Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Koncepcja fabryki, czyli unikalne podejście do nauki języka obcego

Luźno połączone słowa poklejone niezręczną gramatyką to codzienność w rozmowach, jakie słyszymy w języku obcym. Górują w nim slogany z reklam i filmów amerykańskich. Oczywiście możemy zadowolić się jakimkolwiek poziomem naszych wypowiedzi i nie wymagać od siebie więcej. Ale czy na pewno chcesz, by to, co mówisz, miało jedynie wydźwięk bez nadanej mu formy? W ulepszeniu Twoich wypowiedzi może Ci pomóc nasza koncepcja fabryki, czyli metafory obrazującej unikalne podejście do nauki języka obcego.

By osiągnąć płynność w werbalizowaniu naszych myśli, musimy świadomie poruszać się po fabryce, w której produkowane są wypowiedzi.

Po jednej stronie mamy system słów i wyrażeń, który można rozbudowywać bez granic, po drugiej zaś ścisły system gramatyki. Obie maszyny muszą działać w tym samym czasie i być idealnie zsynchronizowane. Koniec linii produkcyjnej to dział kontroli nad wymową, a produkt to wypowiedź naszych skrzętnie zebranych myśli.

Zdjęcie wnętrza fabryki z maszynami koncepcja fabryki, czyli unikalne podejście do nauki języka obcego Preston Publishing

Każdą maszynę możemy dostrajać i testować na swój sposób. Podczas gdy maszyna słów może być zawsze udoskonalona i rozbudowana, maszyna gramatyki ma jednak swoje gabaryty i działa według określonych zasad. Bez wiedzy na temat ich funkcjonowania niewiele zdziałamy, a w najlepszym wypadku produkty nasze będą marnej jakości. Ważna jest więc świadomość znaczenia maszyny gramatyki i jej zasad, dzięki którym będziemy nią sprawnie operować.

Jednym z najlepszych sposobów na udoskonalanie naszych wypowiedzi jest uruchomienie fabryki i dostrajanie oraz zsynchronizowanie procesów w niej zachodzących. Ćwiczenie to najlepiej odbywa się poprzez poruszenie mechanizmu myślą. Może to być też szybkie przetworzenie myśli po polsku na język obcy.

Trzeba jednak pamiętać, że celem nie jest umiejętność myślenia po polsku i tłumaczenia wszystkiego w zawrotnym tempie. To tylko trening, który przygotowuje Cię na stanowisko menadżera fabryki, by ta mogła poprawnie działać pod Twoim nadzorem.

Mając kontrolę nad wszystkim, będziesz w stanie wyrazić co tylko chcesz w dowolnym języku. Przekonuje Cię to podejście do nauki języka obcego?

Podziel się z innymi