Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (Książka + e-book) B1

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1

Oto zestaw książka + e-book Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3, stanowiący trzecią część serii do nauki gramatyki języka niemieckiego. Zestaw ten oferuje przystępne wyjaśnienia zagadnień gramatycznych oraz ponad 1400 zdań do tłumaczenia na poziomie średnio zaawansowanym. Pozwól sobie na praktyczne poznanie gramatyki języka niemieckiego i mów po niemiecku już dziś!

W ramach zestawu książka + e-book Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 znajdziesz:

 • czytelne i wyczerpująco wyjaśnione zagadnienia gramatyczne języka niemieckiego, które pozwolą szybko zrozumieć zasady gramatyki na poziomie B1;
 • setki niemieckich zdań i wyrażeń użytecznych w codziennych sytuacjach, ułożonych według zagadnień gramatycznych i ich stopnia trudności;
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, które pomogą zwrócić Twoją uwagę na najtrudniejsze elementy w procesie nauki;
 • nagrania audio MP3, wspomagające utrwalanie wiedzy, doskonalenie wymowy oraz rozumienie niemieckiego ze słuchu;
 • jasny i przystępny układ stron pomagający w nauce i sprawiający, że proces nauki daje więcej przyjemności!

Ucząc się z zestawem, poznasz:

 • przyimki miejsca i czasu: in, zu, an, auf;
 • stronę bierną;
 • czas Plusquamperfekt;
 • tryb przypuszczający...
 • ...i nie tylko!

Zestaw książka + e-book Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 został pomyślany dla wszystkich tych, którzy po opanowaniu podstaw, chcą wejść na poziom średnio zaawansowany B1 z niemieckiego. Kurs ten jest przydatny nie tylko dla samouków, ale także dla nauczycieli w szkołach jako pomoc dydaktyczna.

 1. Redemittel | Przydatne zwroty
 2. Deklination des Substantivs – Wiederholung | Odmiana rzeczownika – Powtórzenie
 3. n-Deklination | Odmiana słaba rzeczownika
 4. Deklination des Adjektivs – Wiederholung | Odmiana przymiotnika – Powtórzenie
 5. Partizipien | Imiesłowy
 6. Adjektiv und Partizip als Nomen | Przymiotnik i imiesłów jako rzeczowniki
 7. Länder, Sprachen, Nationalitäten | Kraje, języki, narodowości
 8. Lokale und temporale Präpositionen in, zu, an, auf| Przyimki miejsca i czasu: inzu,an, auf
 9. Präpositionen aus und von | Przyimki aus von
 10. Lokale Adverbien | Przysłówki miejsca
 11. Adverbien hin und her | Przysłówki hin her
 12. Temporale Adverbien | Przysłówki czasu
 13. Modaladverbien | Przysłówki modalne
 14. Präteritum | Czas przeszły prosty Präteritum 
 15. Passiv Präsens und Zustandspassiv | Strona bierna czasu teraźniejszego i stanu
 16. Passiv Präteritum und Passiv Perfekt | Strona bierna czasu Präteritum i czasu Perfekt
 17. Passiv Präsens mit Modalverben | Strona bierna czasu Präsens z czasownikami modalnymi
 18. Passiv Präteritum mit Modalverben | Strona bierna czasu Präteritum z czasownikami modalnymi
 19. Konkurrenzformen des Passivs | Formy konkurencyjne strony biernej
 20. Plusquamperfekt | Czas Plusquamperfekt
 21. Sätze mit während und solange | Zdania zwährend i solange
 22. Sätze mit seit/seitdem und bis | Zdania z seit/seitdembis
 23. Sätze mit bevor/ehe | Zdania z bevor/ehe
 24. Sätze mit nachdem und sobald | Zdania znachdemi sobald
 25. Konjunktiv II der Verben sein, haben, werden | Tryb przypuszczający czasowników sein, haben, werden
 26. Konjunktiv II der Modalverben | Tryb przypuszczający czasowników modalnych
 27. Höflichkeitsformen | Formy grzecznościowe
 28. Reale und irreale Sätze mit wenn | Zdania warunkowe zwenn
 29. Konjunktiv II der Vergangenheit | Tryb przypuszczający czasu przeszłego
 30. Sätze mit als und als ob | Zdania z als als ob
 31. Vergleichssätze mit so… wie… und als | Zdania porównawcze z so… wie…i als
 32. Sätze mit je… desto/umso… | Zdania z je… desto/umso…
 33. Reflexivpronomen und Reziprokpronomen | Zaimek zwrotny i zaimek wzajemny einander
 34. Rektion des Adjektivs | Rekcja przymiotnika
 35. Partikeln | Partykuły
 36. Mehrteilige Konjunktionen | Spójniki złożone
 37. Redemittel | Przydatne zwroty
 38. Wiederholung | Powtórzenie
  Lista czasowników i imiesłowów nieregularnych
  Twój postęp

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne