Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B2

Czwarta część serii książek do nauki języka niemieckiego. Zagadnienia dotyczące znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym plus (B2) pozwolą Ci się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie w każdej sytuacji dnia codziennego.

W książce Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 znajdziesz:

  • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki której szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka niemieckiego,
  • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,
  • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka,
  • ponad pięciogodzinny kurs audio mp3, pomagający w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrym konstruowaniu zdań,
  • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością.

  1. Redemittel | Przydatne zwroty
  2. Vergangenheit – Wiederholung | Przeszłość – powtórzenie
  3. Das Verb lassen | Czasownik lassen
  4. Perfekt mit zwei Infinitiven | Czas przeszły Perfekt z dwoma bezokolicznikami
  5. Konjunktiv II – Wiederholung | Tryb przypuszczający – powtórzenie
  6. Konjunktiv II der Vergangenheit mit Modalverben | Tryb przypuszczający czasu przeszłego z czasownikami modalnymi
  7. Das Verb werden | Czasownik werden
  8. Futur | Przyszłość
  9. Passiv – alle Zeitformen | Strona bierna – wszystkie czasy
  10. Passiv mit Modalverben | Strona bierna z czasownikami modalnymi
  11. Es – Funktion und Bedeutung | Es – funkcja i znaczenie
  12. Wortfolge im Hauptsatz | Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym
  13. Hauptsätze – Konnektoren und Wortfolge | Zdania pojedyncze – spójniki i szyk wyrazów
  14. Indirekte Fragesätze | Zdania pytające niebezpośrednie
  15. Nebensätze – Konnektoren und Wortfolge | Zdania podrzędne – spójniki i szyk wyrazów
  16. Sätze mit sodass und so… dass… | Zdania z sodass i so… dass…
  17. Sätze mit indem, dadurch dass und wie | Zdania z indem, dadurch dass i wie
  18. Sätze mit anstatt… zu… / anstatt… dass… und ohne... zu… / ohne... dass… | Zdania z anstatt… zu… / anstatt… dass… i ohne... zu… / ohne... dass…
  19. Infinitivkonstruktionen 1 | Konstrukcje bezokolicznikowe 1
  20. Infinitivkonstruktionen 2 | Konstrukcje bezokolicznikowe 2
  21. Nomen-Verb-Verbindungen | Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe
  22. Substantive mit Präpositionen | Rekcja rzeczownika
  23. Verbalstil und Nominalstil | Zdania a wyrażenia rzeczownikowe
  24. Artikel | Rodzajnik
  25. Indefinitpronomen | Zaimki nieokreślone
  26. Demonstrativpronomen | Zaimki wskazujące
  27. Adjektivdeklination – Erweiterung | Odmiana przymiotnika – rozszerzenie
  28. Relativpronomen in Relativsätzen | Zaimki względne w zdaniach przydawkowych
  29. Erweitertes Attribut | Przydawka rozszerzona
  30. Zahlwörter | Liczebniki
  31. Temporaladverbien | Przysłówki czasu
  32. Temporale Adverbien und Adjektive | Przysłówki i przymiotniki związane z czasem
  33. Lokaladverbien | Przysłówki miejsca
  34. Modaladverbien der Graduierung | Przysłówki modalne stopniujące
  35. Partikeln | Partykuły
  36. Präpositionen mit dem Genitiv | Przyimki z dopełniaczem
  37. Häufig verwechselbare Wortel | Często mylone słowa
  38. Wiederholung | Powtórzenie
    Ważne wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe.
    Rekcja rzeczownika

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

  • autor: Justyna Plizga
  • ISBN: 978-83-64211-55-3
  • oprawa: broszurowa
  • liczba stron: 166
  • rok wydania: 2016
  • format: 195 x 253 mm
  • długość nagrań: ponad 5 godzin
  • lektorzy: Stephan Herbig, Martyna Chuderska

Zobacz podobne