Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gramatyka niemiecka na poziomie podstawowym. Językowy trening 

Język niemiecki jest jednym z najważniejszych języków w Europie i należy do dziesięciu najczęściej używanych języków na świecie. Niemcy to potęga gospodarcza, naukowa i kulturalna, a niemiecki może być Twoim kluczem do poznania świata niemieckojęzycznego od środka. Warto zastanowić się, jakie korzyści może przynieść nauka języka niemieckiego.

Rozwój kariery zawodowej

Znajomość języka niemieckiego w biznesie może otworzyć wiele drzwi zawodowych. Niemcy są jednym z największych światowych eksporterów, a wiele międzynarodowych firm ma swoje siedziby lub filie w Niemczech, ale także w innych niemieckojęzycznych krajach –Austrii lub Szwajcarii. Dla wielu pracodawców znajomość języka niemieckiego jest atutem, który może zdecydować o przyjęciu na dane stanowisko. Jeśli marzysz o międzynarodowej karierze, nauka niemieckiego może być kluczem do sukcesu.

Bogata kultura i historia

Niemcy to kraj o bogatej historii i kulturze. Znajomość języka niemieckiego pozwala lepiej zrozumieć dzieła takich mistrzów jak Goethe, Beethoven czy Bach. Możesz też zanurzyć się w fascynującej historii Niemiec, od czasów Cesarstwa Rzymskiego, przez okres Reformacji, aż po burzliwe wydarzenia XX wieku. Dzięki językowi niemieckiemu niemiecka kuchnia, literatura, muzyka i kino będą stały przed Tobą otworem.

Podobieństwo do innych języków

Opanowanie języka niemieckiego, a szczególnie gramatyki niemieckiej, postrzegane jest często jako nie lada wyzwanie. Niemniej jednak język niemiecki jako język germański ma wiele cech wspólnych z językami pokrewnymi, takimi jak angielski, niderlandzki czy norweski. Jeśli nauczysz się niemieckiego, nauka tych języków pójdzie Ci jak z płatka.

Podróżowanie i komunikacja

Jeśli planujesz podróżować po Europie, znajomość języka niemieckiego w praktyce może okazać się nieoceniona. Niemiecki to jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej i jest powszechnie używany w krajach takich jak Austria, Szwajcaria czy Liechtenstein. Dzięki niemu będziesz mógł swobodnie porozumiewać się nie tylko w Niemczech, ale także w pozostałych krajach niemieckojęzycznych. To sprawi, że Twoje podróże staną się znacznie bardziej komfortowe i interesujące.

Podsumowując, nauka podstaw języka niemieckiego to inwestycja w siebie, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. To język, który otwiera wiele możliwości i pozwala lepiej zrozumieć świat. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię kariera zawodowa, podróże czy po prostu szeroko pojmowany rozwój intelektualny, nauka niemieckiego może przynieść Ci wiele korzyści. 

Gramatyka niemiecka dla początkujących

Nie wiesz, jak opanować najważniejsze zasady niemieckiej gramatyki? Gramatyka języka niemieckiego może przysparzać na początku wiele problemów. Nie ma jednak takiego języka, którego nie dałoby się zrozumieć! 

Niemiecka gramatyka, choć czasami wydaje się skomplikowana, jest logiczna i konsekwentna. Warto poznać kilka podstawowych zasad, które pozwolą na opanowanie niemieckiej gramatyki i uniknięcie często popełnianych błędów na poziomie A1-A2. 

1. Rodzaje rzeczowników

W języku niemieckim rzeczowniki dzielą się na trzy rodzaje gramatyczne: męski, żeński i nijaki. Poznanie rodzaju rzeczownika jest kluczowe, ponieważ wpływa na deklinację, a także na odmianę przymiotników i zaimków, które dany rzeczownik określają. Zrozumienie, jakie rzeczowniki należą do poszczególnych rodzajów, jest niezbędne do tworzenia poprawnych zdań w języku niemieckim. 

a) Rodzaj męski 

Rzeczowniki męskie często kończą się na spółgłoskę, takie jak der Tisch (stół) lub der Lehrer (nauczyciel). Jednak nie zawsze jest to regułą. Wiele rzeczowników męskich nie ma wyraźnych wskazówek w swoich końcówkach, dlatego warto w procesie nauki od razu zapamiętać je w połączeniu z właściwymi im rodzajnikami:

 • der Mann (mężczyzna)
 • der Apfel (jabłko)
 • der Stuhl (krzesło)
 • der Junge (chłopiec)
 • der Opa (dziadek)

b) Rodzaj żeński 

Rzeczowniki żeńskie często kończą się na samogłoski, jak die Blume (kwiat) lub die Katze (kotka). Jednak tak samo jak w przypadku rodzaju męskiego, istnieje wiele wyjątków. Kilka przykładów to:

 • die Frau (kobieta)
 • die Tür (drzwi)
 • die Lampe (lampa)
 • die Milch (mleko)
 • die Stadt (miasto)

c) Rodzaj nijaki 

Rzeczowniki nijakie obcego pochodzenia kończą się na -ment-um lub -in, np. das Medikament (lekarstwo). Natomiast końcówki -chen lub -lein oznaczają zdrobnienia, np. das Häuschen (domek), ale również nie są to jedyne końcówki. Przykłady rzeczowników nijakich to:

 • das Kind (dziecko)
 • das Buch (książka)
 • das Haus (dom)
 • das Benzin (benzyna)
 • das Museum (muzeum)

Należy pamiętać, że pojęcie rodzaju rzeczowników w języku niemieckim nie jest związane z „płcią biologiczną” desygnatu, do którego się odnoszą. Na przykład, das Mädchen (dziewczyna) jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego. 

2. Przypadki

Język niemiecki posiada cztery główne przypadki gramatyczne: mianownik (Nominativ), dopełniacz (Genitiv), celownik (Dativ) i biernik (Akkusativ). Każdy przypadek pełni określoną rolę w zdaniu i jest ściśle powiązany z funkcją rzeczownika lub zaimka.

Zrozumienie przypadków jest kluczowe w nauce niemieckiego języka, zwłaszcza na poziomie A1-A2. Poniżej znajdziesz podstawowe zasady niemieckiej deklinacji wraz z przykładami:

a) Mianownik (Nominativ)

Mianownik jest przypadkiem, w którym rzeczownik pełni funkcję podmiotu zdania. Jest to forma, w jakiej rzeczownik występuje, gdy pełni w zdaniu funkcję podmiotu. Przykłady w mianowniku:

 • Der Hund bellt. (Pies szczeka.)
 • Die Sonne scheint. (Słońce świeci.)
 • Das Kind spielt. (Dziecko się bawi.)

W mianowniku rzeczowniki, rodzajniki i zaimki nie ulegają zmianie.

b) Dopełniacz (Genitiv)

Dopełniacz jest używany, aby określić przynależność, pochodzenie lub brak czegoś. Jest to przypadek, w którym rzeczowniki zmieniają się bardziej niż w innych przypadkach. Przykłady dopełniacza:

 • Das Buch des Lehrers. (Książka nauczyciela.)
 • Die Farbe der Blume. (Kolor kwiatu.)
 • Die Adresse meines Freundes. (Adres mojego przyjaciela.)

Dopełniacz jest stosunkowo rzadko używany w potocznym języku niemieckim i jest często zastępowany innymi konstrukcjami z celownikiem i przyimkiem von.

c) Celownik (Dativ)

Celownik jest używany, aby wskazać kierunek, cel lub odbiorcę czynności. Przykłady w celowniku:

 • Ich gebe dem Kind ein Geschenk. (Daję dziecku prezent.)
 • Sie hilft der alten Frau. (Ona pomaga starszej kobiecie.)
 • Wir schreiben unseren Eltern. (Piszemy do naszych rodziców.)

d) Biernik (Akkusativ)

Biernik jest używany, aby określić bezpośredni obiekt czynności w zdaniu. Przykłady w bierniku:

 • Ich esse einen Apfel. (Jem jabłko.)
 • Sie sieht den Film. (Ona ogląda film.)
 • Er liebt die Blumen. (On kocha kwiaty.)
 • Wir trinken den Kaffee. (Pijemy kawę.)

3. Czasowniki i koniugacja

Czasowniki są ważnym tematem gramatycznym, kluczowym dla zrozumienia gramatyki danego języka, a niemiecki nie jest tu wyjątkiem. 

Oto główne zagadnienia dotyczące czasowników niemieckich i koniugacji, wraz z przykładami:

a) Czasy 

W języku niemieckim istnieją trzy główne czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. Na poziomie A1-A2 będziesz skupiać się głównie na tych trzech czasach.

Czas teraźniejszy

W czasie teraźniejszym czasowniki zmieniają się w zależności od osoby (zaimki osoboweich/ihr/du/er/es/wir/ihr/sie). Przykłady:

 • Ich arbeite. (Pracuję.)
 • Du lernst. (Uczysz się.)
 • Er isst. (On je.)
 • Wir trinken. (My pijemy)

Czas przeszły (Perfekt)

Czas przeszły Perfekt w niemieckim jest czasem złożonym, co oznacza, że czasownik główny, w formie imiesłowu czasu przeszłego, łączy się z formą czasu teraźniejszego czasowników posiłkowych haben lub sein. Przykłady czasu Perfekt czasowników:

 • Ich habe gegessen. (Zjadłem.)
 • Du bist gelaufen. (Biegałeś.)
 • Sie hat geschlafen. (Ona spała.)
 • Wir haben getrunken. (My piliśmy.)

Czas przyszły (Futur)

Czas przyszły w niemieckim jest tworzony przy użyciu formy czasu teraźniejszego czasownika werden i bezokolicznika czasownika głównego. Przykłady:

 • Ich werde arbeiten. (Będę pracować.)
 • Du wirst lernen. (Będziesz się uczyć.)
 • Er wird essen. (On będzie jeść.)
 • Wir werden trinken. (Będziemy pić.)

4. Przymiotniki i ich deklinacja

a) Przymiotniki w mianowniku (Nominativ)

W mianowniku (Nominativ) przymiotniki towarzyszące rzeczownikowi otrzymują końcówki wskazujące na rodzaj rzeczownika. Oto przykłady przymiotników w mianowniku:

 • w liczbie pojedynczej:
 • ein großer Hund (duży pies)
 • eine schöne Blume (piękny kwiat)
 • ein interessantes Buch (interesująca książka)
 • w liczbie mnogiej:
 • altFreunde (starzy przyjaciele)
 • junge Kinder (młode dzieci)

b) Przymiotniki w bierniku (Akkusativ)

W bierniku (Akkusativ) przymiotniki towarzyszące rzeczownikom wymagają odmiany. W przypadku rodzaju męskiego przymiotniki przyjmują w bierniku końcówkę -en. Oto przykłady:

 • einen guten Film (dobry film)
 • eine schöne Blume (piękną roślinę)
 • ein interessantes Buch (interesującą książkę)
 • alte Freunde (starych przyjaciół)
 • junge Kinder (młode dzieci)

c) Przymiotniki w celowniku (Dativ)

Przymiotniki w celowniku również podlegają odmianie. Oto przykłady przymiotników w celowniku:

 • einem guten Freund (dobremu przyjacielowi)
 • einer schönen Blume (pięknej roślinie)
 • einem interessanten Buch (interesującej książce)
 • alten Freunden (starym przyjaciołom)
 • jungen Kindern (młodym dzieciom)

d) Przymiotniki w dopełniaczu (Genitiv)

Oto przykłady przymiotników w dopełniaczu:

 • des guten Freundes (dobrego przyjaciela)
 • einer schönen Blume (pięknej rośliny)
 • eines interessanten Buches (interesującej książki)
 • alter Freunde (starych przyjaciół)
 • junger Kinder (młodych dzieci)

Trening gramatyki niemieckiej na poziomie podstawowym

Chcesz opanować podstawy języka niemieckiego oraz pewnie i swobodnie mówić po niemiecku? Szukasz odpowiedniej książki, która przeprowadzi Cię przez najważniejsze zagadnienia gramatyczne na poziomie podstawowym?

Z pomocą przychodzą Ci książki Niemiecki. Trening A1 oraz Niemiecki. Trening A2. Pomogą Ci one opanować materiał gramatyczny z niemieckiego na poziomie podstawowym oraz stosować reguły gramatyczne w praktyce, dzięki licznym przykładom oraz ciekawym ćwiczeniom językowym.

Struktura serii treningowej do nauki niemieckiego składa się z trzech części:

 • Rozgrzewki – zawierającej teorię popartą przykładami.
 • Treningu właściwego – składającego się z różnorodnych ćwiczeń, które pomogą Ci w zrozumieniu poszczególnych zasad gramatycznych języka niemieckiego i rozwinięciu najważniejszych umiejętności językowych
 • Ćwiczeń relaksacyjnych – krzyżówek językowych, dzięki którym nauczysz się niemieckich słówek, które pojawiły się w ćwiczeniach.

Pierwsza część treningu, Niemiecki. Trening. A1, zawiera takie tematy gramatyczne jak:

 • odmiana i użycie czasowników „być” i „mieć”;
 • niemieckie rodzajniki określone i nieokreślone;
 • tryb rozkazujący;
 • niemieckie zaimki osobowe;
 • najważniejsze czasowniki modalne.

W drugiej części treningu utrwalisz zagadnienia gramatyki z poziomu A1, a ponadto poznasz:

 • czasy przeszłe: Präteritum i Perfekt;
 • niemieckie przypadki: celownik, biernik oraz dopełniacz;
 • odmianę przymiotników;
 • tworzenie zdań okolicznikowych celu;
 • przyimki oraz zaimki względne.

Zagadnienia z serii treningowej są komplementarne z dwoma pierwszymi częściami kursu do nauki gramatyki niemieckiej metodą tłumaczenia zdań – Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 1 oraz Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2

Możesz korzystać z obu tych serii, możesz też wybrać tę, której metoda nauki bardziej Ci odpowiada. Niezależnie od wyboru, miej pewność, że ucząc się z podręcznikami językowymi Prestona, opanujesz gramatykę niemiecką od podstaw w prosty i przystępny sposób!

Podziel się z innymi