Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 3
Poziom: A1 A2

Chcesz w krótkim czasie opanować podstawy języka hiszpańskiego i przełamać barierę mówienia? Marzysz o tym, by swobodnie radzić sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem poprawności gramatycznej? Jeżeli tak, ten podręcznik jest doskonałym wyborem.

Książka do nauki języka hiszpańskiego Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 1 zawiera:

 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością,

 • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka hiszpańskiego,

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,

 • praktyczne komentarze i wskazówki, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka,

 • ponad czterogodzinny kurs audio mp3, pomagający w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań.

To pozycja wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka hiszpańskiego staje się czystą przyjemnością!

Umiejętne połączenie cech praktycznych rozmówek z zagadnieniami gramatycznymi czyni z serii „Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka” wyjątkowe narzędzie do nauki języka hiszpańskiego. Gramatyki uczymy się w sposób praktyczny, przy okazji przyswajania sobie podstawowych zwrotów używanych w życiu codziennym.

Jesús Pulido Ruiz
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Uniwersytet Warszawski

 1. Frases útiles | Przydatne wyrażenia

 2. El verbo ser| Czasownik być

 3. Adjetivos y demostrativos| Przymiotniki i zaimki wskazujące

 4. Presente de indicativo, verbos terminados en -ar| Czas teraźniejszy, czasowniki zakończone na -ar

 5. Presente de indicativo, verbos terminados en -er-ir| Czas teraźniejszy, czasowniki regularne zakończone na -er-ir

 6. Números y formación del plural | Liczby i tworzenie liczby mnogiej rzeczownika

 7. Tener y querer | Mieć i chcieć

 8. El verbo estar | Czasownik być – estar

 9. Preguntas | Pytania

 10. Adjetivos posesivos| Zaimki dzierżawcze przymiotne

 11. Los verbos irregulares ir, poderhacer| Czasowniki nieregularne iśćmócrobić

 12. Hay| Struktura hay – jest, są

 13. Expresiones de tiempo | Wyrażenia związane z czasem

 14. Verbos irregulares 1 | Czasowniki nieregularne, część 1

 15. Verbos irregulares 2| Czasowniki nieregularne, część 2

 16. El verbo tener y tener que| Czasowniki mieć i musieć

 17. Uso de los pronombres | Użycie zaimków

 18. Uso de los pronombres y pronombres con preposiciones| Użycie zaimków i zaimki osobowe używane z przyimkami

 19. Los verbos gustarencantar, dolerparecer | Czasowniki lubićuwielbiaćboleć i wydawać się

 20. Verbos reflexivos | Czasowniki zwrotne

 21. Estructura estar + gerundio| Czasownik estar + gerundio – czas teraźniejszy ciągły

 22. Artículos: el, la, un, una, los, las, unos, unas| Rodzajniki określone i nieokreślone

 23. Nombres masculinos y femeninos| Rzeczowniki rodzaju męskiego oraz żeńskiego

 24. Estructura ir a + infinitivo (ir a hacer algo) | Określanie zamiaru w przyszłości

 25. Uso de muchopocoun poco de | Użycie dużo, małotrochę

 26. Frecuencia y otras expresiones de tiempo| Określanie częstotliwości

 27. Comparación| Porównywanie

 28. Preposiciones 1| Przyimki, część 1

 29. Preposiciones 2| Przyimki, część 2

 30. Imperativo 1| Tryb rozkazujący, część 1

 31. Imperativo 2| Tryb rozkazujący, część 2

 32. Adverbios| Przysłówki

 33. Conjunciones / Conectores| Spójniki

 34. Expresiones| Wyrażenia

 35. Repaso | Powtórka 

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Zobacz podobne