Opowieść o angielskich czasach (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 2
Poziom: A2 B1 B2 C1 C2

Liczba czasów gramatycznych Cię przytłacza? Chcesz zrozumieć teorię i zacząć poprawnie stosować je w praktyce? To już trzecie wydanie Opowieści o angielskich czasach. Zyskała ona nową szatę graficzną, a co najważniejsze – została wzbogacona zarówno o nowe komentarze, jak i ćwiczenia. Stanowi klucz do poznania logicznego i spójnego systemu czasów języka angielskiego. Dzięki niej nauka ich wszystkich okaże się łatwiejsza!

Liczba angielskich czasów gramatycznych (kilkanaście) niezmiennie przytłacza Polaków, którym najpierw trudno pojąć ich teorię, a następnie zacząć w miarę poprawnie używać ich w praktyce. Niniejsza książka ma na celu pokazanie ich wszystkich jako logicznego i spójnego systemu, rządzącego się zaledwie czterema regułami. Okazuje się bowiem, że ten proces poznawczy można uczynić trzy razy łatwiejszym, a to dzięki czterem aspektom rządzącym całym systemem angielskiej czasowości. Gdy zrozumiesz, co oznacza, że jakiś czas jest simple, continuous, perfect lub perfect continuous, nie będziesz miał problemu z żadnym angielskim czasem, gdyż każdy z nich odwołuje się do jednego ze wspomnianych czterech aspektów. 

Past Simple, Present Simple czy Future Simple to trzy różne czasy, ale tylko jeden aspekt – simplePast Perfect, Present Perfect czy Future Perfect są przedstawiane jako trzy odrębne czasy, których należy uczyć się oddzielnie, podczas gdy tak naprawdę wystarczy zrozumieć, co to znaczy, że dowolny czas jest perfect, by od razu wszystkie one zajęły swoje miejsce w angielskim systemie gramatycznym. Tak samo jest w przypadku czasów typu continuous i perfect continuous: przekonaj się, co kryją w sobie te dwa kolejne aspekty, a następnych sześć czasów od razu przestanie być tajemnicą.

Znajdziesz tu także różne jakościowo ćwiczenia – takie, które trenują poprawność form gramatycznych, oraz takie, które idą znacznie dalej – dotykają znaczeń przekazywanych przez te formy, tak by ostatecznie móc je wybierać intuicyjnie, bez zastanawiania się nad ich poprawnością, dokładnie tak jak czynimy to w języku ojczystym.

Możesz korzystać z tej książki, nawet jeśli dopiero zaczynasz naukę angielskiego (wtedy sięgaj po stosowne rozdziały w miarę postępu w nauce), ale także wtedy, gdy już znasz większość czasów lub wszystkie z nich, ale nie zawsze udaje Ci się dobrać ten odpowiedni. Aspektowe spojrzenie na angielskie czasy pomoże Ci usunąć wszelkie niedomówienia, jakie wciąż mogą występować w Twojej gramatycznej świadomości angielskiego, rzucając cień przynajmniej na niektóre zastosowania takiego czy innego czasu.

Przedmowa

1. Aspekt czasowy a czas
Aspekt (aspect) a czas gramatyczny (tense)
Aspekt simple
Aspekt continuous
Aspekt perfect
Aspekt perfect continuous
 
2. Present Simple / Present Continuous
Tzw. teraźniejszość zwyczajowa a chwila mówienia
Stałość a tymczasowość
Przyszłość niezależna i zależna
Czasowniki niewystępujące w formie ciągłej
Irytacja a zwykły fakt
Wykonywanie czynności a jej opisywanie
 
3. Present Perfect / Past Simple
Geneza czasu Present Perfect
Okoliczniki czasu
Dwa sposoby wiązania przeszłości z teraźniejszością
For/Since
Ostrzeżenie
Where have you been?
This/It is the… time somebody has done something
 
4. Present Perfect / Present Perfect Continuous
Present Perfect a Present Perfect Continuous
PPC w przeczeniach
PPC dla czynności zakończonych
Ślad a skutek
 
5. Czasy teraźniejsze. Powtórzenie
 
6. Past Simple / Past Continuous
Początek i trwanie czynności
Te same czasy w zdaniach głównym i podrzędnym
Dwa ostrzeżenia
 
4. Opowieść o angielskich czasach
 
7. Past Simple / Past Perfect
Dwa punkty w przeszłości
Trzy lub więcej punktów w przeszłości
Czynności następujące kolejno po sobie
That/It was the… time somebody had done something
Past Perfect nie zawsze obowiązkowy
Until, before, by the time
Alternatywa dla Past Simple – used to / would
 
8. Past Perfect / Past Perfect Continuous
Analogia do Present Perfect i Present Perfect Continuous
PtPC dla czynności zakończonych
Past Perfect Continuous a Past Continuous
Uwaga
 
9. Czasy przeszłe. Powtórzenie
Past Perfect / Past Continuous / Past Simple dla niespełnionych oczekiwań
 
10. Future Simple / Be going to
Przyszłość postanowiona przed chwilą mówienia i w chwili mówienia
Przewidywanie przyszłości oparte na tym, co myślimy lub co widzimy
Przyszłość będąca normalną koleją rzeczy
Will/Would w znaczeniu chcieć
Shall
 
11. Future Simple / Future Continuous
Kontrast klasyczny, aspektowy
Future Continuous dla czynności rutynowych
Future Continuous w pytaniach
 
12. Future Simple / Future Perfect
 
13. Future Perfect / Future Perfect Continuous
 
14. Informacja dodatkowa do czasów przyszłych
I okres warunkowy
Czasy przyszłe w założeniach (assumptions)
 
15. Czasy przyszłe. Powtórzenie
 
16. Czasy angielskie. Powtórzenie
 
Klucz do ćwiczeń

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Zobacz podobne