. Osłuchasz się też z ich wymową oraz będziesz mieć okazję do ćwiczenia swojego akcentu. 

Masz jeszcze wątpliwości czy nauka czasowników frazowych to nie jest zbyt wielkie wyzwanie? Go ahead! Nie warto się bać frazali, bo z łatwością można je opanować.

Oto kilka z najbardziej popularnych phrasal verbs:

 • to bring about – spowodować coś 
 • to come back – powrócić, wracać 
 • to get out – wychodzić, uciec, wydostać się
 • to look down on sb – patrzeć na kogoś z góry
 • to keep on – nadal coś robić
 • to break up – rozstać się 

Uczyć się czegoś by heart? Idiomy angielskie

Idiomy to kolejne składowe języka, które pozwalają nam wejść na poziom średnio zaawansowany i zaawansowany. Są to takie konstrukcje językowe, których sens jest inny od dosłownego sensu poszczególnych jego elementów. Po polsku idiomem jest np. wyrażenie flaki z olejem, które oznacza coś lub kogoś wyjątkowo nudnego. W języku angielskim odpowiednikiem tego wyrażenia jest as dull as ditchwater/dishwater. Dosłownie moglibyśmy to przetłumaczyć jako nudny jak woda w rowie/ pomyje. Całościowo jednak sens tej konstrukcji jest taki jak naszych polskich flaków. 

Każdy język ma swoje własne idiomy, które mniej lub bardziej pokrywają się z naszymi rodzimymi. Znajomość idiomów świadczy o dobrej znajomości języka i o bogactwie leksykalnym. Chcąc poznać najważniejsze angielskie idiomy, sięgnij po książkę Angielski w tłumaczeniach. Idiomy (B1-C2). Znajdziesz tam ponad 1500 najczęściej używanych idiomów, które podzielone są według konkretnych elementów, jakie wchodzą w ich skład, m.in. rodzina, sport, rośliny, sztuka etc. 

W każdym rozdziale przedstawione są polskie zdania, w których wykorzystany jest odpowiednik danego angielskiego idiomu wraz z tłumaczeniem na język angielski. Nauka i tłumaczenie pełnych zdań pozwoli Ci na lepsze zrozumienie zastosowania danej konstrukcji w języku codziennym. 

Poza zagadnieniem idiomów, w ramkach obok znajdziesz liczne uwagi leksykalne i gramatyczny, które umożliwią Ci holistyczny rozwój Twoich umiejętności językowych. Po każdym dziale możesz sprawdzić swoje umiejętności w teście podsumowującym, a wymowę przetrenujesz wraz z dołączonymi do książki nagraniami audio. Idiomy angielskie będziesz mieć odtąd w małym palcu!

Na koniec przedstawimy Ci kilka ciekawych angielskich idiomów, których znajomość na pewno okaże się przydatna na co dzień. Niektóre z nich są bardzo podobne do swoich polskich odpowiedników.

 • blessing in disguise – szczęście w nieszczęściu
 • as right as rain – zdrów jak ryba
 • to burn bridges – palić mosty
 • to run like the wind – pędzić jak wiatr
 • time is money – czas to pieniądz 
 • speak of the devil – o wilku mowa
 • caught between two stools – między młotem a kowadłem 
 • to cut corners – iść na skróty
 • it’s not rocket science – określenie na coś, co nie jest wcale skomplikowane

To ostatnie wyrażenie szczególnie warto znać i uświadomić sobie, że nauka angielskiej gramatyki także nie jest nauką o rakietach. Przy odrobinie dobrych chęci i poświęconego czasu, Twój angielski stanie się lepszy niż kiedykolwiek! 

Podziel się z innymi