Phrasal verbs to inaczej czasowniki frazowe albo złożone, potocznie nazywane po prostu ,,phrasalami” czy też ,,frazalami”. Łączą się z danymi przysłówkami (np. about, cross, round) lub przyimkami (np. off, at, in). Nauka phrasali nie jest łatwa dla większości z nas; i choć dzięki nim zyskujemy płynność wypowiedzi niemalże native speakera, to i tak ciężko nam się zmotywować do ich mozolnego wkuwania.

Przyjrzyjmy się dzisiaj czasownikowi get. Na początek zerknijmy na miniściągę z najpopularniejszymi phrasalami, w których występuje get.

to get up – wstawać

to get to – dotrzeć, dojechać

to get back – wracać, dotrzeć z powrotem, odzyskiwać (np. pieniądze)

to get back to sb – odpisywać komuś, odezwać się (ponownie)

to get on – wsiadać (np. do pociągu)

to get off – wysiadać (np. z pociągu)

to get in(to) – wsiadać (np. do samochodu), dostać się do środka

to get out (of) – wysiadać (np. z samochodu)

to get on/along with sb – dogadywać się z kimś

to get together – spotykać się, zbierać (np. ludzi)

to get by – poradzić sobie z czymś, dać sobie radę

to get around – obejść (np. prawo), rozchodzić się (np. o wiadomościach)

to get around to (doing sth) – zabrać się do czegoś

to get away (from a place) – wyrwać się

to get across – przekazywać, tłumaczyć coś

Jak widać, lista jest dość długa, a dodany przysłówek lub przyimek często nie naprowadza nas na znaczenie phrasala. Jak zatem nauczyć się phrasali skutecznie i… bezboleśnie? Może nam w tym pomóc 5 wskazówek, które warto zapamiętać.

#1.

Z nazwami miejsc, takimi jak home, here, there, somewhere, nie używamy przyimka to, tylko samego czasownika to get, np.

I’ll let you know when I get home – Dam ci znać, gdy dojadę do domu.

How long will it take you to get there? – Ile ci zajmie dojazd tam?

#2.

Czasowników to get on oraz to get off używamy z nazwami środków transportu masowego, które mają pokład (to get on board) i są wyższe od nas, tzn. wtedy, gdy możemy wsiąść do nich na stojąco, czyli: to get on/off the bus, train, plane, metro, boat, ship.

Czasowników to get in(to) oraz to get out (of) używamy wtedy, gdy wsiadamy do mniejszych środków transportu, np. a car, a taxi. Gdy mowa o rowerze lub motocyklu używamy czasowników to get on/off.

#3.

Jeśli po czasowniku to get in nie stawiamy rzeczownika (nazwy miejsca), nie używamy into. W tym zdaniu możemy powiedzieć też I locked myself out of the car:

I locked my key in the car, and I couldn’t get in. – Zatrzasnęłam kluczyk w samochodzie i nie mogłam dostać się do środka.

#4.

I can’t get around to doing the ironing. There’s too much of it. – Nie mogę się zabrać do prasowania. Jest tego za dużo.

Zwróćmy uwagę, że po to get around to używamy czasownika w formie gerund, z końcówką -ing. Podobne znaczenie ma czasownik to get down to, często używany w wyrażeniach:

Let’s get down to work – Bierzmy się do pracy.

Let’s get down to business – Bierzmy się do spraw biznesowych.

Czasownik to get down oznacza też zasmucać, np.

It really gets me down – To mnie bardzo smuci.

#5.

W przenośnym znaczeniu czasownik to get away with sth oznacza ujść komuś na sucho, uniknąć kary, być ukaranym niezbyt surowo za coś, np.

He got away with a fine – Upiekło mu się i dostał tylko mandat.

You’ll never get away with it – Nie ujdzie ci to na sucho.

Phrasal verbs wcale nie muszą być takie przerażające. Do ich przyswojenia najlepiej sprawdza się metoda w tłumaczeniach, która uczy ich praktycznego wykorzystania.

Podane przykłady pochodzą z książki ,,Angielski w tłumaczeniach. Phrasal verbs”. Zawiera ona niezbędne i najczęściej używane czasowniki złożone ujęte w ponad 1400 zdaniach, a także w związkach frazeologicznych. Dzięki temu uczysz się nie tylko znaczenia phrasali, lecz także ich właściwego stosowania w kontekście.

Układ książki i zaproponowany w niej system nauczania zapewniają przyswajanie wiedzy szybko i naturalnie. Testy i ćwiczenia sprawdzające umożliwiają natomiast samodzielne kontrolowanie poziomu opanowania materiału.

Rozdziały zostały ułożone według takich czasowników, jak np.: take, put, turn, look, come, go, break, make, pick, set, bring, drop, pull, show, hang, tell. W każdym rozdziale znajdziesz: zbiór zdań do przetłumaczenia, odpowiedzi, cenne wskazówki, a także ćwiczenia utrwalające.

To jak, get on czy get off? :)

Dodaj komentarz