Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Odkryj bogactwo słownictwa i idiomów angielskich związanych z rodziną

Zbliżają się wyjątkowe dni, pełne miłości, wdzięczności i wspólnego spędzania czasu – Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Rodziny. To okazje do celebrowania i doceniania znaczenia rodziny we wszystkich jej formach. Zastanawiałeś się kiedyś nad różnorodnością słownictwa angielskiego, idiomów i phrasal verbs związanych z rodziną, rodzeństwem i rodzicami? Już teraz możesz poznać ich bogactwo. Mamy dla Ciebie również dodatkowe wyrażenia i przykłady ich użycia w zdaniach. Okazuje się więc, że z rodziną nie tylko na zdjęciach, ale i na języku!

Znajomość słownictwa jest fundamentalna dla skutecznej komunikacji w danym języku. To dzięki znajomości słów możemy wyrażać swoje myśli i rozumieć innych ludzi. Słownictwo obejmuje podstawowe terminy i wyrażenia używane w różnych kontekstach, co ułatwia porozumiewanie się w codziennych sytuacjach, takich jak podróżowanie, zakupy czy rozmowy towarzyskie. Jest więc podstawą komunikacji. 

Czym są idiomy?

Idiomy to wyrażenia i zwroty, których sens nie jest po prostu sumą tworzących je słów. Dzieje się̨ tak dlatego, że nie są̨ one użyte w znaczeniu dosłownym, lecz przenośnym. Metaforyczny charakter takich związków wyrazowych ubarwia język i sprawia, że możemy przekazać́ nasze myśli w sposób bardziej obrazowy. Używanie idiomów sprawia, że nasza komunikacja staje się płynna i bardziej naturalna.

Przykładem idiomów mogą być zwroty mama’s boy i daddy’s girl. Nie oznaczają one chłopca mamusi i dziewczynki tatusia. Ich znaczenie jest metaforyczne. To maminsynek, czyli chłopiec szczególnie przywiązany do swojej matki oraz córeczka tatusia, dziewczynka szczególnie przywiązana do swojego ojca. 

Idiomy są wyrażeniami, które często nawiązują do kultury, tradycji lub historii danego kraju. Ich zrozumienie może pomóc w lepszym poznaniu kontekstu kulturowego i odnalezieniu się w różnych sytuacjach społecznych. Znając je, lepiej rozumiemy subtelne niuanse w języku angielskim. 

Przykładem może być idiom angielski to keep up with the Joneses, który wywodzi się̨ z komiksu powstałego na początku XX wieku w Anglii. Jonesowie reprezentują̨ wyższy status społeczny, do którego niektórzy ludzie dążą̨ w obawie, by nie być́ gorszymi. 

Przykład użycia: 

On co roku kupuje nowego iPhone’a. To przezabawne, że zawsze chce dorównywać sąsiadowi. 

He buys a new iPhone every year. It’s hilarious that he always wants to keep up with the Joneses! 

Jest jeszcze jedna kategoria, którą warto znać. Chodzi o czasowniki frazowe. 

Po co używamy phrasal verbs?

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, zmieniają znaczenie czasownika poprzez dodanie jednego lub więcej przyimków lub przysłówków. Wykorzystanie phrasal verbs pomaga w identyfikacji konkretnych czynności lub działań, co ułatwia precyzyjne przekazywanie informacji. Są one niezbędne w codziennej komunikacji, ponieważ często opisują czynności wykonywane w życiu codziennym, takie jak get up (wstawać) czy take off (startować, o samolocie) i odzwierciedlają specyficzny charakter języka potocznego.

Podsumowując, słówka i zwroty są podstawą komunikacji, idiomy dodają koloru i głębi naszym wypowiedziom, a phrasal verbs z kolei urozmaicają naszą mowę i sprawiają, że jest bardziej naturalna i elastyczna. Dzięki znajomości ich wszystkich nabierzesz biegłości w posługiwaniu się̨ angielskim nawet w wymagających sytuacjach komunikacyjnych. 

Słownictwo związane z rodziną 

szczęśliwa rodzina pozuje do zdjęcia rodzice dzieci i dziadkowie słownictwo i idiomy angielskie związane z rodzina książka angielski w tłumaczeniach Preston Publishing

Przejdźmy zatem do konkretów. Na początek przypomnijmy sobie podstawowe słownictwo związane z rodziną. 

mother – matka

father – ojciec 

mum – mama

dad – tata 

parent – rodzic

brother – brat

sister – siostra

son – syn

daughter – córka 

husband – mąż 

wife – żona 

family – rodzina 

grandfather, granddad – dziadek 

grandmother, grandma – babcia

grandson – wnuk 

granddaughter – wnuczka 

grandchildren – wnuki 

grandparents – dziadkowie 

great-grandfather – pradziadek 

great-grandmother – prababcia 

uncle – wujek 

aunt – ciotka 

nephew – bratanek, siostrzeniec 

niece – bratanica, siostrzenica 

cousin – kuzyn, kuzynka 

Przykłady użycia słownictwa

A teraz kilka przykładów użycia:

Moja matka/mama jest wysoką kobietą. 

My mother/mum is a tall woman.

Mój brat jest lekarzem. Pracuje w szpitalu. 

My brother is a doctor. He works at/in a hospital. 

Jesteśmy dużą rodziną. Mamy dwóch synów i cztery córki. 

We are a big family. We have two sons and four daughters.

Moi dziadkowie mają pięć wnuczek i jednego wnuka. Kochają/Uwielbiają swoje wnuki. 

My grandparents have five granddaughters and one grandson. They love their grandchildren. 

Wciąż mam jednego pradziadka i dwie prababcie.

I still have one great-grandfather and two great-grandmothers. 

Rodzina czy nie rodzina?

To tylko podstawowy przegląd głównych członków rodziny, ale warto pamiętać również o powinowatych. Powinowaci to osoby spokrewnione z nami poprzez małżeństwo. Czy są dla nich specjalne określenia? Owszem. Dla nich stosujemy końcówkę -in-law, która dosłownie oznacza w prawie/prawnie. Oto podstawowe słownictwo odnoszące się do powinowactwa: mother-in-law (teściowa), father-in-law (teść), son-in-law (zięć), daughter-in-law (synowa) oraz brother-in-law (szwagier). 

Możemy mieć też przybranych członków rodziny. Przybrana rodzina odnosi się do relacji rodzinnych, które nie są oparte na biologicznym pokrewieństwie, ale na więziach emocjonalnych i prawnie uznanych. W języku angielskim słowa związane z przybraną rodziną tworzymy używając przedrostka step-. W ten sposób tworzymy wyrazy: stepmother (macocha), stepfather (ojczym), stepson (pasierb), stepdaughter (pasierbica), stepsister (przybrana siostra), stepbrother (przyrodni brat). Przy okazji, zapamiętaj też słowa half-brother (przyrodni brat) oraz half-sister (przyrodnia siostra). 

Najpopularniejsze angielskie idiomy rodzinne

A teraz pora na to, co najlepsze w języku angielskim. Idiomy, czyli the best of the best lub the cream of the crop (coś najwyższej jakości, najbardziej wyjątkowe). Przedstawiamy najpopularniejsze idiomy angielskie związane z rodziną i relacjami w niej panującymi. Zapoznaj się z poniższymi przykładami i ich zastosowaniem w praktyce. 

Pamiętaj, że wśród idiomów rodzinnych występują takie, które można przełożyć na polski niemal słowo w słowo. Przykładem może być chociażby like father, like son (jaki ojciec, taki syn), który podkreśla podobieństwo między ojcem a synem. 

Przykład zastosowania:

Spójrz, jak flirtuje z dziewczynami w swojej klasie – jaki ojciec, taki syn.

Look at him flirting with the girls in his class – like father, like son. 

Podobne znaczenie ma like mother, like daughter (jaka matka, taka córka), z tym, że odnosi się do podobieństwa między matką a córką. 

Przykład użycia: 

Jest naprawdę zainteresowana zostaniem lekarką, kiedy będzie starsza – jaka matka, taka córka.

She’s really interested in becoming a doctor when she’s older – like mother, like daughter. 

Wśród idiomów angielskich traktujących o podobieństwie w rodzinie znajdziemy jeszcze the apple doesn’t fall far from the tree (niedaleko spada jabłko od jabłoni). Podobny do naszych rodzimych związków frazeologicznych jest też zwrot black sheep of the family (czarna owca w rodzinie).

Są też takie idiomy angielskie, których nauka może przysporzyć́ więcej problemów. Nie wszystkim z nich odpowiadają̨ znaczeniowo polskie związki frazeologiczne. Oto przykłady:

 • be as like as two peas in a pod (być podobnym jak dwie krople wody)
 • be the spitting image of someone (być żywym odbiciem kogoś)
 • be the apple of someone’s eye (być czyimś oczkiem w głowie)
 • a chip off the old block (nieodrodny syn/córka)
 • birds of a feather flock together (ciągnie swój do swego)

Nie zniechęcaj się̨ jednak! Wystarczą szczere chęci, trochę̨ czasu i miłość́ do języka, a odszyfrowanie, zrozumienie oraz zapamiętanie nowych idiomów nie sprawi Ci kłopotu.  

Powyższe przykłady pokazują̨, jak ważne są̨ idiomy w życiu codziennym. Nie wystarczy Ci jedynie znajomość́ wielu słówek. Idiomy angielskie ożywią̨ Twój język i sprawią, że w sposób naturalny wyrazisz swoje myśli. 

szczęśliwa rodzina na tle nieba słownictwo i idiomy angielskie związane z rodzina książka angielski w tłumaczeniach Preston Publishing

Najpopularniejsze phrasal verbs związane z rodziną 

Last, but not least (ostatnie, ale nie mniej ważne) to czasowniki frazowe związane z rodziną, które umożliwią Ci bardziej precyzyjne wyrażanie się w tym temacie. Przedstawiamy osiem najważniejszych:

 • bring up – wychowywać (opieka nad dzieckiem od małego)
 • look after – opiekować się (zapewniać opiekę i wsparcie)
 • grow up – dorastać (przechodzić przez okres dzieciństwa do dorosłości)
 • take after – wziąć po (wykazywać podobne cechy do kogoś z rodziny)
 • get along with – dogadywać się (mieć dobre relacje z kimś z rodziny lub bliską osobą)
 • fall out with – pokłócić się z (mieć kłótnię lub nieporozumienie z kimś z rodziny)
 • look up to – podziwiać (czuć podziw i szacunek do kogoś, np. rodziców)
 • put up with – znosić (tolerować trudności lub nieprzyjemne zachowanie kogoś z rodziny).

Wyrażenia te posłużą do opisywania różnych aspektów życia rodzinnego i relacji między członkami rodziny w języku angielskim. Używając ich dodasz koloru swoim opowieściom o rodzinie, matce, ojcu i rodzeństwie, podkreślając różnorodne aspekty relacji rodzinnych.

Zbliżające się Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Rodziny to wyjątkowe okazje do celebracji, ale również doskonała okazja do eksploracji bogactwa słownictwa związanego z tematem rodziny. Niech te dni będą okazją do jeszcze głębszego zrozumienia i docenienia roli rodziny w naszym życiu oraz do zabawy z różnorodnością języka angielskiego. 

Angielski w tłumaczeniach

Starasz się mówić po angielsku, ale wciąż brakuje Ci słówek? Zależy Ci na opanowaniu angielskiego słownictwa związanego z rodziną (i nie tylko)? Chcesz uzupełnić swoją regularną naukę i zapewnić sobie efektywną komunikację w codziennym języku angielskim?

Mamy dla Ciebie coś specjalnego. Skorzystaj z książki Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo. Poziom A1-A2. i naucz się ponad 2 000 przydatnych słów na poziomie podstawowym. Każdy rozdział książki to jeden temat leksykalny (aż 52 tematy!), w którym znajdziesz zestawienie najczęściej używanego w danym temacie słownictwa oraz listę zdań wraz z tłumaczeniami, które zawierają słowa użyte w kontekście. Do książki został przygotowany również kurs audio, którego słuchanie ułatwia uczenie się słownictwa i używanie języka angielskiego w praktyce.

W serii Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo. znajdziesz książki, dzięki którym nie tylko poznasz angielskie słownictwo na wszystkich poziomach: od A1 do C2, ale także dowiesz się, jak zastosować je w praktyce.

zestaw książek Angielski w tłumaczeniach słownictwo Preston Publishing
Podziel się z innymi