Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Rosyjski alfabet. Jak szybko się go nauczyć?

okładki książek Rosyjski gramatyka Rosyjski alfabet jak szybko się go nauczyć książki do nauki języka rosyjskiego Preston Publishing

Alfabet rosyjski nazywany jest grażdanką. Osobom, które nigdy nie miały styczności z językiem rosyjskim, wydaje się wyjątkowo trudny. Bardzo często można się spotkać z postawą: „Język rosyjski jest piękny, ale ten alfabet! Nigdy go nie opanuję, dlatego nie będę się uczyć języka…