Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) B2

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B2

Rozwijaj swój niemiecki na poziomie B2! Wraz z bestsellerową pozycją do nauki Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) udowadniamy, że nawet niemiecka gramatyka, uchodząca za trudną i skomplikowaną, może być opanowana w przyjemny sposób. Dzięki licznym przykładom, treściwym objaśnieniom i przystępnie ułożonemu podręcznikowi możesz wejść na poziom B2 i cieszyć się płynnością językową.

Opanuj gramatykę niemiecką! Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book)

Zyskaj pewność siebie i posługuj się niemieckim w sposób poprawny i – co najważniejsze – swobodny! Z praktycznymi ćwiczeniami łatwo opanujesz zasady budowania zdań, nawet w ramach zaawansowanych konstrukcji gramatycznych. To pozycja idealna dla samouków, ale i studentów czy uczniów, którzy chcą lepiej przygotować się do zaliczeń i poważnych egzaminów.

Co znajdziesz w podręczniku Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book)?

 • przejrzyście objaśnioną teorię, aby móc usystematyzować sobie każde omawiane zagadnienie,
 • setki przykładów z codziennego, naturalnego języka,
 • ponad 5 godzin nagrań z natywnym lektorem do ćwiczenia poprawnej wymowy i rozumienia ze słuchu,
 • układ stron sprzyjający codziennej nauce.

Opanuj niemiecki i swobodnie się w nim porozumiewaj!

 1. Redemittel | Przydatne zwroty
 2. Vergangenheit – Wiederholung | Przeszłość – powtórzenie
 3. Das Verb lassen | Czasownik lassen
 4. Perfekt mit zwei Infinitiven | Czas przeszły Perfekt z dwoma bezokolicznikami
 5. Konjunktiv II – Wiederholung | Tryb przypuszczający – powtórzenie
 6. Konjunktiv II der Vergangenheit mit Modalverben | Tryb przypuszczający czasu przeszłego z czasownikami modalnymi
 7. Das Verb werden | Czasownik werden
 8. Futur | Przyszłość
 9. Passiv – alle Zeitformen | Strona bierna – wszystkie czasy
 10. Passiv mit Modalverben | Strona bierna z czasownikami modalnymi
 11. Es – Funktion und Bedeutung | Es – funkcja i znaczenie
 12. Wortfolge im Hauptsatz | Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym
 13. Hauptsätze – Konnektoren und Wortfolge | Zdania pojedyncze – spójniki i szyk wyrazów
 14. Indirekte Fragesätze | Zdania pytające niebezpośrednie
 15. Nebensätze – Konnektoren und Wortfolge | Zdania podrzędne – spójniki i szyk wyrazów
 16. Sätze mit sodass und so… dass… | Zdania z sodass i so… dass…
 17. Sätze mit indem, dadurch dass und wie | Zdania z indem, dadurch dass i wie
 18. Sätze mit anstatt… zu… / anstatt… dass… und ohne... zu… / ohne... dass… | Zdania z anstatt… zu… / anstatt… dass… i ohne... zu… / ohne... dass…
 19. Infinitivkonstruktionen 1 | Konstrukcje bezokolicznikowe 1
 20. Infinitivkonstruktionen 2 | Konstrukcje bezokolicznikowe 2
 21. Nomen-Verb-Verbindungen | Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe
 22. Substantive mit Präpositionen | Rekcja rzeczownika
 23. Verbalstil und Nominalstil | Zdania a wyrażenia rzeczownikowe
 24. Artikel | Rodzajnik
 25. Indefinitpronomen | Zaimki nieokreślone
 26. Demonstrativpronomen | Zaimki wskazujące
 27. Adjektivdeklination – Erweiterung | Odmiana przymiotnika – rozszerzenie
 28. Relativpronomen in Relativsätzen | Zaimki względne w zdaniach przydawkowych
 29. Erweitertes Attribut | Przydawka rozszerzona
 30. Zahlwörter | Liczebniki
 31. Temporaladverbien | Przysłówki czasu
 32. Temporale Adverbien und Adjektive | Przysłówki i przymiotniki związane z czasem
 33. Lokaladverbien | Przysłówki miejsca
 34. Modaladverbien der Graduierung | Przysłówki modalne stopniujące
 35. Partikeln | Partykuły
 36. Präpositionen mit dem Genitiv | Przyimki z dopełniaczem
 37. Häufig verwechselbare Wortel | Często mylone słowa
 38. Wiederholung | Powtórzenie
  Ważne wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe.
  Rekcja rzeczownika

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne