Twoja nauka zawsze będzie bardziej efektywna, kiedy odniesiesz się do posiadanych już przez Ciebie zasobów. Jeśli znasz język angielski, pomoże Ci on w nauce niemieckiego oraz każdego kolejnego języka na co najmniej dwa sposoby. Przede wszystkim możesz korzystać z już posiadanego doświadczenia w nauce innego języka obcego, ponieważ już wiesz, jak się uczysz, jakie lubisz strategie pracy, np. pracę z fiszkami, intensywne słuchanie i jednoczesne czytanie tekstu, a może także tłumaczenie fraz i całych zdań z jednego języka na drugi. Z pewnością wiesz również, co sprawia Ci przyjemność w nauce języka obcego, a co wiąże się z trudnościami, wymagającymi większego nakładu czasu lub zwyczajnie intensywniejszej pracy. Ucząc się kolejnego języka, np. niemieckiego, warto w pełni uwzględnić wszystkie te aspekty. 

Angielski w języku niemieckim – wykorzystaj powiązania między językami

Język angielski i niemiecki to języki ze sobą spokrewnione, które należą do grupy języków germańskich. Warto wykorzystać tę bliskość, by sprawniej, a zatem szybciej opanować kolejny język, używając tego, co jest podobne w obu językach. Są to z jednej strony wspólne aspekty gramatyczne jak np. użycie rodzajników określonych i nieokreślonych, których brak w języku polskim, ale też zbliżone mechanizmy tworzenia struktur zdań bezokolicznikowych lub niektóre formy czasów gramatycznych. Również w zakresie leksyki zauważysz, ile słów w języku niemieckim bliskich jest językowi angielskiemu. Bliskość ta jest przyczyną trwającego już od wielu lat procesu przejmowania przez język niemiecki słów z języka angielskiego. Niezależnie też od tego, na jakim poziomie sprawności językowej się znajdujesz, czyli czy jest to biegłość w niemieckim na poziomie A1, B1 lub C1, dostrzeżesz ich obecność.

Niech nie dziwią Cię zatem takie określenia jak das Team, które częściej jest używane od niemieckiego słowa die Gruppe czy das Ticket, zastępujące dotychczasowe wyrazy jak der Fahrschein lub die Fahrkarte. Zwłaszcza w obszarze nowych technologii związanych z branżą IT angielski jest niemal wszechobecny. Od lat standardem są tutaj takie rzeczowniki jak der Computerdie E-Maildas Internetder Laptopdie Software a także czasowniki: canceln, chatten, checken, downloadenposten, scannen, scrollen, updaten. Również w biznesowym języku niemieckim jest wiele pojęć zapożyczonych z angielskiego. Spotkasz się z takimi słowami jak das Event w miejsce niemieckiego rzeczownika die Veranstaltung, czy też der Job używanego zamiast słowa die Arbeit, lub das Meeting zastępującego niemieckie das Treffen. Ze słowami przejętymi z języka angielskiego zetkniesz się też w życiu codziennym. Są to np. rzeczowniki das Datedas Feedbackdas Jogging, das Make-up, der Service, das Training, ale też czasowniki chillenshoppenstylentexten

Poznaj anglicyzmy, które pojawiają się w języku niemieckim

Dla jednych słowa angielskie w języku niemieckim to nic innego jak zaśmiecanie języka, krytycznie określane mianem Denglisch od połączenia słów Deutsch i Englisch. Dla drugich to naturalny proces, który świadczy o zmianach zachodzących w języku i silnym wpływie angielskiego na codzienną komunikację. To również rezultat dość pragmatycznego podejścia do języka, w którym łatwiej jest zaadaptować słowo z jednego języka, np. tak międzynarodowego jak angielski, zamiast tworzyć zupełnie nowe słowa. Na niektóre anglicyzmy jak np. czasownik googeln, który także zaistniał w języku polskim jako googlować, trudno byłoby znaleźć inne, tak jednoznaczne określenia. Choć zawsze można użyć tutaj frazy – im Internet suchen. Trudno też pominąć to zjawisko językowe we współczesnym niemieckim. Będzie ono Ci pomocne w szczególności wówczas, kiedy znasz już język angielski, a niemiecki to Twój kolejny język, który chcesz opanować.

Anglicyzmy w języku niemieckim zachowują się też dość ciekawie pod względem gramatycznym. Przejmowane z języka angielskiego czasowniki odmieniają się regularnie, natomiast rzeczowniki otrzymują najczęściej taki rodzajnik, jaki mają ich niemieckie odpowiedniki. Np. niemieckie słowo określające komputer, to der Rechner pochodzące od czasownika rechnen = liczyć, choć o wiele częściej usłyszysz anglicyzm der Computer. Szczęśliwy koniec jakiegoś wydarzenia bądź też filmu lub książki to das Happy End – rodzaj nijaki pokrywa się z niemieckim określeniem – das glückliche Ende. W świecie mediów coraz częściej usłyszysz słowo der Content zamiast niemieckiego rzeczownika der Inhalt w znaczeniu treści. Są też słowa, które jednak nie trzymają się tej reguły, jak np. der Reminder będący odpowiednikiem niemieckiego słowa die Erinnerung, czyli przypomnienie. Warto też pamiętać o dość modnych przymiotnikach i przysłówkach w niemieckim, które zostały przejęte z angielskiego jak np. coolclevertrendy

Jak nauczyć się używać anglicyzmów w niemieckim?

Zobacz w przykładowych zdaniach, ile anglicyzmów jest w stanie pomieścić język niemiecki: 

Ich muss nach einem coolen Content für meinen neuen Artikel googeln
Der neue Song von Helene Fischer ist sehr trendySein Sound ist so cool

A w zakresie IT: Ich muss die neue Software für meinen Computer downloaden

I nie są to wcale rzadkie wypowiedzi we współczesnym języku niemieckim. Więcej podobnych przykładów, ilustrujących zjawisko anglicyzmów w niemieckim, znajdziesz w piątym, najnowszym tomie serii Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka. Istotne jest, by wiedzieć, w którym momencie użycie anglicyzmów jest wskazane, a kiedy lepiej posługiwać się niemieckimi słowami.

Sebastian Mrożek

Dodaj komentarz