Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jak wygląda egzamin C1 Advanced? Przygotowanie do części pisemnej

Egzamin C1 Advanced, znany również jako Cambridge English: Advanced (CAE), to jeden z najbardziej prestiżowych egzaminów z języka angielskiego na świecie. Opracowywany przez Uniwersytet w Cambridge, certyfikat ten stanowi nie tylko wyzwanie, ale również doskonałą okazję do potwierdzenia swojej biegłości w języku angielskim na poziomie zaawansowanym C1

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu egzaminowi, jego strukturze oraz wymaganiom.

Egzamin C1 Advanced jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić swoją zaawansowaną biegłość w znajomości języka angielskiego. To egzamin międzynarodowy, uznawany na całym świecie przez setki uczelni, pracodawców i instytucji rządowych. Ukończenie tego egzaminu potwierdza, że jesteś w stanie komunikować się po angielsku na poziomie zbliżonym do native speakera, zarówno w mowie, jak i piśmie.

kobieta pisze długopisem na kartce jak wyglada egzamin C1 advanced Preston Publishing

Struktura egzaminu C1 Advanced. Ile trwa egzamin CAE?

Zastanawiasz się, jaka jest struktura egzaminu Cambridge C1 AdvancedIle trwa egzamin CAE? Co to znaczy tak naprawdę „poziom zaawansowany” języka angielskiego? 

Egzamin składa się z czterech głównych części, które sprawdzają cztery umiejętności językowe:

 1. Czytanie i użycie języka angielskiego – Reading and use of English (90 min): W tej części egzaminu testowane są umiejętności czytania i rozumienia tekstu pisanego, a także sprawdzana jest znajomość gramatyki języka angielskiego oraz angielskiego słownictwa. Zadania obejmują różnorodne teksty, od artykułów po prozę literacką.
 2. Pisanie – Writing (90 min): W tej części musisz napisać dwie wypowiedzi pisemne. Wśród nich znajdują się esej, w którym trzeba przedstawić argumenty i opinie na dany temat, e-mail, raport, recenzja czy propozycja. Jest to część egzaminu, która nie tylko sprawdza umiejętność napisania logicznego i poprawnego tekstu w języku angielskim. Przede wszystkim sprawdza opanowanie konkretnych, specyficznych form pisemnych, z których każda rządzi się swoimi prawami.
 3. Słuchanie – Listening (około 40 min): Ta część egzaminu testuje poziom angielskiego pod kątem rozumienia mówionego języka. Słuchasz podczas niej różnego rodzajów nagrań, takich jak wywiady, prelekcje czy rozmowy, a następnie musisz odpowiedzieć na związane z nimi pytania. Na tę część składają się 4 zadania, liczące łącznie 30 pytań.
 4. Mówienie – Speaking (15 min na parę kandydatów): Ostatni etap to część ustna egzaminu. Jest to rozmowa z innym kandydatem. Egzamin ustny podzielony jest na 4 zadania. Musisz wykazać się w nich umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w zakresie dyskusji, argumentacji i wypowiadania się po angielsku na różnorodne tematy na poziomie zaawansowanym. Wszystko to używając gramatyki i słownictwa na poziomie zbliżonym do poziomu native speakera.

Co sprawia najwięcej trudności przy części pisemnej egzaminu C1? 

Część pisemna egzaminu C1 Advanced CAE często sprawia zdającym najwięcej trudności. Dlaczego? 

Oto kilka z powodów:

 1. Złożoność argumentacji: Pisanie esejów wymaga nie tylko umiejętności klarownego i poprawnego wyrażania myśli. Wymaga także zdolności argumentowania oraz posługiwania się kontrargumentami w celu obronienia swojej tezy. Tworzenie spójnej i logicznej argumentacji na wybrany temat może stanowić wyzwanie. Zwłaszcza wtedy, gdy wymaga to zgłębienia różnych punktów widzenia i przedstawienia własnej opinii w przekonujący sposób;
 2. Ograniczenia czasowe: Egzamin C1 Advanced jest testem, który pisze się pod presją czasu. Zdający mają ograniczony czas na napisanie każdego zadania pisemnego. Ograniczenie czasowe wymaga, by zdający egzamin przekazali jak najwięcej treści przy pomocy jak najbardziej zwięzłych środków językowych. Rozpisywanie się i tworzenie zawiłych konstrukcji składniowych może prowadzić do błędów, nieprzemyślanych myśli oraz niepełnej argumentacji;
 3. Dopasowanie do typu tekstu: W drugim zadaniu pisemnym, które może mieć różne formy, takie jak raport, recenzja lub propozycja, kluczowym jest dostosowanie stylu pisania do konkretnego typu tekstu. Zdający muszą być w stanie rozpoznać, jakich środków formalnych i językowych wymaga dana forma. Następnie powinni dostosować treść do jej wymogów, co jest trudniejsze niż pisanie ogólnego eseju;
 4. Poprawność językowa: Część pisemna jest szczególnie rygorystycznie oceniana pod względem poprawności językowej, w tym gramatyki i słownictwa, a także składni na poziomie zaawansowania C1. Nawet drobne błędy mogą wpłynąć negatywnie na ocenę, co stwarza presję w zakresie poprawności;
 5. Zarządzanie zasobami: Zdawanie certyfikatu C1 Advanced wymaga umiejętności zarządzania zasobami, takimi jak czas i materiały źródłowe. Zdający muszą być w stanie znaleźć odpowiednie przykłady i dowody, co wymaga efektywnego zarządzania dostępnym czasem;
 6. Kreatywność i innowacyjność: Egzaminatorzy oczekują, że zdający wykażą się kreatywnością i zdolnością do myślenia poza schematami. Twórcze podejście do tematu i oryginalne pomysły mogą znacząco wpłynąć na wynik egzaminu. Stanowią jednocześnie wyzwanie dla wielu uczestników egzaminu;
 7. Presja i stres: Egzaminy, zwłaszcza te na tak zaawansowanym poziomie, mogą generować presję i stres. Część pisemna jest najbardziej „energochłonną” częścią egzaminu. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, warto odpowiednio przygotować się do części pisemnej egzaminu C1 Advanced. Jak? Wystarczy zadbać o regularne ćwiczenia pisemne, analizę przykładów esejów i wskazówek od ekspertów. Zrozumienie trudności, jakie może stwarzać część pisemna, pomogą zdającym osiągnąć sukces na tym prestiżowym egzaminie.

Jak przygotować się do C1 Advanced z części „Writing”? 

Szukasz materiałów przygotowujących do egzaminu C1 Advanced? Rozwiązujesz przykładowy egzamin CAE, ale potrzebujesz więcej praktyki w pisaniu? Mamy dla Ciebie książkę, która w kompleksowy sposób ułatwi Ci zdanie części pisemnej testu CAE. 

książka Guide to writing for advanced Preston Publishing okładka

A Guide to Writing for Advanced (C1) to wyjątkowa pozycja na polskim rynku, która skupia się na formach pisemnych sprawdzanych podczas egzaminu. Dowiesz się dzięki niej, jak napisać angielski esej, recenzję czy list formalny zgodnie z wymaganiami i formatem egzaminów C1 Advanced. 

Przygotowując się z naszą książką: 

 • opanujesz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w piśmie, tworząc jasne, logiczne i ustrukturyzowane zdania;
 • zrozumiesz, jakie są wymagania dla poszczególnych form wypowiedzi pisemnej (esej, list, raport, recenzja, etc.);
 • poznasz kryteria oceniania, jakie obowiązują podczas egzaminu Cambridge Advanced;
 • przećwiczysz swoje umiejętności dzięki 27 przykładom, które pozwolą Ci mieć wgląd w to, jak wygląda egzamin C1 Advanced;
 • poznasz przydatne zwroty i wyrażenia, które na pewno przydadzą Ci się podczas egzaminu; 
 • gramatyka i słownictwo na poziomie zaawansowanym nie będą Ci obce. Uporządkujesz swoją wiedzę i dostosujesz ją do wymagań egzaminacyjnych;
 • podszkolisz swój warsztat pisarski pod kątem interpunkcji i stylu. Kwestia ta często jest zaniedbywana w innych pozycjach przygotowujących do certyfikatu C1 Advanced. 
jak wyglada egzamin C1 advanced książka a guide to writing for advanced Preston Publishing

Jakie korzyści daje egzamin CAE? 

Zdanie egzaminu CAE (Certificate in Advanced English), zwłaszcza na poziomie C1, to znacznie więcej niż tylko zdobycie certyfikatu potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka angielskiego. To przede wszystkim ogromna inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy.

Rozwój kariery

Egzamin CAE to mocna karta przetargowa na rynku pracy. Oto kilka korzyści, które zdanie tego egzaminu może przynieść w kontekście kariery zawodowej:

 1. Internacjonalizacja: W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim jest kluczowa. CAE jest doceniany na całym świecie i otwiera drzwi do międzynarodowych firm i organizacji;
 2. Dostęp do lepszych ofert pracy: Posiadanie certyfikatu CAE może sprawić, że staniesz się bardziej atrakcyjnym kandydatem na dane stanowisko pracy. Pracodawcy doceniają zaawansowaną biegłość językową, zwłaszcza pozwalającą używać języka angielskiego w pracy, w sektorach związanych z biznesem, nauką czy dyplomacją;
 3. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne: Przygotowanie do CAE wymaga rozwijania umiejętności pisania, mówienia, słuchania i czytania. To pomaga nie tylko w komunikacji z klientami czy współpracownikami, ale także w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji w stosunkach międzyludzkich;
 4. Samodyscyplina i wytrwałość: Przygotowanie do egzaminu CAE to wyzwanie, które wymaga systematycznej nauki i samodyscypliny. Te umiejętności są wartościowe nie tylko w kontekście zdawania testów językowych, ale także w życiu zawodowym.

Rozwój świadomości językowej

Certyfikat CAE pozwala również na rozwinięcie ogólnej świadomości językowej i pozytywnie wpływa na jakość komunikacji:

 1. Bogatsze słownictwo: przygotowanie do CAE wymaga poszerzenia zasobu słownictwa. Przekłada się to na bardziej precyzyjne i zróżnicowane wyrażanie myśli w języku angielskim;
 2. Zrozumienie subtelności językowych: egzamin sprawdza umiejętność rozumienia niuansów językowych, takich jak konotacje i styl. To pomaga w interpretacji tekstu i efektywnego wypowiadania się po angielsku;
 3. Krytyczne myślenie: Przygotowanie do egzaminu wymaga analizy i oceny tekstu, a także wyrażania własnych opinii. To rozwija zdolność krytycznego myślenia i argumentacji;
 4. Rozumienie innych dialektów i akcentów: Poziom certyfikatu CAE eksponuje uczącego się na różnorodność dialektów i akcentów w języku angielskim. Pomaga to w lepszym zrozumieniu rozmówców z różnych części świata.

Przygotuj się, wybierz termin egzaminu i podejmij wyzwanie British Council! 

Wraz z certyfikatem CAE możesz przekształcić swoje umiejętności językowe w prawdziwego asa w rękawie na rynku pracy i otworzyć drzwi do nieograniczonych możliwości. 

Zdaj certyfikat Cambridge English wraz z książką A Guide to Writing for Advanced (C1). To najlepsza okazja, by sprawdzić swoją znajomość angielskiego.

Podziel się z innymi