Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Zaawansowany trening gramatyczny po angielsku. Wyciśnij z siebie szóste poty!

Gramatyka angielska, choć na początku może przysparzać małe problemy, przy bliższym poznaniu okazuje się łatwiejsza niż ją malują. Mimo że różni się znacząco od systemu gramatycznego języka polskiego, to gdy już poznamy reguły angielskiej gramatyki, wszystkie elementy tej językowej układanki składają nam się w całość. 

Najbardziej odstraszającym elementem nauki angielskiego są czasy angielskie. W angielskim jest ich aż 16 – 12 czasów zwykłych, które pozwalają nam stwierdzić, kiedy dana czynność miała miejsce bądź czy jest zakończona, czy nie, a także 4 czasy specjalne. W języku polskim zaś czasów jest tylko 3, co nie zmienia faktu, że angielska koniugacja w porównaniu z tą polską jest zdecydowanie prostsza. Język angielski nie posiada tylu końcówek, co polski, toteż jedyną trudnością jest nauczenie się form nieregularnych i zrozumienie poprawnego użycia danego czasu.

Polsko-angielskie kontrasty gramatyczne

Nic jednak nie dzieje się w próżni; chociażby dlatego, że np. czasownik do w czasie Past Simple dla każdej osoby w zdaniu twierdzącym przyjmuje formę did, a żeby możliwe było zrozumienie, kto diduje przed czasownikiem, odwrotnie niż w języku polskim, koniecznym jest podanie wykonawcy czynności. Zobaczmy na przykłady:

 1. My zrobiliśmy
 2. Zrobiliśmy (w domyśle: my)

W języku polskim formy czasowników są na tyle fleksyjne (odmienne), że można pozbyć się podmiotu w zdaniu. Po angielsku sytuacja ma się następująco:

 1. We did (ang. Zrobiliśmy)
 2. Did (?)

W angielskim jest to zupełnie nielogiczne, gdyż samo słówko did może się odnosić zarówno do we (my), jak i do you (ty, wy) , they (oni/one) czy (ja). Konieczne jest zatem doprecyzowanie wykonawcy czynności.

Czasami Polakom trudno zrozumieć jest ideę czasu Past Perfect, który opisuje czynności i stany uprzednie wobec innych czynności i stanów w przeszłości. Trudność ta może wynikać między innymi z faktu, że rzekomo nie ma swojego odpowiednika polskiego. 

Ale to nieprawda! 

Jeszcze 100 lat temu w języku polskim istniał tzw. czas zaprzeszły. Całkiem naturalnym było powiedzenie: 

 • Zaśpiewałem był piękną piosenkę (ang. I had sung a beautiful song)
 • Zaśpiewałbym był piękną piosenkę (ang. I would have sung a beautiful sung )

Jako że każdy język dąży do jak największej ekonomii, język polski pozbył się tych form, bo nie są one dla niego konieczne do wyrażenia tego, co w języku angielskim wyrażają formy zaprzeszłe. W polskim używa się innych środków językowych (m.in. przysłówków czasu), by doprecyzować ten kontekst, przez co sens jest w dużej mierze zachowany. Utrudnia to jednak czasami użytkownikom polskiego zrozumienie tego typu konstrukcji w językach obcych, a tych jest tam pełno, nie tylko w języku angielskim.

Kolejna kwestia to szyk zdania. Gramatyka angielska jest analityczna. Oznacza to, że zmiana położenia poszczególnych słów zdania zmienia jego znaczenie. Spójrz na ten przykład w języku polskim:

 1. Mama myje chłopca
 2. Chłopca myje mama 

Widzimy, że dzięki temu, iż język polski jest językiem fleksyjnym zmiana miejsca podmiotu i dopełnienia w zdaniu nie wpływa na jego sens i zrozumiałość. Jeśli jednak zastosujemy podobny mechanizm w języku angielskim:

 1. Mum is washing the boy (ang. Mama myje chłopca)
 2. The boy is washing mum (ang. Chłopiec myje mamę)

Obserwujemy, że zmiana miejsca podmiotu i dopełnienia zmienia całkowicie sens zdania. Szyk zdania jest zatem bardzo ważny w języku angielskim, właśnie ze względu na to, że pozwala on wyrażać nam to, co w języku polskim dzieje się poprzez fleksję (odmianę wyrazów). 

W angielskim widać jednak śladowe pozostałości po fleksji. Przykładem tego zjawiska jest tzw. dopełniacz saksoński. Służy on wyrażeniu przynależności między dwoma obiektami. Tworzy się poprzez dodanie do rzeczownika apostrofu (‘) oraz literki s. Widać to np. w zdaniu: 

Jane’s jacket (ang. kurtka Jane)

To samo można wyrazić poprzez użycie przyimka of:

Jacket of Jane (ang. kurtka Jane)

To tylko kilka z ciekawostek gramatycznych polsko-angielskich, które warto znać, by zrozumieć gramatyczną logikę języka angielskiego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, nie rób sobie wymówek. Szykuj się na językowy trening! 

Gramatyczny wycisk dla zaawansowanych. Angielski. Trening C1-C2

Na poziomie średnio zaawansowanym Twój angielski pozwoli Ci na swobodną komunikację na większość tematów – tych codziennych, jak i nieco bardziej abstrakcyjnych. Jeśli wciąż masz niedosyt ćwiczeń z angielskiej gramatyki, nie odkładaj tego na później! 

Zaawansowana gramatyka angielska czeka na Ciebie. A plan treningowy masz już gotowy – jest nim książka Angielski. Trening C1-C2, czyli szósta i ostatnia część bestsellerowej serii od Preston Publishing. Z nią wyciśniesz szóste poty na gramatycznej siłowni!

Podręcznik ten stanowi uzupełnienie książki Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6. Może być jednak traktowany autonomicznie. Składa się z 35 rozdziałów z teorią i ćwiczeniami oraz zestawu krzyżówek.

W każdym rozdziale poznasz inne zagadnienie gramatyczne na poziomie zaawansowanym, np. tryb łączący Subjunctive, czas przyszły dokonany Future Perfect, mowę zależną itp. Materiał, jaki znajduje się w książce, został zaplanowany na kształt prawdziwego treningu. 

Czeka Cię:

 • Rozgrzewka – składająca z teorii wraz z przykładami. 
 • Trening właściwy – seria zadań, które wykonasz dzięki teoretycznej rozgrzewce. Zadania są ułożone według poziomu trudności – od najprostszych do tych nieco bardziej skomplikowanych 
 • Relaks – pozwoli Ci odpocząć od gramatycznego wycisku i przećwiczyć przy okazji przydatne angielskie słownictwo. W końcu nie samą gramatyką język żyje!

Poprawność wykonanych ćwiczeń sprawdzisz w kluczu odpowiedzi na końcu książki. Słówka, które mogą zaś sprawić Ci trudność, przetłumaczone są na język polski i umieszczone w osobnych słowniczkach na końcu każdego rozdziału.

Angielski. Trening C1-C2 to idealna pozycja dla tych, którzy chcą samodzielnie udoskonalić swoje umiejętności językowe – czy to dla potrzeb zawodowych, czy np. przystępując do egzaminów językowych. Nie ma więc na co czekać – szykuj się na intensywne ćwiczenia gramatyczne. 

Trening angielski dla każdego – od początkujących do średnio zaawansowanych

Jeśli jesteś na początkującym etapie nauki angielskiego, nie obawiaj się! I dla Ciebie został przewidziany odpowiednio zbilansowany językowy plan treningowy. 

Książki Angielski. Trening A1 oraz Angielski. Trening A2 sprawią, że Twoje językowe mięśnie zaczną przybierać masy szybciej niż się spodziewasz. 

W części A1 nauczysz się podstawowych czasowników, poznasz niuanse między czasami teraźniejszymi: Present Simple i Present Continuous, a także zaprzyjaźnisz się z przyimkami i spójnikami, które pomogą Ci w sprawnym tworzeniu zdań. 

W części A2 czekają na Ciebie zaś czasy przeszłe: Past Simple i Past Contiunous, czas przyszły Future Simple; przećwiczysz także rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz poznasz pierwszy tryb warunkowy. A to tylko mała część, jaka została zaplanowana dla początkujących językowych sportsmanów.

Jeśli pierwsze językowe koty za płoty już za Tobą i uważasz, że możesz już wejść na poziom wyżej, a jednocześnie nie jesteś jeszcze całkowicie zaawansowany, skorzystaj z planów treningowych dla średnio zaawansowanychAngielski. Trening B1 oraz Angielski. Trening B2

Na tym poziomie nauczysz się nie tylko poprawnie używać czasu, który dla początkujących sprawia duże kłopoty, jakim jest Present Perfect, ale także zaczniesz poprawnie używać czasowników make i do, aktywnie przećwiczysz stronę bierną, a zdania celowe zaprowadzą Cię prosto do Twojego językowego celu. Zobaczysz także, jakie są najczęściej popełniane błędy w nauce angielskiego, co uwrażliwi Cię na wszelkiego rodzaju pułapki, które mogą czyhać na użytkowników języka polskiego podczas nauki angielszczyzny. Wyjątkową pozycją jest książka Angielski. Trening B2-C1, która stanowi idealne przejście pomiędzy poziomem średnio zaawansowanym, a zaawansowanym. 

We wszystkich tych częściach Treningu, tak jak w przypadku pozycji dla zaawansowanych, czeka Cię mnóstwo zadań praktycznych poprzedzonych przystępnie przedstawioną teorią, najbardziej potrzebne angielskie słownictwo, które wzbogaci Twój słownik, test podsumowujący zdobytą przez Ciebie wiedzę oraz krzyżówki, dzięki którym nabierzesz oddechu przed kolejną sesją treningowo-gramatyczną. 

Jeśli chcesz uzupełnić swój gramatyczny trening z angielskiego, sięgnij również po serię Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka, którą w komplecie kupisz jeszcze taniej. Jak już zostało wspomniane wyżej, jest ona skorelowana treściowo z serią Angielski. Trening. Różnicą jest metoda nauki, która w tej pierwszej opiera się na tłumaczeniu zdań z języka angielskiego na polski. 

Szukasz pracy w języku angielskim? Zobacz oferty pracy w województwie mazowieckim.

Podziel się z innymi