Uczysz się angielskiego na poziomie ponad średnio zaawansowanym? Na tym etapie znajomości języka zapewne ćwiczysz umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, np. w pracy zawodowej i podczas zagranicznych podróży. Poziom B2 z angielskiego wymaga od Ciebie swobody w użyciu języka, która umożliwia bogate opisywanie własnych przeżyć i wyrażanie opinii na różne tematy. Aby odpowiednio rozwijać swoje umiejętności językowe, Twoja nauka angielskiego – tak jak każdego innego języka – powinna być kompleksowa, a więc dotyczyć zarówno gramatyki, jak i słownictwa. Jeśli szukasz materiału do efektywnej nauki angielskiego na poziomie ponad średnio zaawansowanym, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Angielskie czasy. Jak odróżnić Past Perfect Continuous od Past Perfect?

Na każdym etapie nauki języka poznajesz i ćwiczysz nowe angielskie czasy. Jeśli masz opanowany angielski na poziomie B1, czasy takie jak Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple i Future Continuous nie powinny być Ci obce. Twoją ambicją jest jednak wskoczenie na poziom B2 z angielskiego, a to wiąże się z poznaniem kolejnego, dziewiątego czasu – Past Perfect Continuous

Naturalnym pierwszym krokiem Twojej nauki powinno być dokładne zapoznanie się z teorią. 

Krok 1. Rozgrzewka

Czasu Past Perfect Continuous używamy do opisywania tego, co działo się przed jakimś momentem w przeszłości. Jego formy przybierają zwykle czasowniki niedokonane, wskazujące na czynności (a nie stany). Zwykle pojawia się on w sąsiedztwie określeń czasu informujących o długości ich trwania. 

Konstrukcja czasu Past Perfect Continuous jest następująca:

podmiot + had been + czasownik z końcówką –ing

Przykłady:

I had been driving for two hours before I stopped to have a coffee.
Jechałem dwie godziny, zanim zatrzymałem się na kawę.

I was tired. I had been running for an hour. 
Byłem zmęczony. Biegałem (wcześniej) przez godzinę.

It smelt of paint. They had been painting the walls.
Było czuć farbę. Malowali ściany (autor wypowiedzi domyśla się tego po zapachu, który jest skutkiem wcześniejszej czynności).

Czym różni się jednak Past Perfect Continuous od Past Perfect?

Czasu Past Perfect używamy, gdy chcemy zwrócić uwagę na rezultat wcześniejszych

działań. 

When we got there, they had already painted two rooms.
Gdy tam dotarliśmy, pomalowali już dwa pokoje.

Czasu Past Perfect Continuous używamy, gdy chcemy podkreślić, jak długo trwała czynność, która zaczęła się wcześniej, lub opisujemy czynność niedokonaną, której skutki były widoczne w przeszłości.

When we got there, they had been painting walls for two hours. 
Gdy tam dotarliśmy, malowali ściany od dwóch godzin.

Czasy Past Perfect oraz Past Perfect Continuous używane są do opisu przeszłości w podobnych kontekstach, co czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous do opisu teraźniejszości. 

Porównaj:

He has already left. 
On już wyszedł (i teraz go tutaj nie ma).

At 5 o’clock, he had already left
O godzinie 5 już go nie było (do tego czasu już wyszedł; czas Past Perfect wskazuje na to, że wyjście nastąpiło przed podaną godziną, a jego rezultat był widoczny już po niej, lecz wciąż w przeszłości).

This is the first time (that) I have flown.
Pierwszy raz lecę (samolotem).

That was the first time (that) I had flown.
To był pierwszy raz, gdy leciałem (samolotem).

I haven’t seen him for three years.
Nie widziałem go od trzech lat (do teraz).

Then, I hadn’t seen him for three years.
Wtedy nie widziałem go od trzech lat.

Ćwiczenia z użyciem czasu Past Perfect Continuous

Po zapoznaniu się z teorią przyszedł czas na zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom z użyciem Past Perfect Continuous nauczysz się używać tego czasu w odpowiednim kontekście. Ważne jest, aby ćwiczyć przy okazji użycie innych czasów, takich jak wspomniany Past Perfect i Past Simple. Dzięki temu uczysz się rozróżniania, w jakich sytuacjach zastosować dany czas.

Krok 2. Trening właściwy

Oto przykładowe ćwiczenie, które pomoże Ci zyskać większą świadomość w zastosowaniu czasu Past Perfect Continuous. Twoim zadaniem jest uzupełnienie zdań odpowiednimi formami czasowników w nawiasach (Past Simple, Past Perfect lub Past Perfect Continuous). Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

1. They ___ (walk) for three hours when they ___ (realise) they ___ (take) the wrong turn.

2. Last year she ___ (buy) an old house where nobody ___ (live) for fifteen years.

3. By the time he ___ (finish) his work, he ___ (talk) to four clients, ___ (write) two reports and ___ (make) hundreds of phone calls.

4. Mick ___ (work) for our company for thirty years before he ___ (retire) last month.

5. I ___ (manage) to do all the things from my to-do list by noon.

Odpowiedzi:
1. had been walking, realised, had taken
2. bought, had lived 
3. finished, had talked, had written, had made 
4. had been working / had worked, retired 
5. had managed

Krzyżówka z angielskim słownictwem na poziomie B2 – pora relaksu

Ucząc się gramatyki, chcąc nie chcąc, nie unikniesz poznawania nowych słówek. Warto wyłapywać te, które są Ci obce i tłumaczyć je na bieżąco. Przydatny będzie dla Ciebie słowniczek umieszczony na końcu rozdziału, po ćwiczeniach. Słówka z ramki wykorzystasz przy ostatnim kroku nauki.

Krok 3. Ćwiczenia relaksująco-utrwalające

Oto słówka, które przydadzą Ci się w rozwiązaniu krzyżówki:
bench – ławka
to realise – zdać sobie sprawę
to recall – przypomnieć sobie
to settle down – osiedlić się, osiąść
to skip – opuścić, pominąć
to turn (e.g. thirty) – skończyć (np. trzydzieści lat)
to bet – zakładać się
delay – opóźnienie
to get sunburnt – doznać poparzenia słonecznego
to pant – sapać
to perform – występować
to puff – dyszeć
pumpkin pie – placek dyniowy
slippery – śliski
smudged – rozmazany
to-do list – lista rzeczy do zrobienia
Tough luck! – Co za pech!
to work out – ćwiczyć (np. na siłowni)

Dzięki krzyżówce szybko je zapamiętasz, a przy okazji zrelaksujesz się po intensywnym treningu językowym.

Angielski. Trening – ćwiczenia do nauki angielskiej gramatyki od poziomu A1 do B2

Jak widzisz, nauka angielskiego na poziomie upper intermediate może być przyjemna i efektywna. Wszystko dzięki klarownej metodzie treningu w 3 krokach, która obejmuje zapoznanie się z teorią, rozwiązywanie ćwiczeń oraz utrwalenie słownictwa z krzyżówką.

Seria Angielski. Trening jest jak osobisty trener, który pomoże Ci zwiększyć Twoją językową siłę na kolejnych poziomach zaawansowania. 

Angielski. Trening A1 – dla początkujących,
Angielski. Trening A2 – na poziomie egzaminu ósmoklasisty,
Angielski. Trening B1 – na poziomie matury podstawowej,
Angielski. Trening B2 – na poziomie matury rozszerzonej.

Każda z książek zawiera 35 rozdziałów poświęconych określonym zagadnieniom gramatycznym, pakiet zróżnicowanych zadań, rozdział z krzyżówkami oraz klucz odpowiedzi.

Dla zintensyfikowania swoich efektów, polecamy Ci dobrać do swojego poziomu odpowiednią część bestsellerowej serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Dla przykładu, książce Angielski. Trening B2 odpowiada Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 – spisy treści obu pozycji idealnie się pokrywają.

Napręż swoje językowe muskuły i rozpocznij intensywny trening z serią Angielski. Trening!

Dodaj komentarz