angielski far farther farthestPrzymiotnik ‘far’ ma dwie formy stopnia wyższego i najwyższego.
Pierwsza z nich to far – farther – farthest, która odnosi się do dystansu czyli daleko – dalej – najdalej, (np. the farthest place on Earth).
Druga to far – further – furthest i odnosi się ona do dystansu oraz do znaczenia figuratywnego przymiotnika ‘dalszy‘, czyli dalsza edukacja, dalsze informacje itp. (np. further education).

Far-Farther-Farthest

Dodaj komentarz