Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) B2-C1

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B2 C1

Kontynuuj naukę języka francuskiego na poziomie zaawansowanym (B2-C1). Podręcznik Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) to aż 1200 przykładów, z którymi poprawisz płynność mówienia i rozumienie gramatyki. Praktyczne zadania z tłumaczeń z polskiego na francuski i z francuskiego na polski pozwalają ćwiczyć język w sposób naturalny – bez niepotrzebnego wkuwania!

Mów jak rodowity Francuz! Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book)

Prezentowany komplet pozwala na zaawansowany trening gramatyki francuskiej oraz jednoczesne powtarzanie i poznawanie słownictwa. W ten sposób możesz ćwiczyć język bez uczenia się na pamięć, ale poprzez praktyczne jego wykorzystanie. Przykłady zostały dobrane w taki sposób, by przydawały się w codziennej komunikacji i konwersacjach na różne tematy.

Materiały z zestawu Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) są dostosowane do potrzeb samouków – podręcznik sprawnie przeprowadza przez rozmaite zagadnienia, a dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki pozwalają świadomie i naturalnie posługiwać się francuskim.

Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) to:

  • omówienie zagadnień gramatycznych w oparciu o setki przykładów wyrażeń z codziennego życia,
  • wskazówki w języku polskim,
  • ponad 6-godzinny kurs audio MP3, z którym poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i powtórzysz materiał,
  • przejrzysty układ stron i rozdziałów, zachęcający do regularnej nauki.

Wprowadzenie
Zasady francuskiej wymowy i czytania

1. Les temps passés et leurs valeurs 1 | Czasy przeszłe i ich użycie 1
2. Les temps passés et leurs valeurs 2 | Czasy przeszłe i ich użycie 2
3. L’antériorité. Les temps composés | Uprzedniość. Czasy złożone
4. L’infinitif passé | Bezokolicznik czasu przeszłego
5. Le discours indirect | Mowa zależna
6. La concordance des temps | Zgodność czasów
7. La mise en relief | Zdania typu la mise en relief
8. L’expression de la simultanéité | Sposoby wyrażania czynności równoczesnych
9. Le gérondif et le participe présent 1 | Forma gérondif i imiesłów czasu teraźniejszego 1
10. Le gérondif et le participe présent 2 | Forma gérondif i imiesłów czasu teraźniejszego 2
11. Le subjonctif après certains verbes | Tryb łączący po niektórych czasownikach
12. Le subjonctif passé | Tryb łączący czasu przeszłego
13. Subjonctif/Indicatif/Infinitif 1 | Tryb łączący/oznajmujący/bezokolicznik 1
14. Subjonctif/Indicatif/Infinitif 2 | Tryb łączący/oznajmujący/bezokolicznik 2
15. L’expression du but | Sposoby wyrażania celu
16. Les conjonctions de type bien que / quoique etc. | Spójniki typu chociaż, mimo że itd.
17. D’autres emplois du subjonctif | Inne użycia trybu łączącego
18. L’expression du temps | Sposoby wyrażania czasu
19. Le groupe nominal de type nom + à, de, en + nom | Grupa rzeczownik + à, de, en + rzeczownik
20. Les articles 1 | Rodzajniki 1
21. Les articles 2 | Rodzajniki 2
22. Absence de l’article 1 | Brak rodzajnika 1
23. Absence de l’article 2 | Brak rodzajnika 2
24. Les indéfinis 1 | Zaimki nieokreślone 1
25. Les indéfinis 2 | Zaimki nieokreślone 2
26. L’emploi de l’adjectif | Użycie przymiotnika
27. L’accord des participes | Uzgadnianie imiesłowów
28. La voix passive 1 | Strona bierna 1
29. La voix passive 2 | Strona bierna 2
30. L’inversion | Inwersja
31. Les pronoms compléments et les pronoms relatifs | Zaimki dopełnieniowe i względne
32. Les pronoms compléments – suite | Zaimki dopełnieniowe – cd.
33. L’emploi du conditionnel | Użycie trybu warunkowego
34. Phrases conditionnelles du 3. type. La condition et l’hypothèse | Zdania warunkowe 3. typu. Warunek i hipoteza
35. Exprimer la conséquence | Wyrażanie skutku
36. Exprimer la comparaison | Wyrażanie porównania
37. Les expressions | Wyrażenia
38. Révision | Powtórka

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
42,90 zł
E-book
42,90 zł
Książka + e-book
85,80 zł
75,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 85,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne